Lokalt ejet vedvarende energi - Ja tak!

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen Lokalt ejet vedvarende energi - Ja tak!.


Gæst

#1

2015-06-03 12:23

VI skal vise politikerne, hvad vi mener. Der er alt for mange hindringer for folks aktive deltagelse i omstillingen til vedvarende energi.

Gæst

#2

2015-06-24 12:56

Øget lokalt ejerskab af vindmøller, solceller mv. er en forudsætning for at vi kan få den tilstrækkelige folkelige opbakning til at gennemføre den grønne omstilling

Gæst

#3

2015-06-27 12:28

Jeg mener det er rigtigt vigtigt at lære af erfaringerne fra bl.a. Samsø. Skal omstillingen lykkes er folkelig indragelse absolut nødvendig.

Gæst

#4

2015-06-27 16:29

Fordi det er på høje tid at vi får fornuftig energi, og at den tilhører folket så profitten ikke ender i et skattely.

Gæst

#5

2015-06-28 00:26

Udenlandske selskaber skal ikke komme og bestemme over vores vand og energi forsyning ,den skal tilhører den danske befolkning, og heller ikke skade dem, så derfor NEJ TIL SKIFERGAS

Gæst

#6

2015-08-05 15:20

Jeg har provat husstandsvindmølle og solvarme. -Sådan skal det være!

Gæst

#7

2015-08-07 11:11

Energiomstillingen er i de sidste 15 år blevet kidnappet af stor-investorer og bureaukrater. Det er både et demokratisk problem og et økonomisk problem, og det er katastrofalt for den folkelige opbakning der er forudsætningen for en succesfuld omstilling. Her er konkret lokalt ejerskab og engagement et helt afgørende element.

Gæst

#8

2015-11-24 22:26

Det siger sig selv.... herre i eget hus og foden under eget bord!!

Gæst

#9

2015-11-25 14:35

Det er uhyre vigtigt at vi selv kan bestemme hvor vores energi skal komme fra. Ellers ender vi jo f.eks med at måtte modtage energi fra "Biogas" der er fremstillet af ekstremt miljøfjendtligt gylle !

Gæst

#10

2016-06-12 13:28

Vand og Energi skal altid være samfundets og en menneskeret - ikke et spekulationsobjekt. Vi ser jo idag hvordan spekulation driver prisen på mad og energi op - og skaber større ulighed på hele kloden!