AFSKAF-Integrationsloven-NU

I 2017 vil antallet af skæbner/ofre for Integrationsloven nå 40.100 (!!) KILDE: https://www.dr.dk/nyheder

JOIN Charlotte Roels David-og-Goliath-kamp i et fælles søgsmål mod den danske stat hér: www.facebook.com/groups/WDTLG

 

 

 

SKRIV UNDER!

Ny integrationslov af 17. marts 2016 sætter forældre og børn på gaden med få måneders varsel! Integrationslovs-reglerne betyder, at ALLE arbejdsløse personer skal have opholdt sig i Danmark i 7 år ud af de seneste 8 år for at få kontanthjælp. Ellers vil de med ultra kort varsel overgå til den ca. 50% lavere integrationsydelse. Tusindvis af danskere samt danske statsborgeres udenlandske ægtefæller (med mere end 15 år i Danmark!) rammes.

Dermed krænker og begrænser den danske regering den fri bevægelighed i EU - og overtræder således EU loven og Maastrichttraktaten. Dette har blandt andre den anerkendte professor i Social Ret ved Københavns Universitet, Kirsten Ketscher, protesteret over i medierne. Familierne er ofre for et juridisk overgreb. Regeringen tvinger borgere ind i lovstridige forvaltningsforløb. Men da det kan tage år at få retten på sin side og koster mange penge, risikerer de i mellemtiden, at ende på gaden med børn og alle de sociale følger!

KONKLUSION: Integrationsloven rammer tusindvis af danskere og disses familier. Loven diskriminerer og skal helt AFSKAFFES Er du el. din familie ramt af integrationsloven? Skriv dig på nedenstående liste med kort historie og dit nr. i rækken. 

Modstandere af integrationsloven:
* Stig Grenov, Kristendemokraterne. http://aoh.dk/artikel/kontanthjlpsmodtagere-og-kristne-vrdier

* Pelle Dragsted, Enhedslisten. http://politiken.dk/debat/profiler/pelledragsted/ECE3290717/tusinder-gaar-paa-sommerferie-med-bekymringer-om-fremtiden/

* KU Professor, Kirsten Ketscher. http://mobil.dr.dk/smartphone/#artikel/nyheder/indland/professor-integrationsydelse-til-danskere-er-ulovligt

* Jonas Christoffersen, direktør for Institut for Menneskerettigheder. http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/ny-integrationsydelse-kan-stride-mod-menneskerettigheder/5639555

* Advokat Line Barfod. http://www.avisen.dk/i-dag-ryger-charlotte-paa-integrationsydelse-det-vi_394472.aspx

* Advokat Christian Dahlager.

* Nils Muiznieks, Europarådets menneskerettighedskommissær http://www.kristeligt-dagblad.dk/udland/europaraadet-kritiserer-danmark-integrationsydelse

*Andreas Kamm, generalsekretær Dansk Flygtningehjælp. https://flygtning.dk/media/2036463/2016-1101-bemaerkninger-til-lov-om-aendring-af-lov-om-aktiv-socialpolitik-integrationsloven-og-andre-love-udvidelse-af-personkredsen-for-modtagelse-af-integrationsydelse-mv.pdf

* Anders Ladekarl, Generalsekretær i Røde Kors, https://www.dr.dk/nyheder/politik/roede-kors-afleverer-ekstremt-negativt-hoeringssvar-om-ny-integrationsydelse

* Majbrit Berlau, Formand for Dansk Socialrådgiverforening. http://politiken.dk/indland/politik/ECE2792760/socialraadgivere-om-integrationsydelse-det-spaender-ben-for-integrationen/

* Lisbeth Zornig, økonom, forfatter, tidligere formand for Børnerådet. http://www.dr.dk/nyheder/indland/lisbeth-zornig-manglende-ferie-er-flovt-og-skamfuldt-boern 

* Pia Olsen Dyhr, Jacob Mark, SF. https://www.information.dk/indland/2016/04/venstrefloejens-vaerdiordfoerer

* Professor Torben M. Andersen, tidl. formand for Ekspertudvalget for Fattigdom.  http://ekstrabladet.dk/nyheder/lederen/hellere-ramme-ved-siden-af/6168174

* Lars Lydholm, informationschef Frelsens Hær. http://www.avisen.dk/hjaelpeorganisationer-advarer-naeste-aar-bliver-det_396685.aspx

* Klaus Nørlem, generalsekretær Dansk Folkehjælp. http://www.avisen.dk/hjaelpeorganisationer-advarer-naeste-aar-bliver-det_396685.aspx