ÅBENT BREV FRA EUROPAS FORFATTERE

  ÅBENT BREV FRA EUROPAS FORFATTERE TIL DE EUROPÆISKE INSTITUTIONER (22. oktober 2015)  

Beskyt forfatterne, bevar ophavsretten!  

 

 

Vi, Europas forfattere, forstår simpelthen ikke, hvorfor I er så opsatte på at ”reformere” ophavsretten i Europa for enhver pris.

Europa-Kommissionen vælger det forkerte mål, når den går efter ophavsretten i et forsøg på at fremme et ”digitalt indre marked”. Ophavsretten er en uomgængelig forudsætning for, at der kan skabes nye værker, og svækkes ophavsretten, vil kilden til det digitale indre marked tørre ud, inden det for alvor er kommet i gang. Med en svækket ophavsret vil litteraturen blive fattigere.

Ophavsretten står ikke i vejen for værkernes frie bevægelighed. Når vi overdrager vores rettigheder, åbner det muligheder for, at vores værker kan udbredes i alle lande og oversættes til alle sprog. Det, der bremser udbredelsen, er af økonomisk, teknologisk og skattemæssig karakter, og det er langt vigtigere at gøre noget ved monopoldannelse, ejendomsretten til filformater og skattesvig!

Ved at vedtage Julia Redas rapport med omfattende ændringer har Europa-Parlamentet understreget vigtigheden af at bevare ophavsretten og de kreative branchers skrøbelige økonomiske balance. Desværre var man samtidig uforsigtige nok til at åbne for utallige undtagelser fra ophavsretten – undtagelser, som det var op til Kommissionen at udforme, udvide, harmonisere og gøre obligatoriske, ofte uden hensyn til de eksisterende nationale løsninger, som allerede tager højde for læsernes og andre brugeres behov.

Hvordan mener man, at de mange undtagelser fra ophavsretten skulle kunne fremme skabelsen af nye værker? Hvor mange undtagelser (arkiver, digitale udlån, undervisning, forskning, tekst- og datasøgning, bearbejdede værker, utilgængelige værker, forældreløse værker...) skal der til for, at undtagelsen bliver reglen og ophavsretten undtagelsen?

Ophavsretten giver os såvel økonomiske rettigheder som ideelle rettigheder til de værker, vi skaber, og derfor er den af afgørende betydning for os.

Den er det fundament, vores europæiske litteratur er bygget på; den er en kilde til økonomisk velstand for vores lande og således med til at skabe beskæftigelse; den sikrer, at der er råd til at skabe nye værker, og at hele bogens værdikæde kan opretholdes; den er grundlaget for de honorarer, vi modtager. Den sikrer vores frihed og vores uafhængighed ved at give os mulighed for at høste frugten af vores arbejde. Vi ønsker os ikke tilbage til mæcenernes tid og ønsker heller ikke at leve af en eventuel, offentlig støtte; vi vil meget hellere leve af de værker, vi selv har skabt. At skrive er et fag, det er ikke tidsfordriv.

Takket være ophavsretten er bogen i løbet af de seneste århundreder blevet tilgængelig for det størst mulige antal mennesker, og det er også ophavsretten, der i morgen vil gøre det muligt at skabe og udbrede digitale værker til så mange som muligt. Ophavsretten er en arv fra fortiden, men den er også et moderne værktøj, der er foreneligt med brugen af ny teknologi.

Vi må holde op med at stille forfattere op over for læsere. Uden forfattere ville litteraturen ikke findes, og uden læsere ville den ikke give mening. Forfattere er på alle måder åbne over for forandringer og udviklingen af den verden, de lever i. Forfattere er de stærkeste forsvarere af menings- og ytringsfriheden og friheden til skabe; udveksling af ideer og viden er forfatternes eksistensberettigelse. De er læsere, før de er forfattere.

Vi, de europæiske forfattere, opfordrer på det kraftigste de europæiske institutioner til at stoppe planerne om flere og mere vidtrækkende undtagelser fra ophavsretten. Forsikringen om ”kompensation” i en eller anden form vil ikke kunne træde i stedet for de indtægter, vi får for den kommercielle udnyttelse af de værker, vi har skabt, selvom forfattere allerede oplever øget materiel usikkerhed. Vi opfordrer indtrængende de europæiske institutioner til at lægge drømmen om at ”alt skal være gratis” i graven; de eneste, der vil drage fordel af den drøm, vil være de store distributionsplatforme og andre indholdsleverandører. Vi opfordrer jer til at hjælpe os med at sikre en bedre fordeling af bogens økonomiske værdi, ikke mindst på det digitale område, forbyde urimelige forbehold i kontrakter og effektivt bekæmpe piratkopieringen af de værker, vi skaber.

Den kunstneriske frihed og den europæiske kulturs levedygtighed afhænger også af jer.

 

(Oversættelse: Karen Mohr Sokkelund)