Flere sygeplejersker i sundhedsvæsnet nu!


Gæst

/ #4

2015-05-30 19:26

Jeg er sygeplejerske og i de 5 år jeg har været det har mangel på hænder og patienter på gangene på de medicinske afdelinger eskaleret til det helt urimelige for patienter, pårørende og sundhedspersonalet. Det er utroligt at man i et land som Danmark har sådanne forhold, mangel på tid der påvirker patientsikkerheden, mangel på tid med konsekvenser for sygeplejen og omsorgen til patienten. Mangel på tid til dialog, orientering og undervisning af patienten og pårørende. Patienter udskrives hurtigst muligt, der er hele tiden nye patienter der skal indlægges. Ofte med den konsekvens at nogle bliver genindlagt flere gange. Ofte med konsekvens at ting overses så indlæggelsestiden forøges. Patienterne er ofte frustreret over det de oplever på afdelingerne. På samme tid er der mange patienter der ikke beder om hjælp ved smerter og andet. De vil ikke forstyrre de travle sygeplejersker. Jeg oplever stort set altid patienter der på trods af alt ovenstående er meget taknemmelige for den sygepleje og tryghed de har fået i et kaotisk univers. Jeg ville ønske at der var tid til at udføre vores job så man kunne gå hjem fra arbejdet hver dag med faglig stolthed og viden om at patienterne fik optimal pleje som vi er uddannet til. Så vi kan nedsætte de utilsigtede hændelser der sker hver dag på hospitalerne. De utilsigtede hændelser bliver ofte ikke registreret da der ikke er tid til det. Der er alt for mange krav om diverse dokumentation som der ikke er tid til at gøre konsekvent derved bortfalder en del af effekten der skulle øge patientsikkerheden.
Kære Politiker vil du være tryg og tilfreds ved at dine kære bliver indlagt, med den viden ?