Bevar atletikken i Lyngby

Trongårdens IF – atletikklubben i Lyngby – håber på din hjælp og støtte.

Som du måske allerede har set i dagspressen, har de kommunale beslutningstagere i Lyngby-Taarbæk Kommune besluttet, at Lyngby Stadion langt om længe skal renoveres. Formålet med renoveringen er dels at skabe et superliga stadion til Lyngby Boldklub og dels at reetablere de faciliteter, der må nedrives på grund af forekomst af skimmelsvamp.

Du kan læse mere om etableringen af Lyngby Idrætsby på: http://www.lyngbyidraetsby.ltk.dk/

Beslutningen om renoveringen har naturligvis mange positive følgevirkninger. Således er det bl.a. planen, at de nuværende indendørsfaciliteter skal opgraderes med en helt ny multihal til gavn for bl.a. håndbold, volleyball, forhåbentligt atletikken, o.a.

Beslutningen har imidlertid også en ganske alvorlig negativ indflydelse for ikke mindst atletikken og for andre brugere af det eksisterende atletikstadion. Det er nemlig besluttet, at det eksisterende atletikstadion skal nedrives og flyttes til ”et andet sted”.

Trongårdens IF er naturligvis bekymret for denne beslutning. Vi frygter ganske enkelt for vores egen og dermed atletikkens fremtid i Lyngby. Vi arbejder derfor hårdt på at påvirke beslutningerne i en sådan retning,

1) at det nye atletikstadion etableres i umiddelbar tilknytning til Lyngby Idrætsby og

2) at det nye atletikstadion etableres INDEN, at det gamle nedrives.

Vores primære begrundelse for at arbejde med disse to væsentlige problemstillinger er naturligvis en frygt for, at Trongårdens IF vil gå til grunde, hvis vi ikke har et sted at dyrke vores idræt.

Sekundært – men nok så væsentligt – skyldes vores arbejde, at vi ser en stærk synergi mellem et atletikstadion og de øvrige faciliteter i Lyngby Idrætsby (optimal udnyttelse af fælles faciliteter). Herudover ser vi også et stærkt behov for, at alle brugere af atletikstadion (herunder skoler, SFO, andre idrætsklubber, etc.) fortsat kan bruge atletikbanerne til deres træning, og at dette kan ske i nær tilknytning til de resterende idrætsfaciliteter i Idrætsbyen.

I forbindelse med vores dialog med kommunen vil vi gerne bede om din hjælp i form af din underskrift på denne underskriftsindsamling.

På forhånd tak for din støtte.


Trongårdens IF
Lyngby Stadion,

Lundtoftevej  53
DK – 2800 Kgs. Lyngby
www.tif.dk