Flere sygeplejersker i sundhedsvæsnet nu!

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen Flere sygeplejersker i sundhedsvæsnet nu!.


Gæst

#1

2015-05-30 16:59

Er selv sygeplejerske og ved, hvad betydning det har for fagligheden

Gæst

#2

2015-05-30 18:11

Det er på tide at politikerne får øjnene op for, at der er brug for flere varme hænder i vores trængte sundhedsvæsen. Vi kan ikke løbe stærkere, det er tid til tid til kvalitet.

Gæst

#3

2015-05-30 18:43

Jeg har og oplever fortsat hospitalssystemet både som sygeplejerske og som patient og jeg er forfærdet over udviklingen i hospitalssektoren.
Jeg opfordre i dag familie og venner til at være 100 procent til stede når en pårørende bliver indlagt. For i dag bliver pårørende nød til at varetage nødvendig pleje af patienter, for ellers er det meget sandsynligt at deres pårørende ikke får denne pleje.
Fuldstændig uacceptabelt, men det er vilkårene i dag!!!!!


Gæst

#4

2015-05-30 19:26

Jeg er sygeplejerske og i de 5 år jeg har været det har mangel på hænder og patienter på gangene på de medicinske afdelinger eskaleret til det helt urimelige for patienter, pårørende og sundhedspersonalet. Det er utroligt at man i et land som Danmark har sådanne forhold, mangel på tid der påvirker patientsikkerheden, mangel på tid med konsekvenser for sygeplejen og omsorgen til patienten. Mangel på tid til dialog, orientering og undervisning af patienten og pårørende. Patienter udskrives hurtigst muligt, der er hele tiden nye patienter der skal indlægges. Ofte med den konsekvens at nogle bliver genindlagt flere gange. Ofte med konsekvens at ting overses så indlæggelsestiden forøges. Patienterne er ofte frustreret over det de oplever på afdelingerne. På samme tid er der mange patienter der ikke beder om hjælp ved smerter og andet. De vil ikke forstyrre de travle sygeplejersker. Jeg oplever stort set altid patienter der på trods af alt ovenstående er meget taknemmelige for den sygepleje og tryghed de har fået i et kaotisk univers. Jeg ville ønske at der var tid til at udføre vores job så man kunne gå hjem fra arbejdet hver dag med faglig stolthed og viden om at patienterne fik optimal pleje som vi er uddannet til. Så vi kan nedsætte de utilsigtede hændelser der sker hver dag på hospitalerne. De utilsigtede hændelser bliver ofte ikke registreret da der ikke er tid til det. Der er alt for mange krav om diverse dokumentation som der ikke er tid til at gøre konsekvent derved bortfalder en del af effekten der skulle øge patientsikkerheden.
Kære Politiker vil du være tryg og tilfreds ved at dine kære bliver indlagt, med den viden ?

Gæst

#5

2015-05-30 20:41

Hvorfor skal sygeplejersker gå til 32 timer om ugen standard. Her i DK arbejder vi altså normalt 37 timer om ugen. Dårlig fagforening hvis du spørger mig.
Min kone er sygeplejerske og hun få laverer timelån end en ikke faglært person aka arbejdsmand. Hvorfor skal man så gå i udd. I 5 år.!!!

Gæst

#6

2015-05-30 21:37

#flerehændertak

Gæst

#7

2015-05-31 07:23

Min far blev udsat for så mange fejl efter en operation for tarmkræft at det slog ham ihjel. Han døde af lungebetændelse forårsaget af opkast plus en eller flere tilfælde af sondemad der løb over.

Gæst

#8

2015-05-31 12:42

Fordi det er helt uansvarligt med så lidt personale på hospitalerne. Sygeplejerskerne går ned med strees og laver fejl og det kan koste liv, og dette for at spare penge. Samtidig uddannes det mange nye sygeplejersker 2 gange om året, uddannes til arbejdsløshed. Det er for pinligt. Kom nu igang politikkere.

Gæst

#9

2015-05-31 13:41

Fordi jeg som sygeplejerske har erfaret, og dagligt oplever et sundhedsvæsen hvor krav og ressourcer divergerer. Der bruges ekstremt mange forkerte penge, og der spares på det eneste, der slet ikke kan undværes ... sygeplejersker.

