Mest populære underskriftsindsamlinger i 2013 - Danmark

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Nej til megavindmøller på Stevns

Vi er imod kæmpevindmøller på land! Vi er en gruppe af borgere, der har fundet sammen i kampen mod placering af kæmpevindmøller på Stevns. Vores mål er at overbevise kommunalbestyrelsen om, at de skal lade planerne falde til jorden.

Oprettet: 2012-12-20

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 530 530
2013 459 459

Nej til havnetunnelen

Socialdemokraterne og de borgerlige partier i København har besluttet at bruge 27 milliarder kroner på en havnetunnel til biler. Det synes vi er en dårlig idé, fordi mere plads til biler betyder flere biler. I stedet burde pengene bruges på innovative, grønne løsninger. Det handler om at skabe en by for mennesker og ikke for biler.

Oprettet: 2013-05-29

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 477 473
2013 450 446

Lind hallen

Kære folk. Mener i også det er på tide at få renste ud i bestyrelsen i Lind hallen? Mener i også at det var forkert at "Opsige" Christian Dahl ?Husk på hvem Christian var, og hvad han har gjort for hallen og hvilken fantastisk person han er! Så skriv under og lad os gøre noget ved det.     MVH Kristian Kruse

Oprettet: 2013-02-06

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 451 446
2013 450 445

Stop brud på børns rettigheder!

Hvordan kan det lade sig gøre at børns rettigheder bliver krænket i Danmark? Der er skilsmisse sager, hvor børn ender midt i en voksenkrig og ofte bliver brugt som våben. Nogle af disse højkonfliktsager (antallet af sager er stigende) ender desværre med muderkastning, tilsvining og i enkelte tilfælde i vold, drab og dødsfald.   Desuden findes der desværre mange børnesager, hvor børn ikke får den støtte og hjælp som er nødvendig. Der er også børnesager, hvor børn får tildelt forkert støtte. Samt

Oprettet: 2013-05-02

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 992 974
2013 439 433

Nej til ny fyrværkeri lov!!

Et nyt lovforslag vil forkorte perioden for salg og affyring af fyrværkeri. Hvis dette lovforslag bliver gennemført, er der kun mulighed for at bruge fyrværkeri i 6 dage, mellem jul og nytår. Resultatet kan være, at der i denne kortere periode bruges meget mere fyrværkeri end normalt, hvilket kan være til endnu større gene. Men nej! Vi vil have vores frihed, vedholde traditionerne om at måtte fyrre en raket eller 2 af i løbet af december. Branchen mener selv, at det er en alt for kort periode, o

Oprettet: 2013-11-30

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 536 535
2013 421 420

Red Esbjerg Billard Club

Esbjerg Billard Club trues af lukning, pga. spareplaner! Det har for klubbens ca. 60 medlemmer den betydning, at de skal betale 186.000 kroner ekstra om året, hvad de ikke er i stand til. Vi prøver her gennem den resterende befolkning, at finde forståelse samt opbakning omkring situationen. Dette spareforslag vil berøre mange klubber/foreninger negativt i Esbjerg Kommune. Forslaget tilgodeser de store klubber ved at de kun skal betale 2 % af deres lokaleomkostninger, hvorimod de mindre klubber

Oprettet: 2013-02-05

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 425 423
2013 421 419

Kæmpevindmøller i Elløv Enge

“NEJ TIL MEGA-VINDMØLLER I ELLØV ENGE I forslag til Syddjurs Kommunes kommende kommunalplan kan læses, at der foreslås opstillet 4 mega-vindmøller i Elløv Enge hver på 125 meter. Det er Københavns Energi, der ønsker disse opsat, da de ikke selv har plads derovre og er på udkik efter et egnet område. Vi mener, at placeringen er forkert, da den dels vil ødelægge et meget skønt naturområde og endvidere vil genere de omkringliggende beboere både med lyd- og synsmæssige gener. Elløv Enge er det smuk

Oprettet: 2013-06-19

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 407 404
2013 406 403

NEJ til GMO-afgrøder i DK, JA til mærkning af GMO-fødevarer

Monsanto, verdensomspændende firma, der udvikler og sælger frø til Genmodificerede planter, har p.t. trukket følehornene til sig i Danmark. Men eftersom det er en frivillig tilbagetrækning, kan de til enhver tid komme tilbage, når de ønsker det. Genmodificerede planter er nemlig ikke ulovlige i Danmark. Lad os gøre noget ved det og komme Monsanto og andre tilsvarende firmaer i forkøbet og bede vore lovgivere om helt at forbyde dyrkning af GMO-afgrøder. . P.t. arbejder firmaet FOR en lovgivning i

Oprettet: 2013-05-30

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 10089 9892
2013 398 392

Nej! Spar ikke BPA-hjælpeordningen i Aalborg itu

Aalborg Kommune er ude med sparekniven. Handicaphjælpere skal sættes 4-6 % ned i løn og svært fysisk handicappede borgere skal fremover have mindre hjælp. Handicaphjælpere er ufaglærte til 116,64 kr. i timen - Aalborg Kommune vil fjerne: den 6. ferieuge (løndel siden 2000) fritvalgspension (løndel siden 2009) pension af arbejdstidsbestemte tillæg (løndel siden 2011) rummelighedsbeløbet der dækker ved 3 års anciennitet, samt beskedne tillæg, f.eks. ved akut tilkald og forbliven i tjenesten (lønde

Oprettet: 2013-07-24

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 397 394
2013 393 390

Bevar det ridende politi i København

Rytterisektionen skal nedlægges pr. 1. dec. 2012 pga besparelser. Vis din støtte for denne fantastiske arbejdsplads, så den kan få lov til at blive, hvor den er.   Hvis man har lyst til at læse lidt om deres arbejde, så kan man gå ind og kigge på disse sider samt læse alt det, som står på siden "Bevar det ridende politi i København". www.politihesten.dkhttp://www.blivpolitibetjent.dk/site/karrieremulighederne/Det_ridende_politi/ På facebook er der lavet den side, som støtter op om afdelingen. ht

Oprettet: 2012-09-02

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 9966 9397
2013 392 379Facebook