Dengamlebyaarhus

Skal Danmarks Naturfredningsforening bestemme over indgangsforholdene i Den Gamle By?

  Museumsdirektør Thomas Bloch Ravn er i gang med at planlægge en forbedring af adgangsforholdene til en af Aarhus´s store serværdigheder. Dette forsøger Danmarks Naturfredningsforening, med foreningens præsident Ella Maria Bischop Larsen i spidsen, at forhindre ved at foreslå, at hele Botanisk have skal fredes. Græsplænen mod syd udgør kun 5 % af hele Botanisk Have. En ændring af græsplænen vil give mulighed for en mere handicapvenlig indgang til Den Gamle By. Området fra møllen og til Ceres-krydset bør derfor fritages for fredningen. Dette vil give mulighed for:   1.       Ny indgangsbygning, som åbner museet mod byen.

2.       Parkeringsplads problemet, som nu er kaotisk og mangelfuldt, bliver løst, uden at en eneste ny parkeringsplads anlægges, fordi parkeringspladserne ved Ceres og Scandinavian Center kan bruges.

3.       Fortov og asfalt gader anlægges til gavn for bl.a dårligt gående.

4.       Elevatorer til handicappede kan installeres og væsentlig forbedre deres adgangsmulighed til museet.

5.       Cykelparkeringsproblemet kan løses effektivt.

6.       Skure til handicapscootere kan bygges.

Hvis du ønsker at protestere mod Naturfredningens total fredning af Botanisk have, så skriv under på  dette link i dag http://www.skrivunder.net/dengamleby. Underskriftsindsamlingen løber i 60 dage.


Agnete Krogsdam Johnsen    Kontakt forfatteren af dette andragende