UnderskrifterUnderskriftindsamlingens navnOprettet
397 Bevar Grenaa Apotek som vagtapotek
Regionsrådet har besluttet at anbefale at Grenaa Apotek bliver et B-Apotek. Det er nu op til sundhedsstyrelsen at efterkomme regionens ønske. For at det skal lykkedes er det vigtigt at vi viser lægemiddelstyrelsen og ministeren at vi bakker op om regionens anbefaling. Skriv under på denne indsamling så vi kan bevare Apotekets status. ...
2017-04-26
21 fysisktortur
Vi er fire elever der går på Bryrup Skole, og det er sådan at vi har projektopgave lige nu. Vores emne er “Fysisk Tortur.” Vi har lavet en kampagne som omhandler en underskriftindsamling. Torturen rammer nemlig ofte tilfældige, uskyldige og fattige mennesker,  der fx. bliver arresteret på gaden eller pludselig hentet hjemme. Vi har lavet denne kampagne, fordi vi er imod fysisk tortur. Alt hvad du...
2017-04-25
46 NEJ TIL LOKALPLAN 378
Lokalplan 378 for et område ved Dyrehavevej 5 A-F i Klampenborg   (Læs på Gentofte Kommunes hjemmeside under aktuelle høringer) Undertegnede borgere henstiller til Kommunalbestyrelsen, at forslag til lokalplan 378 trækkes tilbage og efterfølges af et nyt forslag, hvor hensynet til områdets historiske og arkitektoniske værdier vejer tungere end DSB og bygherrens fælles interesse i at fylde arealet...
2017-04-24
58 Klage over eksamen i Skatteret på CBS (2017)
Den 31. Marts 2017, har studerende ved HA(jur.) årgang 2014 været til ordinær eksamen i Skatteret fra kl. 9-12 ved Copenhagen Business School (CBS). Eksamensformen var en skriftlig stredprøve på 3 timer med alle hjælpemidler. Grundet opgavens omfang og den begrænsede tid, er vi flere der har oplevet at prøven var for omfangsrig og ikke kunne besvares på et rimeligt akademisk niveau indenfor den ti...
2017-04-24
103 Fodgængeroverfelt ved baggensensskole
Dagligt er jeg vidne til at børn bliver sat af på p-pladsen ved Brugsen over for  baggensensskole, hvor de skal over vejen for at nå skolen, der er ingen fodgængeroverfelt! voksne mennesker dytter og giver "fingeren" til børn på 6 år fordi de har lært at de skal den vej over! Ja der er et fodgængeroverfelt længere nede af vejen men det er ikke der de sættes af og vejen ved skolen, er lavet så der...
2017-04-24
257 Stofskiftepatient
Som stofskiftesyg er behandlingsmuligheder i Danmark uendelig dårlige. ofte bliver patienten latterliggjort ved egen læge eller hos specialist og betegnet som hypokonder eller psykisk syg, når patienten gentagende gange henvender sig og klager over symptomer som hårtab, kronisk træt, smerter i muskler og led, svære muskelkramper, humørsyge, hukommelsesbesvær, kuldeskær, vægtøgning mm. som stofskif...
2017-04-23
148 Permanente plastoverdækkkede jordbærtunneller i Mannerup. NEJ TAK (Lukket)
Jordbæravler Jeppe Pedersen har gennem de sidste 4 år haft ca. 20 ha/36 tdl. jordbærtunneller opstillet meget tæt på Mannerup By og omegnen af Osted. Det har været en meget voldsom belastning dels for biodiversiteten (Læs: variation i den levende natur) i området, og dels har det ødelagt udsigten ud over markerne mod et sædvanligvis flot skovområde, som nu er gået tabt. Plastikken på tunnellerne h...
2017-04-22
30 Eksamen i Økonomistyrring
Kære alle FIR-studerende! Der er en del af os, der har fået tildelt dagene d. 23. og 24. maj. Jeg har taget kontakt til Helle og aftalt, at vi kan forsøge at få ændret datoen, hvis alle os, der har de første dage, skriver under på, at vi ønsker at få flyttet dagene til den 1. og 2. juni. og at vi ikke klager over eksamen på dette grundlag efterfølgende. På denne måde kan vi forhåbentligt få ændr...
