Folkeafstemning om dansk medlemskab af EU

I Storbritannien er det besluttet, at der skal være en folkeafstemning om hvorvidt landet stadigvæk vil være med i EU. En sådan afstemning bør vi også have i Danmark.

Udviklkingen i EU er løbet helt af sporet, og i en retning, hvor borgerne er sat uden for indflydelse. Et flertal i Folketinget har vedtaget Lissabontraktaten, Europluspagten og Finanstraktaten uden at vælgerne har fået lov til at tage stilling til disse tiltag.

Derfor er på tide, at danske vælgere får lejlighed til at tage stilling til, om vi stadigvæk ønsker at være medlem af EU, eller vi ønsker at få beslutningsprocessen tilbage til de folkevalgte i Folketinget.

Vi anmoder alle, som ønsker en folkeafstemning om Danmarks medlemskab af EU om at skrive under.

Samtidig beder vi alle om at dele link til underskriftsindsamlingen over alt, hvor det er muligt, for at så mange som muligt får mulighed for at skrive under.

Underskrifterne vil blive overdraget til Folketingets europaudvalg på det først kommende møde efter Folketingets åbning den 1. oktober.