Imod nedsættelse af den kriminelle lavalder

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen Imod nedsættelse af den kriminelle lavalder.


Gæst

#51

2015-05-29 14:50

Fordi vi får ikke bedre unge ved at straffe.


Gæst

#52

2015-05-29 15:35

skal danmark være landet der er kendt for at sætte børn i fængsel, nej vel

Gæst

#53

2015-05-29 15:37

Det er allerede undersøgt at sænkelse af kriminel lavalder ikke virker forebyggende. Børn skal ikke stilles til ansvar og stigmatiseres med straffeattester og lignende - de skal hjælpes på rette vej med de støtteforanstaltninger, der allerede findes mulighed for at anvende fx i det sociale system - hvis kommuneøkonomi står i vejen, så kan man give kommunerne refusion på den type udgifter.

Gæst

#54

2015-05-29 16:07

Børn skal dannes, ikke straffes. Det er da fuld kommen vanvid at sætte ressourcer af til afstrafning af børn, når skoler og daginstitutioner kæmper for flere ressourcer til netop at forhindre dem i at blive kriminelle. Er der ikke snart nogen der kigger de politikeres interesser ordenligt i sømmene? Hvad er der sket med gamle Danmark...

Gæst

#55

2015-05-29 16:10

Fordi det overskrider al sund fornuft. Børn er ikke skyld i det politiske, samfundets skæve udvikling.

Gæst

#56

2015-05-29 16:26

Fordi en nedsættelse af den kriminelle lavalder er stik imod, hvad jeg forstår ved danske værdier

Gæst

#57

2015-05-29 16:29

Hvis et barn begår kriminalitet et der sket en fejl. Først og fremmest har foældrene overset nogle signaler. Dernæst er der højst sansynligt nogle underretninger det er gået tabt, sidst må der være nogle andre professionelle voksne omkring børnene og deres omgangskreds der har sovet i timen. Det er ikke et barns skyld, barnet skal tage ansvar, men ikke gennem en straf!!! Føj

Gæst

#58

2015-05-29 16:31

Ingen bliver bedre af hårde straffe. Slet ikke børn!

Gæst

#59

2015-05-29 17:17

Der kan ikke være nogen tvivl, om at sænke den kriminelle lavalder til 12 år, er en tåbelig idé - slet ikke i en tid hvor ungdomskriminaliteten er faldende.

Gæst

#60

2015-05-29 17:28

Fordi jeg er fuldstændig enig!

Gæst

#61

2015-05-29 17:53

Børn skal retledes og tilgives, ikke dømmes og straffes.

Gæst

#62

2015-05-29 17:55

Børn skal ikke kriminaliseres - børnene og deres familier skal have støtte og vejledning til at komme på rette spor

Gæst

#63

2015-05-29 18:07

Børn skal aldrig i fængsel. Der skal tages helt andre skridt for at forebygge kriminalitet hos børn, så de slet ikke ender i den situation.

Gæst

#64

2015-05-29 18:59

Fordi børn ikke skal stilles for en domstol - basta.

Gæst

#65

2015-05-29 18:59

Det er det glade vanvid at sætte prædikatet "kriminel" på børn !

Gæst

#66

2015-05-29 19:17

Børn skal ikke straffes men hjælpes. Kender til praksis i USA, hvor mindreårige dømmes til langvarige fængselsstraffe, det ødelægger liv og hjælper ingen

Gæst

#67

2015-05-29 19:17

Fordi det er helt utilstedeligt og uacceptabelt, at nedsætte den kriminelle lavalder - 12-årige er stadigvæk børn!

Med venlig hilsen.
Edith Havmand Hansen.

Gæst

#68

2015-05-29 19:30

Fordi det er umoralsk at nedsætte den kriminelle lavalder. Samtidig er det dobbeltmoralsk at man vil frihedsberøve børn i 12 årsalderen i et land, hvor man skal være 18 år for at købe en pakke cigaretter

Gæst

#69

2015-05-29 19:34

Forebyggelse frem for straf virker i min verden mere logisk, især når vi har med børn at gøre.

Gæst

#70

2015-05-29 19:35

Jeg har endnu ikke set eller hørt et fornuftigt argument for at sætte den kriminelle lavalder ned

Gæst

#71

2015-05-29 19:46

Fordi man ikke kan straffe børn til at være lovlydige borger. Resultatet af denne type tankegang er oftest at man masseproducerer hærdede kriminelle, i stedet for at hjælpe børnene på rette vej.

Gæst

#72

2015-05-29 19:48

Fordi det er min opfattelse at børn skal behandles som børn. Og så tror jeg ikke på at straf virker.
Eva Smith har advokeret for sagen på bedste måde, især var det en fornøjelse at høre hende interviewe Karsten Lauritzen (V) og i dag Kim Christiansen (DF).
Min gode, kloge, gamle faster - lærer gennem et langt liv og en der virkelig kerede sig om børn og børns vilkår - sagde kort før sin død, at hvis Venstre ville nedsætte den kriminelle lavalder, så ville hun ikke stemme på dem mere!

Gæst

#73

2015-05-29 20:06

Samfundet har spillet fallit, hvis det begynder kriminalisere børn. Der er INGEN gode erfaringer med at gå den vej.

Gæst

#74

2015-05-29 20:07

Fordi det er helt forrykt at lave en lov, der kan sætte børn i fængsel. Vi lever i Danmark og i det 21.århundrede!

Gæst

#75

2015-05-29 20:08

Børn kan opdrages - de skal ikke straffes. Det du gør mod andres børn gør du mod dine egne.

 

Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Facebook