2017-04-21
3 975 BEVAR KVINFO!
BEVAR KVINFO. UDEN VIDEN INGEN LIGESTILLING! Kulturminister Mette Bocks beslutning om opsplitning af KVINFO ved overflytning af biblioteket til Det kongelige Bibliotek og videreførelse af de øvrige afdelinger uden for Kulturministeriets regi er helt ødelæggende for det unikke KVINFO-koncept.    For biblioteket er KVINFOs hjerte og hoved, og de øvrige afdelinger er baseret på den viden om køn, li...
2017-04-20
35 Pedellernes ansættelsesvilkår på NPS
Som kollega til skolens pedeller ønsker jeg, at pedellerne på skolen er ansat på skolen og ikke hos en ekstern partner. Jeg mangler information om konsekvenserne ved overdragelsen af ansættelsesforholdet for skolens pedeller, og jeg er bekymret for mit arbejdsmiljø, pedellernes arbejdsmiljø og elevernes trivsel. ...
2017-04-20
22 Anmodning til flygtningenævnet om genoptagelse af Farzad Salimi’s
Anmodning til flygtningenævnet om genoptagelse af Farzad Salimi’s asylsag Vi undertegnede bekræfter hermed, at Farzad Salimi ID.NR. 3156252 søn af Feridoon Salimi i tilfælde af at han bliver sendt tilbage til Iran, vil hans liv være i alvorlig fare for døden. Ifølge hans udsagn og påstand om at have hjulpet en såret Peshmarga og vores undersøgelse af sagen, kan vi hermed bekræfte, at denne begive...
2017-04-20
561 Bedre busforbindelser til og fra Silkeborg Gymnasium
Busforbindelserne til og fra Silkeborg Gymnasium er alt for ringe! Størstedelen af SGs elever bruger dagligt offentlig transport på vej til og fra gym. Mange oplever i denne forbindelse kritisable transportforhold. For få busser, for ringe busforbindelser, planlægning osv. er desværre til stor gene for SGs elever. Vores hverdag og vores undervisning påvirkes, blandt andet fordi bustiderne og mange...
2017-04-20
351 TILFØR VORES DAGINSTITUTIONER FLERE RESSOURCER I HØRSHOLM
UNDERSKRIFTER OG KOMMENTARER ER DEN 23. MAJ 2017 AFLEVERET TIL BORGMESTER MORTEN SLOTVED OG KOMMUNALBESTYRELSEN I HØRSHOLM. Kære Politikere STOP NEDSKÆRINGER OG TILFØR VORES DAGINSTITUTIONER FLERE RESSOURCER. Vi, os der har børn i daginstitutioner i Hørsholm, kræver flere hænder: pædagoger og pædagogmedhjælpere til vores børn. Stop nedskæringer i vores daginstitutioner og sørg i stedet for flere v...
2017-04-19
223 Sikring af kvalitet på KUAs institutbiblioteker.
“Formålet med bibliotekerne ved KU er at understøtte forskning, undervisning og studieaktiviteter gennem forsyning af informationsressourcer og -services til de primære brugere, som er studerende, undervisere og forskere. Bibliotekerne er med tilhørende studiepladser og samlinger både fagligt og socialt centrale for institutternes studie- og forskningsmiljøer, hvor brugerne stiller høje krav til k...
2017-04-19
11 Genåbn den gl. Afk. 50 (fynske motorvej)
Hvorfor lukke en afk ,når det skader hele industrien , forretninger og ikke mindst miljøet at tons tunge lastbiler skal køre en unødvendig omvej , forretninger mister omsætning fordi det er for stor omvej at handle der , det giver jo ikke mening Få nu åbnet fra kørsel retning Sjælland og til kørsel retning Jylland , de er der jo stadig og ville gøre en stor forskel....
2017-04-18
7 Dansk Jack Russell Terrier Klub - ekstraordinær generalforsamling (Lukket)
  Ligestilling i klubben - underskriftsindsamling   Ligestilling handler som regel om kvinder og mænds fordeling på arbejdsmarkedet, men faktisk rummer ordet mere i sin betydning. For det handler jo om at der ikke forskelsbehandles blandt befolkningen generelt. I dette konkrete tilfælde handler det om ligestilling blandt medlemmerne i Dansk Jack Russell Terrier Klub. Når vi læser om klubbens inten...
