Stop diskrimineringen af vi transsexuelle

Sig fra nu, overfor http://sigfranu.dk's hykleri og diskrimination af vi transsexuelle personer, således vi - den gruppe der er mest udsat for diskrimination, chikane og vold/hatecrime overfald - ikke kan indrapportere vold/hatecrime/chikane og diskrimination til statistikkerne, uden vi skal logge os ind under enten et andet køn, end vores eget, eller som en LGBT sexualitets betegnelse, som heller intet har med vores transsexuelle køn at gøre.

For få år siden, brugte den danske stat stadig Rigshospitalets Sexologiske Klinik til at svine vi transsexuelle til, og ødelægge vores liv med at klistre forkerte betegnelser på os, som transvestitter, fetishister, transvestiske fetishister osv., for at "retfærdiggøre"/dække over deres menneskehedsforbryderiske afslag på at give os de hormonkure og kønsskifteoperationer, som er det eneste der kan helbrede vores kønslige dysfori. Efter en hård kamp, fik Sexologisk Kliniks sexologer - der jo i sagens natur ingen forstand har på kønslighed og kønslig dysfori, fordi de er uddannet i sexologi - påbud om, at ophøre med at klistre de forkerte og menneskedskrænkende sexuelle betegnelser på os, ligesom de også fik påbud om, at betegne os ved de køn, der svarer til vores kønsidentitet. Altså det køn vi selv opfatter os som.

Nu er den danske stat igen på banen via LGBT og deres såkaldte menneskeretsinstitut, som nu vil tvinge alle til at være homosexuelle og igen tramper vi transsexuelles køn under fode og påtvinger os en sexualitet vi ikke nødvendigvis har. Disse overgreb finansieres med danske statsmidler og midler fra EU, som også er styret af LGBT lobbyister.

Hvordan kan den danske stat, på den ene side kræve at vores køn skal undersøges og fastslås som værende transsexuel eller svare helt og aldeles til at være transsexuel ;) for at vi legalt kan få tilladelse til at anlægge og bære det oprindeligt "modsatte køns" navne, og ligeledes for at vi kan få vores køn angivet med X i passet, mens statens såkaldte menneskeretsinstitut, diskriminerer vi transsexuelle og træder vores køn under fode.

Mens det danske Institut for knægtelse af Menneskerettigheder i deres stivsind fastholder deres forældede og diskriminerende samt stigmatiserende opfattelser, og ikke vil anerkende Interkøn og Transsexuel, har Facebook sammen med folk der arbejder for transsexuelles rettigheder, indført mulighed for at mere end 50 forskellige køn, kan vælge at identificere sig med lige præcis deres rette køn på facebook.

Samtidig med at transsexuelles forhold forbedres i udlandet, gennemfører Enhedslisten, Helle Thorning-Schmidts regering, den privat praktiserende Gynækolog Peter Bagger og Amnesty International s danske afdeling en gentagelse af Helle Thorning-Schmidts  udryddelsesforsøg fra 2012, mod vi transsexuelle.  Peter Bagger går desværre igen i spidsen for udryddelsesforsøget, og har gennem nogen tid påtvunget hans transsexuelle klienter, at de,  for fortsat at kunne få hormoner og behandling skal afsværge sig deres medfødte transsexualitet og lade sig stigmatisere med LGBTs transkønsparaply. Underskriftsindsamleren er således smidt ud fra Peter Baggers praksis og frataget kønshormonerne med begrundelse i hendes medfødte transsexualitet.

Vi opfordrer alle, transsexuelle, LGBT's sexuelle grupper, almindelige heterosexuelle, asexuelle osv. til at skrive under i protest mod http://sigfranu.dk, den danske stat og EU's diskrimination af vi transsxuelle og deres forbryderiske trædende vores kønsid under fode.