Gæst

#10

2015-05-31 15:52

Jeg har skrevet under fordi jeg syntes at nu er det nok!! Syge mennesker skal have den pleje de har behov for,så derfor min underskrift til de sygeplesker der dagligt må erkende at deres tid desværre ikke rækker, så ikke flere besparelse på helt forkerte ting i vores samfund!!

Gæst

#11

2015-05-31 22:32

fordi vi er underbetalede og under bemandede, vi løber det vi kan for at redde patienters liv, og trods det, taler regionerne om endnu flere besparelser på personale...NOK ER NOK!

Gæst

#12

2015-06-01 16:35

Det er værd at arbejde for at vore offentlige ansatte har anstændige arbejdsvilkår

Gæst

#13

2015-06-02 13:18

Fordi de stakkels sygeplejersker har ikke tid nok til den varme hånd og der er begyndt med at der laves så mange fejl så man ikke har det godt hvis en af sine kære skulle indlægges Vi ser jo næsten hver dag i nyhederne at der er sket store fejl Men i kunne aflaste de stakkels sygeplejersk meget hvis i Hvis de er ældre at i altid er villige til at lade den nærmeste familie som jo oftest er ægtefællen Bliver indlagt med Det er mit store ønske

Gæst

#14

2015-06-06 17:33

Jeg oplever et fortravlet sundhedsvæsen som kun har tid til et minimum af behandling og ikke de mere bløder værdier som samtale. Samtaler som fx kan handle om, hvordan håndterer du din sygdom psykisk eller hvordan hjælper vi de pårørende med at begribe eller håndtere deres pårørendes sygdom.

Gæst

#15

2015-06-06 18:19

Ønsker et sundere sundhedssystem, hvor sundhedspersonalerne, patienter og pårørende forbliver sunde og får bedst mulige vilkår.

Gæst

#16

2015-06-06 20:01

Fordi at vedblivende nedskæringer får utilsigtede konsekvenser for patienter iform Af dårligere pleje, nedslidning af de få der forventes at skulle arbejde for de manglende personaler, fejl og i værste fald grulige konsekvenser for den enkelte

Gæst

#17

2015-06-07 02:58

Flere af min kollegaer er eller har været sygemeldt pga. stress!

Gæst

#18

2015-06-07 04:39

Det vanvid må stoppes. Det er nu der skal opnormeres så der igen kan komme mere kvalitet på både patienter og personale.

Gæst

#19

2015-06-07 05:03

Fordi jeg selv har arbejdet i det grønlandske sundhedsvæsen og ved at der mangler kvalificerede sygeplejesker

Gæst

#20

2015-06-07 06:39

Fordi jeg selv netop er fyret, som anæstesisygeplejerske , vi er 5 der netop er sparet væk. Og nu lukker vores satellit afdeling( et lille hospital) og så er det endnu 5. Og så må patienterne vente på bedøvelse i en endnu længere kø

Gæst

#21

2015-06-07 07:12

Underskrevet

Gæst

#22

2015-06-07 08:39

Sygeplejerskerne er stressede - lavtlønnede og har umenneskelige arbejdstimer .

Gæst

#23

2015-06-07 09:36

Som kommende sygeplejerske vil jeg sige, at jeg gruer for det sundhedsvæsen/arbejdsliv jeg kommer ud til. Så meget at jeg har overvejet, om det overhovedet er det jeg vil, på trods af at faget er utrolig spændende og at intet andet umiddelbart ville interessere mig. Men stress, dårligt arbejdsmiljø, klager fra forståeligt utilfredse patienter og pårørende, mens man bare ræser rundt. At gå hjem hver dag med dårlig samvittighed over patienter ikke får hvad de bør. At der ikke er tid til kvalitet. Det er ikke tiltrækkende!

Gæst

#24

2015-06-07 14:01

For jeg nyder godt af sygeplejerskernes arbejde så støtter jeg dette

Gæst

#25

2015-06-07 22:38

Min datter læser til sygeplejerske. Og har selv arbejdet i faget med mennesker og ved hvor hårdt det er.