Aadalen2koege

Siden juni 2014 har vores ejendom ved Køge været ubeboelig. I forbindelse med at fjernvarmeledningen Greve-Køge skulle passere, startede Barslund A/S, med VEKS I/S som bygherre, at vibrere spuns ned kun 35 meter fra vores ejendom. Hverken Barslund A/S eller VEKS I/S overholdt gældende lovgivning (Byggelovens § 12). Denne omhandler i korte træk, at husejer skal varsles om begyndende arbejde ved ”mindst 14 dage forud give vedkommende ejer skriftlig meddelelse om arbejdets art og omfang samt om tidspunktet for dets påbegyndelse”. Desuden skal foretages fotoregistrering af huse og bygninger på grunden, og jordprøver skal udtages. –Vi blev ikke orienteret om det forestående spunsarbejde, og fotoregistrering og jordprøver blev ej udført. Vi kunne naturligvis både høre og mærke, at Barslund A/S påbegyndte spunsarbejdet den sommerdag tilbage i juni 2014. Det blev endnu tydeligere for os, da vores hus begyndte at slå revner allerede samme dag, som arbejdet blev indledt.

Vores ejendom blev vurderet ubeboelig dels pga. sammenstyrtningsfare, dels pga. kraftig vækst af skimmelsvamp. Vi har boet i skurvogne i 14 måneder, og vores nuværende situation er, at vi står uden tag over hovedet d. 1. oktober 2015, da hverken vores forsikringsselskab eller VEKS I/S ønsker at forlænge vores genhusning. Trods en ejendomsforsikring, der blev tegnet under et år før skaderne skete, ønsker vores forsikringsselskab ikke at hjælpe. Spørgsmålet er nu, om Køge Kommune er villige til at give os en hjælpende hånd. Køge kommune har set igennem fingre med, at spunsarbejdet er indledt uden fornødne tilladelser, hvorfor vi mener, at de som minimum må sikre os genhusning indtil der kommer en afgørelse på selve erstatningssagen.

Denne underskriftindsamling vil blive fremlagt for Køges borgmester, Flemming Christensen, på byrådsmøde d. 22. september. Formålet er at få flertal i byrådet, så VEKS' s arbejde for Køge kommune bliver stoppet, indtil de finder en løsning for os.

Tak for din underskrift.

Hilsner fra Familien på Ådalen

John og Malene Andersen