2017-04-18
1 158 Tilskud til pasning af eget barn i Københavns kommune
APRIL 2017 : I 2014 blev 'Tilskud til pasning af eget barn' afskaffet som led i besparelserne på børne- og ungdomsområdet i kommunens budget for 2015.  Vi ønsker at få genindført ’tilskud til pasning af eget barn’, som Dagtilbudlovens § 86* giver Københavns kommune mulighed for at tilbyde forældre med småbørn.  Et etårigt tilskud, som Dagtilbudslovens § 86* giver Københavns kommunerne mulighed for...
2017-04-16
196 En troværdig beskrivelse af Yari religion og Yarsan.
Udlændingestyrelsen  Ryesgade 53 2100 København Ø Att. Anders Dorph, Vicedirektør, Center for Asyl   Vi vil hermed give Yari trossamfund i Danmark fuldmagt til at repræsentere vores sag hos Udlændingestyrelsen. Yari trossamfund i Danmark har udarbejdet en rapport (Introduktion til Yari religion) om Yari-religion og Yarsan folk. Vi beder Udlændingestyrelsen og Landedokumentation om at anvende...
2017-04-15
27 Bevar Aldi på H. Lorenzensvej
Jeg synes vi skal gøre vores for at bevare Aldi på H. Lorenzensvej og at de skal have lov til at bygge ud på græsset bag butikken. Den har eksisteret i over 25 år og bør blive hvor den er....
2017-04-13
6 Ja tak - vi vil gerne tilsluttes
Skriv under, hvis du bor i Ny Hammersholt og gerne vil tilsluttes det nye trådløse internet. Det vil koste den enkelte husstand 3.500 kr. i etablering og 199 kr. pr. måned for en 10/10 forbindelse eller 279 kr. pr. måned for en 50/50 forbindelse. Der er mulighed for at opgradere til 100/30 på sigt. Bemærk at 2.000,- af installationsprisen kan bruges i håndværkerfradraget.   Den egentlige aftale vi...
2017-04-13
511 Nej til grusgrav i Ledøje (Lukket)
  Underskriftindsamling mod grusgrav i Ledøje   Region Hovedstaden ønsker at medtage matrikel 6o og 6q i råstofplan 2016, så der efterfølgende kan gives gravetilladelse til en grusgrav ved Ledøje by. Hvis du også er modstander af denne grusgrav så underskriv her på denne side. https://www.skrivunder.net/nej_til_grusgrav_i_ledoje (HUSK alle husstandens underskrifter tæller!) En grusgrav i området v...
2017-04-10
47 Ændring af epithelialtransportøvelsen på 4. semester
Hej medicinstuderende, Vi har på 4. semester været i gennem øvelsen epithelialtransport og har i den forbindelse anvendt hønsetarme fra i alt 40 høns hvoraf halvdelen var fejlernærede. Selve forsøgsudførelsen indebar kun pipettering af forskellige stoffer efterfulgt af en række resultater i form af grafer, men ingen af de følgende opgaver i rapporten krævede nogen resultater fra de mishandlede høn...
2017-04-10
54 Mary smides ud af Danmark efter 32 år - det skal stoppes!
              Vanviddet hos Djøf'erne i Udlændingestyrelsen tager åbenlyst ingen ende! "Vi" smider de velintegrerede vester- og østerlændinge ud....de der beviseligt vil Danmark og bidrager, men lader udenlandske dybt kriminelle og udenlandske velfærdsmigranter blive i Danmark. Udlændingestyrelsen har besluttet at 60-årige Mary Stewart Burgher om få dage skal  pakke tasken og forlade sit hjem...
2017-04-07
1 290 SIG NEJ TIL TVANGSBEHANDLING I SUNDHEDSVÆSENET
  Et nyt lovforslag, L 185, bliver netop nu behandlet i Sundheds- og Ældreudvalget. Det vil radikalt indskrænke patienters ret til selv at kunne bestemme, om de vil indgå i en behandling, som lægen mener, de bør have. ”Forslag til Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile,” eller ”Tvangsbehandlingsloven” som loven også kaldes, er den hidtil alvorligste trussel mod borge...
