Imod nedsættelse af den kriminelle lavalder

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen Imod nedsættelse af den kriminelle lavalder.


Gæst

#1

2015-05-18 13:41

I håb om at Tinget besinder sig ...


Gæst

#2

2015-05-18 13:47

Fordi det er så vigtigt, at pointere at børn er børn. Tak til Eva Smith, min kære mormor

Gæst

#3

2015-05-18 17:43

Fordi det er grotesk at skade børn i stedet for at hjælpe dem.
Og med en 66 % nedgang af kriminalitet blandt de helt unge, er dette jo mere valgflæsk end en kamp mod kriminalitet.

Gæst

#4

2015-05-19 08:23

Hans Erik Laumann

Gæst

#5

2015-05-19 10:15

Fordi jeg er enig i at den kriminelle lavalder ikke skal nedsættes.

Gæst

#6

2015-05-19 10:32

Børn skal ikke i fængsel

Gæst

#7

2015-05-19 11:40

Fuck nej om den skal sættes ned

Gæst

#8

2015-05-19 14:08

Tænk at det overhovedet er nødvendigt at argumentere imod så rystende et forslag.

Gæst

#9

2015-05-19 14:27

Vort social system har ekspertisen til at tage sig af kriminelle der er yngre end 15.
Børn hører ikke hjemme i fængsler og al forskning viser, at der er bedre chancer for at undgå gentagelser hvis man ikke krimiserie dem.

Gæst

#10

2015-05-19 20:49

Fordi børn ikke skal kunne stilles for en dommer.

Gæst

#11

2015-05-19 22:04

Børn under 15 år skal ikke straffes som del af opdragelse.
Man kan ikke straffe til tvungen skolegang e.l. Børn vil jo miste tillid til voksne. Herefter er de endnu sværere at nå.

 


Gæst

#12

2015-05-19 23:56

Fordi vi i virkeligheden har en beskyttelsespligt og burde være nået langt videre med al den viden og forskning vi har om børn, unge og opvækst, som burde forpligte os til at støtte, mere end straffe.

Gæst

#13

2015-05-20 09:15

At sætte børn i fængsel er et kæmpestort tilbageskridt for vores velfærdssamfund, og en krænkelse af barnets ret til beskyttelse.

Gæst

#14

2015-05-20 10:56

BØRN skal ikke stilles for retten. Børn skal være omgivet at kærlige voksne, der i det daglige viser, hvordan man opfører sig i samfundet.

Gæst

#15

2015-05-20 12:34

Børn skal behandles pædagogisk - ikke kriminaliseres og straffes som voksne

Gæst

#16

2015-05-20 16:19

Fordi jeg finder det afskyeligt at ville fremme straffemulighederne over for børn. Jeg finder det direkte perverst ! (ja undskyld mit skærpede sprogbrug).

Gæst

#17

2015-05-20 17:30

Fordi det er fuldstændig forrykt at tro, at tro, at det er fængsel der skal til, for at få de unge på rette vej....

Gæst

#18

2015-05-20 18:38

Jeg tror ikke på at straf er god grobund for udvikling i en positiv retning for i forvejen udsatte børn og unge.

Gæst

#19

2015-05-20 19:42

Fordi blå bloks forslag er til skade for vores børn. Børn skal ikke ind i det strafferetslige system, men opdrages og gennem denne lære at tage ansvar for egne handlinger. Man skal lære af sine fejl ikke straffes slet ikke børn.

Gæst

#20

2015-05-20 20:54

Børn skal have ansvarsbevidste voksne i deres nærhed, for at lære dem hvordan man opfører sig. De skal ikke kunne fængsles sammen med voksne kriminelle er hermed får mulighed, "for at blive lært op i kriminel adfærd.- Det er der ingen, der har gavn af.

Gæst

#21

2015-05-20 23:22

Kriminalisering i Danmark er kriminalisering. Uanset, hvordan de pakker det ind,. er der to narrativer: 1)Kriminel, det er noget, den kriminelle selv vælger at være. 2) Kriminelitet opstår i miljøer af ufstødte og forsømte.
Jeg fatter ikke, at nogle kan tro på den første variant al den stund, man med usvigelig sikkerhed fra 3-årsalderen ved, hvemcdee bliver udstødt.

Gæst

#22

2015-05-21 01:07

Jeg har selv arbejdet på en sikret institution for unge i varetægtssurrogat - også mens den kriminelle lavalder var 14. Det hører ingen steder hjemme at anbringe så små børn blandt ældre kriminelle, de bliver prygleknappen for alle der er større, og de er på ingen måde refleksive nok til at kunne forstå hierarkiet. De ser op til pryglerne frem for at tage ved lære af deres historier og handlemønstre. Iøvrigt mener jeg ingen børn under 18 burde kriminaliseres som de bliver i dag. Det er de færreste der tager ved lære af at blive spærret inde, og alt for ofte giver de op på livet når de ved der er en plet på straffeattesten. Det hedder surrogat af en grund, det er lovmæssigt bestemt at vi ikke sender børn i fængsel, så netop derfor burde man gentænke hele konceptet. Især Sønderbro i København trænger til at blive kigget efter i sømmene. vores samfund, har de unge, vores samfund fortjener!

Gæst

#23

2015-05-21 09:24

Fordi børn skal ikke være en del af straffesystemet i et civiliseret land med ordentlige værdier, og fodi der er SÅ mange og bedre muligheder for at forholde sig til børns uønskede adfærd.

Gæst

#24

2015-05-21 12:43

Fordi jeg troede, at jeg trods alt lever i et civiliseret samfund.

Gæst

#25

2015-05-21 20:54

Fordi vi skal bare noget så væsentlig på fagligt kompetente vurderinger. Ikke værdiladet symbolpolitik.