Bevar Tingstedet, Stændertorvet i Roskilde

Er du også ganske uenig med Roskilde Byråd - når de mener at Tingstedet skal flyttes - fordi nogle "eksperter" - som sikkert ingen tilknytning har til VORES ROSKILDE mener, at dette pragtfulde sted ikke passer ind i bybilledet når en ombygning af Stændertorvet skal foretages?

Så skriv under og lad os fortælle Roskilde byråd at vi borgere er helt uenige i deres planer!