Appel til regeringen, stem imod en forlængelse af Round Up i EU

 

 

Appel til den danske regering om at stemme nej en forlængelse af Round Up i EU kommissionen

Kære statsminister Lars Løkke Rasmussen, sundheds- og ældreminister Sophie Løhde, miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og resten af regeringens ministre.

Vi skal med denne appel til samtlige ministre og ministeriers ressort områder, opfordre regeringen til på det kraftigste, at genoverveje Danmarks holdning til en fortsættelse af tilladelsen til anvendelse af pesticidet Round Up i landbrug og øvrige steder. 

Vores begrundelse for appellen er følgende:

  • Siden den danske regering besluttede at støtte en fornyelse af anvendelsen af pesticidet Round Up er der dukket nye oplysninger frem i Danmark om forekomsten af glyphosat rester i danske børn og mødres urin. Et faktum som bør mane til stor forsigtighed og alvor.[1] ·     
  • Siden efteråret har tusindvis af europæere på tværs af landene protesteret mod en forlængelse af tilladelsen til anvendelse af pesticidet. I Tyskland har en stor befolkningsgruppe frivilligt fået undersøgt deres urin for glyphosatrester, og disse analyser viste at alle have pesticider i deres urin.
  • Ved læsning af artikler og rapporter fremgår det med al tydelighed, at stoffet glyphosat er en hjernegift. En hjernegift som er i stand til at påvirke det ufødte barn, påvirke små børns hjerner, medvirke til at flere i den ældre del af befolkningen udvikler Altzheimer og Parkinsons sygdom. Glyphosat har en indvirkning på den normale tarmflora (antibiotisk virkning) og mange forskellige metabolismer i kroppen, konsekvensen er f.eks. et stigende antal borgere med glutenintolerance både i EU og i Nord Amerika.[2] · 
  • WHO har klassificeret stoffet som sandsynligt kræftfremkaldende.[3] ·   
  • Undersøgelser viser, at kurven over anvendelse af glyphosat over år følger kurven i udvikling af autisme over år. Det samme gælder for thyroid cancer, udviklingen og hospitalsindlæggelser i USA med diagnosen inflammatorisk tarmbetændelse og dødsfald af Parkinson sygdom.[4][5] 

 

Har vi råd til de menneskeskabte skader i dette kemisamfund? 

Med det forbrug der er i dag af Round Up, er vi alle ufrivillige forsøgspersoner uden mulighed for selv at tage bestemmelse for, om vi vil eksponeres eller ej – og vi har ikke haft mulighed for at samtykke. 

Alene det faktum rejser et voldsomt etisk problem. Er det merkantile interesser der skal vejere tungere end den samlede befolknings sundhed og livskvalitet? 

De ufødte børn, små børn og skolebørn er vores fremtid, og det er deres hjerner, som skal drive fremtidens vækst, innovation og samfund. Sagen er den, at det kan blive vanskeligt, fordi et stigende antal børn bliver ramt af ADHD, autisme m.m. alt sammen formentligt fordi deres små hjerner har været udsat for en cocktail af kemi, der ødelægger hjernen. 

Vores børns fremtid, hvad angår skolegang, uddannelse, arbejde, god social tilpasning og et liv uden aggressive tilbøjeligheder eller kort lunte, det er alle forhold/interesseområder, som alle ministre skal interesserer sig for. En befolkning, hvor måske 15 % fra den tidlige ungdom bærer rundt på skader ufrivilligt forårsaget af kemiske påvirkninger, borgere som ofte skal ses af sundhedsvæsenet, socialvæsenet, borgere der skal tilbydes speciel indsats, det er uværdigt for et samfund og det dyrt og en dårlig måde at administrere samfundets ressourcer på. 

En befolkning som allerede nu oplever et stigende antal borgere der rammes af demens, også i de yngre år, og et stigende antal personer rammes af Parkinson, det er ikke etisk eller moralsk forsvarligt ikke at forholde sig til det. 

Det kemiske samfund bliver et samfund som økonomisk ikke kan hænge sammen på grund af de allerede voldsomme udgifter til sundhedsvæsenet, tab af år på arbejdsmarkedet, tab af intelligentsia og kultur. 

Derfor skal den danske regering lade tvivlen om glyphosat/Round Up´s sundhedsskadelige effekter komme den danske befolkning til gode nu. 

Vi skal ikke vente på flere undersøgelser, vi skal ikke vente på at flere børn og unge får en dårlig livskvalitet, vi skal ikke se på, at friske raske arbejdsduelige veluddannede personer må forlade arbejdsmarkedet på grund af demens eller Parkinson. 

Det er ingen mennesker værdigt – og som borgere vil vi ikke finde os i at være forsøgspersoner uden samtykke og rettigheder. Det minder alt for meget om 2. verdenskrig. 

Så opfordringen fra underskriverne er, Danmark skal stemme nej til en forlængelse af Round Up.

  

Denne appel sendes til samtlige medier i DK og udvalgte medier i EU

Initiativtagere

Dorthe Fink, pensioneret sundhedsplejerske, Fredenlundsvej 1, 3730 Nexoe, dorthefink@gmail.com

Jesper Fink, pensioneret udviklingschef, Fredenlundsvej 1, 3730 Nexoe, djfinkster@gmail.com

Holger Øster Mortensen, Gosmervej 81, 8300 Odder, holgler@frenning.dk                                                                          

 

[1] https://ing.dk/artikel/undersoegelse-afsloerer-glyphosat-rester-i-danske-boerns-urin-183828  

[2] P. Grandjean og P Hermann; KEMI på hjerne, går ud over enhver forstand, Gyldendal 2015

[3] World Health Organisation (WHO) classifies Glyphosate as ‘potentially causing cancer’.

[4] Glyphosate, pathways to modern diseases III: Manganese, neurological diseases, and associated pathologies. Samsel A et al. Surg Neurol Int. (2015)  

5 Glyphosate, pathways to modern diseases II: Celiac sprue and gluten intolerance. Samsel A et al. Interdiscip Toxicol. (2013)