Nyeste Underskriftindsamlinger

Bedre fortove i Kristrup

Kære Kristrup borgere. Jeg har lavet denne underskrift indsamling vedr. fortovene her i Kristrup. Hermed håber jeg at vi kan gøre Randers kommune opmærksom på at de skal udbedre alle de steder hvor det er farligt at gå på fortovene. Oplever du/I også at det er usikkert at færdes på fortovene ? Mange steder her i Kristrup er fliserne direkte farlige at gå på.  Fliserne ligger skæve, revnet, vender spidsen opad, dybe huller i fliserne osv. Så hvis du/I vil have udbedret fortovene, så vi kan gå mer

23 Oprettet: 2021-09-16 Statistik

Overbygningsskole i Støvring? NEJ TAK!

Kære politikere og skoleforvaltning i Rebild kommune! TAK for jeres store arbejde - men hvis I skulle være i tvivl, så er vi MANGE der mener, at en overbygningsskole i Støvring IKKE er den bedste løsning på kapacitetsudfordringer på skoleområdet i Støvring by. Vi underskriver her - og siger dermed NEJ TAK til en overbygningsskole! Vi ser frem til at blive inddraget i det videre arbejde med at finde en konstruktiv løsning på den udfordring vi står overfor! Sidste frist for underskrift er d. 12. o

509 Oprettet: 2021-09-15 Statistik

Oprette MatFransk og BioSamf studieretninger på gymnasier.

Jeg vl gerne gøre det muligt for os elever på skanderborg gymnasium og andre ungdomsuddannesler at tage studieretningerne Matematik A med Fransk A og studieretningen Samfundsfag A med Biologi A. Disse studieretninger har relavans i det moderne samfund da biologi og samfundsfag går hånd i hånd når det kommer til klimakrisen eller covid-19. Det samme med Fransk og Matematik har relavans for international økonomi og politik.

37 Oprettet: 2021-09-14 Statistik

RED LIV! Gør Ejbyvej trafiksikker for børn og bløde trafikanter

Ejbyvej i Kr. Hyllinge er en lille, smal og snoet vej. Alligevel benytter mange bilister og lastbilchauffører sig af vejen til og fra Holbækmotorvejen. Det skaber dagligt mange farlige situationer for de børn, der bor på vejen, samt bruger vejen hver morgen og eftermiddag til og fra skole. Ejbyvej mangler vejsikring så vejen bliver tryg for alle trafikanter at færdes på. Den eksisterende vejsikring (bump på veje) fungerer ikke efter hensigten og der køres hver dag for stærkt henover. Der er igen

88 Oprettet: 2021-09-14 Statistik

NEJ til et børnecenter i Askov Malt - JA til en børnehave i Askov Malt

Giv din underskrift for, at vi sammen i Askov Malt kan sende et skarpt signal til Vejen Kommune om, at vi ønsker at bevare en faglig og trivselsmæssig stærk børnehaveinstitution i Askov, hvor vi kan fastholde det dygtige børnehavepersonale, som vi har i dag og dermed fastholde de bedste rammer for vores børnehavebørn. I disse uger er Vejen Kommune ved at beslutte om der skal bygges en ny børnehave eller et nyt børnecenter i Askov. På trods af både Forældrerådets og Børnehavebestyrelsens meget ty

124 Oprettet: 2021-09-13 Statistik

Underskriftsindsamling mod udvidelsen af Tumlehøjen

Silkeborg Kommunes Børne- og ungeudvalg har anbefalet en udvidelse af Tumlehøjen med 72 pladser, så den kommer op på 184 børn fra i dag 112 børn. Det betyder, at der skal opføres en modulbygning på 700-750 m2 ved siden af den eksisterende bygning, der hvor der i dag er legeplads. Ud over at forøge pladserne markant inddrages også en stor del af legepladsen.  Vi er bekymrede for, hvad udvidelsen kommer til at betyde for vores børns muligheder i hverdagen, både inde og ude. I en undersøgelse fra A

189 Oprettet: 2021-09-12 Statistik

Skærpet åbningstid for børnehusenes legepladser i Frederikssund kommune

Vi har i børnehuset Sct. Georggården i Frederikssund kommune gennem meget lang tid oplevet, at den offentlige brug af børnehavens legeplads har resulteret i store problemer med affald. Herunder kan blandt andet nævnes snusposer, cigaratskodder, jointskodder, øl-flasker, glasskår, menneskelig afføring og urin på væggene, for ikke at glemme "uskyldig" hærværk og ødelagt interiør. Dette har selvfølgelig konsekvenser for personalet og børnene. Personalet møder ind og skal rydde op og gøre rent.Vi me

89 Oprettet: 2021-09-11 Statistik

SÆT din underskrift for at bevare Gedesby Strand, som sommerhusområde.

Grundejerforeningen for fritidshusområdet med de 1108 matrikler i Gedesby Strand Der skal bygges mange store ens fritidshuse tværs gennem foreningens område og med egen forening.  Der er en ny lokalplan 208 under udvikling for et afgrænset område i Gedesby Strand. På arealerne var der tidligere en lejrskole (Holmevej og Vendersvej). Området er beliggende tværs gennem foreningens område, og skal efter planen indeholde store ens sommerhuse skulder ved skulder, i 2 plan og hvert hus på kun 400-500

9 Oprettet: 2021-09-10 Statistik

Stop forbud imod bare maver i SDU Fitness!

SDU Fitness har regler imod at kvinder kan træne i sports bh, eller for den sags skyld i trøjer som viser deres maver.  Deres begrundelser for denne regel er hygiene, inklusion af andre kulturer og blufærdighed.  Hygiene: Denne del falder flad, da fitnesscentret ikke har regler imod korte bukser eller ærmer. Det synes uvidende at antage, at kvinder sveder mere på maven en andre steder på kroppen.  Blufærdighed: SDU fitness ansatte har, ifølge en email fra centerlederen, mange forskellige grænser

694 Oprettet: 2021-09-10 Statistik

Bevarelse / Genetablering af bambusgården. Roskilde

Der er UNDERSKRIFT indsamling både her og i BAMBUSGÅRDEN i Roskilde for at denne skal BEVARES ELLER GENOPBYGGES, de har atjålet roskildes ældste fristed, den har ligget der altid, og den er en DEL af Rønnebærparken/Æblehaven. de fratager godtfolket deres fristed, som de selv forærede dem for 28-29 år siden, da folket ikke længere måtte stå ved købmanden, og nu tager de det fra dem. skal VI tilbage til købmanden og stå foran børnehaven ? hvor skal vi gå hen ? Fristedet Sdr ringvej er IKKE en muli

171 Oprettet: 2021-09-10 Statistik