Mest populære underskriftsindsamlinger i 2013 - Danmark

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Nej til ny fyrværkeri lov!!

Et nyt lovforslag vil forkorte perioden for salg og affyring af fyrværkeri. Hvis dette lovforslag bliver gennemført, er der kun mulighed for at bruge fyrværkeri i 6 dage, mellem jul og nytår. Resultatet kan være, at der i denne kortere periode bruges meget mere fyrværkeri end normalt, hvilket kan være til endnu større gene. Men nej! Vi vil have vores frihed, vedholde traditionerne om at måtte fyrre en raket eller 2 af i løbet af december. Branchen mener selv, at det er en alt for kort periode, o

Oprettet: 2013-11-30

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 540 539
2013 421 420

Red Esbjerg Billard Club

Esbjerg Billard Club trues af lukning, pga. spareplaner! Det har for klubbens ca. 60 medlemmer den betydning, at de skal betale 186.000 kroner ekstra om året, hvad de ikke er i stand til. Vi prøver her gennem den resterende befolkning, at finde forståelse samt opbakning omkring situationen. Dette spareforslag vil berøre mange klubber/foreninger negativt i Esbjerg Kommune. Forslaget tilgodeser de store klubber ved at de kun skal betale 2 % af deres lokaleomkostninger, hvorimod de mindre klubber

Oprettet: 2013-02-05

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 425 423
2013 421 419

Kæmpevindmøller i Elløv Enge

“NEJ TIL MEGA-VINDMØLLER I ELLØV ENGE I forslag til Syddjurs Kommunes kommende kommunalplan kan læses, at der foreslås opstillet 4 mega-vindmøller i Elløv Enge hver på 125 meter. Det er Københavns Energi, der ønsker disse opsat, da de ikke selv har plads derovre og er på udkik efter et egnet område. Vi mener, at placeringen er forkert, da den dels vil ødelægge et meget skønt naturområde og endvidere vil genere de omkringliggende beboere både med lyd- og synsmæssige gener. Elløv Enge er det smuk

Oprettet: 2013-06-19

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 407 404
2013 406 403

NEJ til GMO-afgrøder i DK, JA til mærkning af GMO-fødevarer

Monsanto, verdensomspændende firma, der udvikler og sælger frø til Genmodificerede planter, har p.t. trukket følehornene til sig i Danmark. Men eftersom det er en frivillig tilbagetrækning, kan de til enhver tid komme tilbage, når de ønsker det. Genmodificerede planter er nemlig ikke ulovlige i Danmark. Lad os gøre noget ved det og komme Monsanto og andre tilsvarende firmaer i forkøbet og bede vore lovgivere om helt at forbyde dyrkning af GMO-afgrøder. . P.t. arbejder firmaet FOR en lovgivning i

Oprettet: 2013-05-30

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 10088 9891
2013 398 392

Nej! Spar ikke BPA-hjælpeordningen i Aalborg itu

Aalborg Kommune er ude med sparekniven. Handicaphjælpere skal sættes 4-6 % ned i løn og svært fysisk handicappede borgere skal fremover have mindre hjælp. Handicaphjælpere er ufaglærte til 116,64 kr. i timen - Aalborg Kommune vil fjerne: den 6. ferieuge (løndel siden 2000) fritvalgspension (løndel siden 2009) pension af arbejdstidsbestemte tillæg (løndel siden 2011) rummelighedsbeløbet der dækker ved 3 års anciennitet, samt beskedne tillæg, f.eks. ved akut tilkald og forbliven i tjenesten (lønde

Oprettet: 2013-07-24

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 397 394
2013 393 390

Bevar det ridende politi i København

Rytterisektionen skal nedlægges pr. 1. dec. 2012 pga besparelser. Vis din støtte for denne fantastiske arbejdsplads, så den kan få lov til at blive, hvor den er.   Hvis man har lyst til at læse lidt om deres arbejde, så kan man gå ind og kigge på disse sider samt læse alt det, som står på siden "Bevar det ridende politi i København". www.politihesten.dkhttp://www.blivpolitibetjent.dk/site/karrieremulighederne/Det_ridende_politi/ På facebook er der lavet den side, som støtter op om afdelingen. ht

Oprettet: 2012-09-02

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 9967 9398
2013 392 379

StreetMekka til Århus

Hvad er StreetMekka? Idéen med StreetMekka er at gøre gadeidrætten og streetkulturen mere tilgængelig samt skabe et samlingssted for byens børn og unge. StreetMekka skal med vægt på bevægelse, tilgængelighed, brugerinddragelse og fleksibilitet skabe et frisk pust til ungdoms- og idrætskulturen. I StreetMekka vil børn og unge fra hele byen og omegn kunne dyrke gadeidræt på det tidspunkt, der passer dem, og på den måde der passer dem. Hvorfor Århus Aarhus har en historisk chance for at få etabler

Oprettet: 2013-06-19

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 391 383
2013 385 377

Stop fåreavleren og mishandleren Brian Taarup Larsen!!

Brian Taarup Larsen skal stoppes en gang for alle, det kan IKKE være rigtig at denne mand kan få lov til at blive ved med at holde dyr og blive ved med hans vanrøgt. I flere år har Brian varøgtet sine dyr, fået bøder, fået påtaler, men han får lov til at blive ved og ved, nu må dette galskab stoppe. Trods en tidligere dom for vanrøgt og et utal af anmeldelser fortsætter den såkaldte hobbylandmand, Brian Taarup Larsen fra Hundested fortsat med at lade sine får gå for lud og koldt vand. Han har bu

Oprettet: 2013-07-01

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 486 474
2013 382 375

Nej til Hvidovre kommunes dagplejereform

Hvidovre kommune har opstillet 4 modeller for, hvordan man skal organisere dagplejen. 1) Status quo 2) Gæstedagpleje 3) Gæstehuse 4) Gæstedagpleje i dagtilbud Der er mange grunde til, at den vedtagne model 4 er en dårlig løsning. Sig NEJ og skriv under, fordi: ) Modellen ikke nødvendigvis er billigere. Selvom det ser sådan ud i budgetforslaget. Merudgifter i vuggestue mv. er ikke taget i betragtning. ) Dagplejerne skal alle høres. Det er de ikke blevet. ) Det er ikke barnets tarv at skulle i g

Oprettet: 2013-11-03

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 380 379
2013 376 375

Viborg Skatehal

Vi er en gruppe unge, som er i gang med at starte en skateboard/løbehjul/bmx hal i Viborg. Vi har i lang tid prøvet af få kommunen til at lave noget til os, som ikke er blevet grebet af de mere traditionelle sportsgrene, og som ikke bare kan gøre det hvor som helst. Der er i forvejen en lille hal på Falkevej, hvor der er bygget ramper til at køre på. Men eftersom der kommer flere og flere unge til bliver der meget tæt og sværere at være der allesammen. Derfor vil vi lave noget større. Vi har en

Oprettet: 2013-09-09

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 464 462
2013 376 374