2017-04-06
9 Er du klar til at følge den bæredygtige udvikling ?
Vi er to drenge der har startet firmaet UrbanWater hvor i ved at købe en af vores anlæg kan forvandle dit spilde vand til drikke vand og derved sparer dig for en masse penge. Du vil kunne få et anlæg for 20.000 kr. men vi kan garantere at du kommer til at tjene dine penge ind igen på det vand forbrug du sparer.  Er du klar til at følge med udviklingen og blive bæredygtig hjemme hos dig selv så skr...
2017-04-06
36 Asta Elisabeth Nielsen
Da der er meget stor forskel på ferier på vinter og sommer opstartsholdene på pædagoguddannelsen, som giver os på vinter opstartsholdet nogle ret sværre somre da vi selv skal betale ferie af egen lomme.  Enkelte kan optjene til ferien via praktikken og nogen har tvunget ferie og har derved ikke nogen indtægt i sommerferieperioden. Mange har studeret årene op til studiet og derfor heller ikke ferie...
2017-04-06
423 Protest mod markedsføringen af mælk i folkeskolen!
Så startede min lille pige i SFO. En tid vi har set frem til herhjemme, da vi har talt om alt det spændende skolelivet byder på. Så får jeg udleveret 4 pjecer i et chartek. En velkomst, et nyhedsbrev, en introduktion til skoleintra.... og så en stor farverig en om mælk med overskriften "SKOLEMÆLK - EN DEL AF FÆLLESSKABET! Herunder kommer der en beskrivelse af hvad skolelivet handler om, og hvor vi...
2017-04-06
7 842 Epilepsi skal med i forsøgsordning 2018
I 2018 starter et projekt på 4 år, hvor der skal kigges nærmere på effekten af cannabis til forskellige sygdomme.  Epilepsi har været med i bunken, men er helt uforståeligt ikke kommet med i ordningen. Det er under alt kritik, når der ligger så mange undersøgelser fra udlandet om, at cannabis kan hjælpe epilepsi patienter både på anfald, men også på deres generelle velbefindende.  Ca. 50.000 dansk...
2017-04-04
27 Stop salget af Ismageriet Kongelundsvej!
Vi er mange der stadig ønsker, at kunne købe Danmarks bedste is på Kongelundsvej! ...
2017-04-04
385 Damkiosken Haderslev ønskes bevaret
Vi ønsker ikke en restaurant , men ønsker Damkiosken bevaret, så vi kan bibeholde det skønne område, hvor man eller nu vil sætte en firkantet boks op, der slet ikke passer ind i området. I stedet skulle ejeren kunne søge om at udvide i samme stil, som det nuværende, så det passer ind i naturen. Politiker ser gerne kun underskrifter fra kommunen, men her bliver de altså bare nødt til at acceptere,...
2017-04-03
28 Motorvejen over mosekvinden (Lukket)
HVAD SKER DER? Motorvejen mellem Holstebro og Herning bliver udsat et helt år, fordi der er fundet en gammel mosekvinde.  Lad os stå sammen og vise at fremtiden er vigtigere end fortiden. Vi vil have den motorvej til tiden. Skriv under mod motorvejsforsinkelsen her....
2017-04-01
690 Kommunerne svigter børn med særlige behov samt andre handicap - og forældrene er under stort pres
Vi er mange forældre, der kæmper vores sag. Vi kæmper for at passe på vores "særligt" dejlige børn, men hvem kæmper med os? hvem passer på disse dejlige børn, sikre sig, at de får en ordentlig plads i samfundet, bliver hjulpet på vej? Systemet modarbejder, følger ikke lovgivningen, børn bliver tabt på gulvet, ignoreret, ingen lytter til forældrene, forældre bryder sammen, børn bliver endnu dårlige...
2017-03-31
93 Dræning af Middelfart hundeskov
Middelfart hundeskov - facebook side    Vi ønsker at der skal laves overfladedræn rundt i Middelfart hundeskov, således man også kan bruge den i de perioder hvor nedbørsmængden er stor, f.eks hele vinteren igennem........   Skriv under og hjælp os til at vække politikerne, i Middelfart kommune. ...
