Imod nedsættelse af den kriminelle lavalder

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen Imod nedsættelse af den kriminelle lavalder.


Gæst

Hvis der vitterligt er kriminelle børn, må det være muligt at satse på at forebygge og hjælpe disse ud af kriminalitet/kriminelle miljøer uden at gøre dette med en nedsættelse af den kriminelle lavalder, der tyder mere på at stigmatisere end at afhjælpe.

Gæst

Dem og deres arkæiske forestillinger om at straf løser problemer. Man skaber blot flere kriminelle, og stempler et barn på forhånd, og deres fremtid kan så blive screwed up, på grund af en plettet straffeattest. Kriminalforsorgen skaber kriminelle, samtidig med at det ingen problemer løser, ej heller for samfundet, problemer kan kun løses ved at tage om roden.

Gæst

Det er for nemt for samfundets voksne at løbe fra deres ansvar ved at ændre loven. Børn og unges rettigheder skal sikres gennem støtte og opdragelse. Alt for mange voksne vender det blinde øje til og glemmer det fælles samfundsansvar.

Gæst

Jeg ønsker ikke at bo i et land, hvor vi straffer børn med fængselsstraf. Så langt ude håber jeg ikke vi politisk kommer. Hilsen Kirsten

Gæst

Børn kan tage så meget skade, at de aldrig kommer over det, og rent samfundsmæssigt vil det skabe flere kriminelle. Vi skal hellere se på hvad det er for et samfund der efterhånden er skabt, siden det overhovedet er til diskussion.

Gæst

Hvorfor skrive under.
De børn der kan være tale om, i denne sammenhæng, 12 - 15 årige. Har brug for alt andet end domstole og straf.
Hvis det er vores handlemuligheder, så taber vi som mennesker og samfund. derfor SKAL vi skrive under.

Gæst

Fordi jeg tror at børn der begår kriminalitet i en ung alder er frustreret over noget i deres liv. Det er der fokusset skal ligge, at hjælpe dem ud af en situation der får dem til at ty til kriminelle handlinger. De skal forstås og hjælpes, ikke dømmes.

Gæst

Børn skal opdrages, udfordres, og have lov til at lege. Ikke gøres til kriminelle i fængsel. Der bliver de jo bare mere kriminelle.
Altid forebyg, virker bedre end at straffe.

Gæst

Børns hjerner forstår ikke princippet i en retsal. Politiet kan ikke bruge ressourcer på sagsbehandling af butikstyverier af neglelak og yankiebar. Det må og skal kunne løses anderledes.

Dette indlæg er blevet fjernet af dens forfatter (Vis detaljer)
Gæst

Børn skal opdrages af deres forældre og ikke straffes af retssystem.

Gæst

Børn skal ikke straffes, de skal støttes. Familierne, der ikke magter forældreopgaven skal tilbydes støtte og vejledning.

Gæst

Jeg synes, at det er på sin plads at understrege, at vi borgere i samfundet ikke vil se vore eller andres børn behandlet på den måde. Det er uacceptabelt og ikke et retssamfund værdigt.

Gæst

Fordi både politi og fængsel ikke tror det hjælper, og fordi vi skal bruge pengene til at forebygge i stedet. Der er bliver lavet noget fantastisk SSP arbejde lokalt. Mon ikke det bl.a. er derfor kriminaliteten er faldet blandt de helt unge.

Gæst

Fordi jeg som så mange andre mener, at børn skal opdrages, ikke straffes!!

Gæst

jeg syntes der må være andre muligheder end gøre børn i tolv års alderen kriminelle, vores samfund burde måske sætte ind på andre områder, da det jo ofte er de ringest stillede familier det rammer, det er jo ikke nødvendigvis børnenes skyld.

Gæst

Det er en falliterklæring, hvis man opgiver at kunne snakke med 12 årige!!! - Kan slet ikke med, at man tror man kan straffe sig ud af alle problemer!!

Gæst

Fordi vi skal hjælpe børn ved social indsats, og holde domstolene udenfor, da vi véd, at domme for en meget stor dels vedkommende er helt afhængig af ens advokat - og ens pengepung/sociale relationer. Også her i landet!
Børn skal hjælpes socialt af socialt uddannet personale på flere parametre, så de blive mere hele tilbage en fremtid, og ofte kan kriminalitet blandt børn også tilbageføres på deres tidligere barndom og familie.
De skal ikke straffes, og komme ud efter flere års indespærring sammen med andre kriminelle, da vi også véd, at det ofte betyder at de kommer tilbage efter flere og måske grovere forbrydelser.
Samfundet har ikke råd til, at vi får amerikanske og russiske tilstande mht retssikkerhed (eller rettere manglen på samme) og slet ikke når det er vores børn der drejer sig om!

Gæst

Børn ikke skal for en dommer og kriminaliseres i en alder af 12 år. Følgevirkerne kan vær fatale, og der findes bedre og mere effektive måder at forebygge og hjælpe børn, der har en uhensigtsmæssig adfærd på.


Anonymous

Undrer mig over, man forventer at børn (allerede nu ned til 15 år) kan være ansvarlige for deres handlinger og forventes at kunne gennemskue konsekvenser; men man vil ikke lade dem komme til orde i den demokratiske proces. Hvis de er gamle nok til at bøde, er de så ikke også gamle nok til at stemme?


Gæst

Fordi der intet sagligt argument er for at nedsætte den kriminelle lavalder til 12. - Syntes at blå bloks forslag er usmageligt!

Gæst

#672 Fængsel


Hvis samfundet dvs. vuggestuen, børnehaven, skolen, forældrene og omgangskredsen ikke magter, at holde børnene og de unge uden for kriminalitet,- så er det dem der skal opdrages. Børne- og ungdomsfængsel hjælper ikke en døjt.


Gæst

Voldskriminalitet i storbyerne skal bekæmpes i storbyerne med proportionale midler og ikke med metoder, der kan ramme helt irrelevante grupper.

Gæst

Jeg skrev under, fordi forslaget om at kriminalisere børn er ganske uantageligt.

Gæst

Fordi de borgerlige også på dette punkt er fuldstændig ummeneskelige.
Godt initiativ med underskriftindsamling.