IMOD AARHUS KOMMUNES SPAREPLANER PÅ BØRNEOMRÅDET

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen IMOD AARHUS KOMMUNES SPAREPLANER PÅ BØRNEOMRÅDET.


Gæst

#1

2015-12-17 18:38

I min optik er det ikke hensigtsmæssigt, at der bliver sparet så hårdt på vores børns trivsel i den dagligdag de befinder sig i. Der er skåret så meget ind til benet, at det næste bliver at begynde at save lemmer af. Vores børn skal løfte vores fremtid. Vi bliver nødt til at give dem nogle gode rammer, hvor de kan udvikle sig til de samfundsborgere, vi har og får hårdt brug for.

Gæst

#2

2015-12-17 20:14

Det er en markant forringelse af de i forvejen kritisable pasningsforhold!

Gæst

#3

2015-12-17 20:43

Som forældre, som fagmand og som SF'er og en del af den forhandlingsgruppe, der i forhandlingerne skal arbejde for, at vi ikke får en tidligere start er der brug for alle de underskrifter, der kan komme, for at sende et tydeligt signal til de øvrige politikere om, at børnenes udvikling, tryghed og trivsel samt pædagogernes arbejdsvilkår skal i fokus. Derfor skriver jeg med glæde under på denne underskriftsindsamling

Gæst

#4

2015-12-17 23:22

Jeg er pædagog og mærker desværre alt for tydeligt, hvor meget børnene har brug for bedre vilkår - ikke forringelser og tidligere skift til næste niveau, hvor der forventes mere af barnet end det magter !

Gæst

#5

2015-12-18 06:45

Så mange børn vil få et ringere børneliv med denne spareøvelse. De fleste vil sikkert være ok med forringelserne, men de skrøbelige af de små vil blive væltet omkuld ved den tidlige børnehavestart, hvor normeringen er væsentlig ringere. En anden og meget alvorlig bivirkning bliver, at når børnene er så små, når de flyttes til børnehave, når de ikke at blive bevidste om at de er "storebørnsgruppen", og de lærer derfor ikke på samme måde som nu at tage hensyn til de, der er små. Lære at tage hensyn, skoleparathed, læringsplaner; det er noget der skades.

Gæst

#6

2015-12-18 08:19

Fordi det ikke er til at blive ved med at bære at det er de svageste det går mest ud over. Ved godt at børn, unge og ældre området trækker størstedelen af kommunens budget, men der kan findes midler andre steder såsom politikernes pension, løn og frynsegoder. Jeg bliver harm over man sidder som politikker og ikke forstår at mennesker bliver syge når de ikke trives og det ender med at blive meget dyrere for kommunen

Gæst

#7

2015-12-18 09:27

Der skal ikke ske flere forringelser for de mindste i vores samfund! Det er de børn, som vores fremtid skal bygges på og derfor skal forholdene ikke forværres mere end de allerede er blevet! Det er uacceptabelt!

Gæst

#8

2015-12-18 17:27

Fordi børnene er vores fremtid, og de skal kun have det bedste.

Gæst

#9

2015-12-18 20:08

Fordi der ganske enkelt ikke kan spares mere på børneområdet. Pædagogerne løber for stærkt og kan ikke nå at se og høre alle børn hver dag. Og børn er IKKE klar til børnehaven når de er 2,9!

Gæst

#10

2015-12-19 06:52

Jeg har to små børnebørn i Aarhus kommune og deres ve og vel ligger mig på sinde! Derudover støtter jeg generelt kampen mod nedskæringer på børneområdet.

Gæst

#11

2015-12-19 08:57

Min kone arbejder i en daginstitution

Gæst

#12

2015-12-19 13:31

Jeg synes at børnene i daginstitutionerne i Århus Kommune i forvejen har for få pædagoger til at varetage deres daglige behov. En yderligere besparelse i den retning kan jeg hverken som forælder til både vuggestuen og børnehavebørn, samt som pædagog i Århus Kommune forsvare.

Gæst

#13

2015-12-19 16:03

Fordi jeg har 3 børn som alle vil blive ramt af disse forfærdelige stramninger !

Gæst

#14

2015-12-19 19:34

Hvor slutter det? Hvis vi skal spare en procent hvert år... Og det stadig ikke må betyde forringelser - hvad betyder det så?

Gæst

#16 Re: Re:

2015-12-21 13:44

#15: Mette Bach Latsen - Re:  

 Hvad er der i dette link ? Er det et link jeg tør klikke på ?


Gæst

#17

2015-12-21 21:10

Jeg opfatter besparelserne på børneområdet som et kæmpe samfundsmæssigt eksperiment som vi slet ikke har forstået konsekvenserne af. Er overbevist om at vores samfund i sidste ende kommer til at betale en uoverskuelig stor regning, med alle de udfordringer vi får med børn der er vokset op uden tilstrækkelig voksenkontakt, nærvær, mulighed for at få hjælp til følelsesmæssigregulering osv.

Gæst

#18

2015-12-21 21:45

Det bliver jo sagt i tv og aviser, at alle kommuner, er nødt tilst spare på børn og ældre, da de bruger enorme summer på alle de flygtninge. Så det skal jo spares væk et sted.


Gæst

#19

2015-12-22 18:14

Synes det er de helt forkerte steder spare. De tvinger jo folk til at tænke på at gå ned i tid, så man er sikker på at ens barn får den omsorg og tid de behøver!
Hanne

#20 Re:

2015-12-23 07:25

#19: -  

 Helt enig, men hvor skal de finde alle de penge?  Håber jeres protest lykkes. God jul.


Gæst

#21

2016-01-03 20:59

Flere blebørn i børnehaven tager alt den tid fra pædagogerne som de i forvejen ikke har.

Gæst

#22

2016-01-03 22:21

Synes kommunen sparer steder hvor de ikke skal. Pil grabberne fra børne og ældre området.
Fjern i stedet for 1/2 behandlingsmæssig friplads og politikernes kolosale pensioner og lave pension alder.
1/2 behandlingsmæssigfriplads fordi det er de færreste i dagens Danmark der ikke har behov for pasning af deres børn for at arbejde eller kunne modtage kontanthjælp eller anden ydelse.
Politikkernes pension fordi de skal have det som alle andre offentlig ansatte.

Gæst

#23 Re: Re: Re:

2016-01-04 08:08

#16: - Re: Re:  

 ja det er badges mod besparelser på børn i Århus - teksten kom ikke med sorry!


Gæst

#24

2016-01-04 18:37

En mærkelig strategi at skære mere et sted hvor pædagogerne allerede er max presset. Det her er vores fremtid som vi ødelægger!!! Vores børn er vigtige!!!!

Gæst

#25

2016-01-04 21:45

Århus kommune skal ikke spare på de svages hverdag: børnehaver med toldere start fra 2 år og 9 mdr ( før 3 år) , ældrepleje på lokalcenter, og i folkeskolen, med nedskæringer der umuliggør gennemførelse af skolereformen. De alt for lange skoledage har ikke de lovede idtætsaltiviteter, lektiecafeerne er ofte uden fagligt uddannede lærere( pædagoger kan ikke gå ind i lærerjobs i lektiecafeerne)