2017-03-30
288 SkateParkMiddelfart
 Velkommen til vores underskriftindsamling.    Vi søger underskrifter til en skaterpark i Middelfart, hvor både løbehjul, skateboards og rulleskøjter er velkomne. Vi samarbejder allerede nu med Middelfart kommunen og ungdomsskole som i øvrigt er meget positive overfor projektet. Derfor har vi brug for jeres underskrift, for at vise at der er opbakning fra borgerene i Middelfart og omegn.   Målsæt...
2017-03-30
17 Bedre vilkår for studerende på RUC
Vi har som studerende på RUC, følt os oversete da planlægningen af vores semestre, har været så ustruktureret, at vi mener, at det har påvirket vores uddannelse negativt. Vi mener herunder, at uddannelseskvaliteten på RUC ikke lever op til de forventninger, vi som studerende har til et uddannelsessted. På grund af dårlig planlægning, har vi som studerende mindre tid til at fordybe os i vores studi...
2017-03-30
16 Stop vindmøller på Lynæs Strand!
Bare rolig, det er 1. april jo :-) Men hey, lad lige joken leve lidt og del den videre til nogen der virkelig vil hoppe på den! Tilmeld dig vores nyhedsbrev ved at skrive under og få alle de gode nyheder i stedet!  ...
2017-03-30
6 Køre/Hviletidskontrol ved Persontransport.
Da det viser sig at der ved persontransport af børn,syge /handicap og ældre for det offentlige,er kommet så langt ned i pris at den udvej der er for at holde en normal timeløn gør at mange må ty til at have en arbejdsdag på op til 12/16 timer hver dag 24-7 gør at sikkerheden for både Chauffør/vognmand er kommet så langt ned i pris at det IKKE er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at færdes i trafikken...
2017-03-30
89 Vi støtter Lonni, Hedehusene
Denne underskriftindsamling er en reaktion på, at et flertal i menighedsrådet har afskediget Lonni. Lonni har været ansat i Ansgarkirken, Hedehusene, i 11 år og har haft følgende stillinger: kirketjener, kirkesanger, kirke- og kulturmedarbejder og har haft ansvar for babysalmesang, Spirekoret, Juniorkoret og Undgomskoret. Nu har det nye menighedsråd valgt at fyre hende. Lonni har været et bærende...
2017-03-29
10 Sikring af kvalitet på KUAs institutbiblioteker.
Formålet med bibliotekerne ved KU er, at understøtte forskning, undervisning og studieaktivitetert gennem forsyning af informationsressourcer og services til de primære brugere, som er studerende, undervisere og forskere. Bibliotekerne er med tilhørende studiepladser og samlinger både fagligt og socialt centrale for institutternes studie- og forskningsmiljøer, hvor brugerne stiller høje krav til k...
2017-03-27
102 Hjælp med at få Kreds 6 i gavehumør
I forbindelse med et super godt lydighedsarrangement hos Viborg Hunde Forum lørdag den 25/3-17, vil vi rigtig gerne invitere Kreds 6 med til at få en helt fantastisk omtale ved at indgå et samarbejde med ovennævnte. Vi er rigtig mange inden for denne sportsgren som meget gerne vil have nogen flere lydighedsprøver med DM udtag - det er her Kreds 6 kan være den store giver. I tænker nok "hvad får Kr...
2017-03-27
384 Stop Visum Diskrimineringen for folk med Pakistansk oprindelse
Stop Visum Diskrimineringen for folk med Pakistansk oprindelse Personer med Pakistansk oprindelse der indvandrede til dette land for snart 50 år siden, har været med til som hårdtarbejdende arbejdskraft at opbygge dette velfærdssamfund, vi bidrager i alle henseender positivt, som aktive medborgere og aktive på arbejdsmarkedet, på alle stillings niveauer. Pakistan som land er inde i en rivende økon...
2017-03-27
106 Undskyld For Slaveriet
Jeg som dansker undskylder uforbeholdent til alle efterkommere af slaver der engang blev købt, solgt, transporteret og udnyttet af danske slave handlere og ejere. Lad os lægge den mørke fortid bag os, men ikke glemme den, og gå en lys fremtid i møde med respekt og kærlighed mellem alle mennesker uanset hudfarve, etnicitet, køn, religion osv.   I as a dane give an unreserved apology to all the desc...
2017-03-26
277 Stop overbebyggelsen
Gladsakse Kommunes forslag til ny byplan betyder, at der i villakvarterer må bygges dobbelt huse i 2 etager på grundstørrelser over 1000 m2. Det vil fuldstændig ændre villakvarterne i Gladsakse, reducere biofaktoren (naturen), give skygge og indkiksproblemer for naboer og skabe øget trafik. Det er en katastrofe for mange kvarterer ! Skriv under på at du er i mod den del af byplanforslaget geerne...
2017-03-26
621 NEJ til OK17
Reddernes Overenskomst 2017 Redderne i Danmark ønsker at give et klart NEJ til netop forhandlede Overenskomster 2017. 3F har forhandlet på vegne af Redderne og har indgået aftaler med Falck Danmark, som ikke tilnærmelsesvis afspejler Reddernes forslag, ønsker eller forbedringer for de danske Reddere! Eftersom vi skal stemme om Overenskomsten 2017 i fællesskab med den resterende Transportgruppe und...
2017-03-26
2 631 NEJ til opsplitning og hjemsendelse af velintegreret familie
http://vafo.dk/artikel/458570 En flygtningefamilie fra Jelling står overfor at blive splittet. Far og børn skal hjemsendes til Palæstina, mens mor sendes til Jordan. Familien har boet i Jelling i syv år, og de tre børn går i den lokale folkeskole, og deltager aktivt i foreningslivet, på lige fod med alle deres danske venner....
2017-03-25
145 Cre-A-Town - Et kreativt igangsætterhus i Albertslund
  Alternativet Albertslund  stiller forslag om pilotprojekt:   2årrig brugsret over en ledig kommunal bygning,  hvor der er plads til kreativitet og iværksætteri, med henblik på selvstændig drift herefter.   Projektstøtte på 100.000 med henblik på tilbagebetaling ved fremadrettet drift, drevet af ildsjæle og medvirkende virksomheder.   Hvad er Cre-A-Town? Cre-A-Town er et projekt, som udspringer a...
2017-03-25
420 NEJ TAK TIL SPEEDWAYBANE I HÅRUP
UNDERSKRIFTSINDSAMLING NEJ TAK - TIL SPEEDWAYBANE I HÅRUP Om kort tid skal Byrådet tage stilling til Kommuneplanen 2017-2028   I kommuneplanen er stillet forslag om at godkende et areal på Øster Hårupvej i Hårup til opførelse af en ny motorsportsbane.   Hvis forslaget - Ramme 35-R-92 Motorbane, Hårup bliver godkendt, må det udpegede areal bruges til etablering af: ”støjende fritidsanlæg som mot...
2017-03-25
15 Hjemmebagte hveder til arbejdsdag i HBF!
Til HBF arbejdsdag den 12. Maj 2017 (Store Bededag) skal HBFs formand Jay Jaysen bage hveder til de fremmødte.   Længe har vi knoklet til utallige arbejdsdage, uden smagsløst brød til at tøre vores ganer. Det må stoppe! 2017 skal blive året hvor formanden viser hvad han har lært fra alle de timer med bagedysten, Blomsterberg og Vladimir....
2017-03-24
29 Recurve/longbow hunting jagt atorlugit piniarneq (Lukket)
Kalaallit nunaani pisissiinnarmik (recurvebue/langbue) piniarsinnaanngornissaq akuerisaatinniarnissaa siunertaralugu nunani allanitulli saaffiginnissutiginiarlugu atsiornernik katersivunga pisisseq (compound) kisimi akuerisaavoq tuttunut umimmannullu qallunaat nunaani pisissimik piniarnermut inatsit atorlugu kursus misilitsinnertalik angusiffigigaanni pisissip sakkortussusaa qarsullu oqimaassusaaa...
2017-03-23
151 Mod lukning af Dagplejen "Lillegruppen" i Thisted Kommune.
Kære Netværk. Vi, Marlene og jeg er blevet gjort opmærksomme på at Thisteds vel nok bedste pasningstilbud til bl.a. Børn, der har særlige behov skal lukke pr. 31/12 - 2017. Dette er i vores øjne fuldstændig uforståeligt. Der findes IKKE andre tilbud i kommunen til børn, der ligger mellem "almindelige børn" og "svært handicappede børn". Lillegruppen består af 3 voksne, som har et helt unikt hjerte...
2017-03-23
Facebook