Udskriv Folketingsvalg nu!

Kontakt forfatteren af dette andragende

Glædelig Jul og godt nytår

2018-12-23 13:38:59

 

2018-12-23 12:27:19

Hermed ønskes I alle en glædelig Jul og et godt nytår. Jeg vedhæfter en lille video til jer også. Skru op for lyden på din PC denne er meget lav i videoen.


https://www.facebook.com/groups/folkepensionisterne/permalink/1785701581540078/

VÆLGERERKLÆRING STARTES OP PÅ FØLGENDE MÅDE:
Vi skal bruge din e-mail.

"Send en mail til jorgen@mikkelsen.nu og skriv 'Vælgererklæring' i emnefeltet på mailen, så går processen i gang, og du får efter en lille uges tid et brev i din e-boks fra ministeriet, med vejledning til bekræftelse af din tilslutning. Hav nem Id parat. Hvis du ikke har nem ID, fremsendes dit cpr nummer til os, hvorefter du vil få brevpost fra ministeriet til underskrivelse".

Med venlig hilsen

Jørgen Mikkelsen 

 

Jørgen Mikkelsen


Jørgen Mikkelsen

Da vi igen nærmer os et Folketingsvalg kan du givet et nyt parti en chance med en vælgererklæring

2018-12-05 21:40:05

Borgernes_Folkeparti_nyt_logo2.jpgDa vores webmaster er kørt ned med virus, og da vi har afklaret med indenrigsministeriet, at vi nu kan begynde at samle vælgererklæringer, er der ingen grund til at vente længere. Vi kan så småt begynde her. Send en mail til: jorgen@mikkelsen.nu og skriv i emne-linjen Vælgererklæring. Se vejledning sidst i skrivelsen.

Borgernes Folkeparti:

 Vi bygger på kulturelt værdifællesskab. Det samfund som vi i generationer har bygget op er noget særligt. Det er vores Danmark. Det er ikke opstået af sig selv, men er kommet til ved hårdt arbejde og afsavn fra borgerne. Derved har vi skabt velfærdssamfundet. Velfærdssamfundet er designet til at servicere borgere i Danmark - især med sigte på dem der trænger til en håndstrækning for at kunne opretholde en rimelig levestandard. Vi vil med respekt for vor danske kulturarv og det danske folks frihed, bevare og bygge på vort folkestyre og monarki. Vi er et folk der viser respekt for hinanden, vores historie, vort kristne fundament, vores kongehus og vores fælles myndigheder. Vi er et folkefærd, der taler sammen og derved løser problemer og lever side om side i fred, frihed og frisind uanset, oprindelse, køn, tro, seksualitet og sociale forhold, unge såvel som ældre. Der er intet frit land og demokrati hvis ikke vi har ytringsfrihed, en fri presse, religionsfrihed, forsamlingsfrihed - derfor er disse ting vigtige for os i Borgernes Folkeparti.

Ældre politikken:

Ældrepolitikken har i mange år være præget af lappeløsninger. Derfor skriger hele området på en reformering, sådan at det enkelte menneske igen kommer i centrum. Det er ganske og aldeles uværdigt, at fordi man bliver folkepensionist, så bliver man et objekt for kontrol og mistanke om at man nok har gjort et eller andet forkert. Hele området er bygget op på en sådan måde at det opfattes som fælder man risikere at gå i, fordi man ikke kender alle de juridiske spidsfindigheder. Fx kan en enlig folkepensionist risikere at miste halvdelen af sin folkepension hvis kontrollanter fra kommunen vurderer at vedkommende spiser for meget sammen, eller overnatter for meget sammen med sin kæreste. Et pensionist ægtepar hvor konen arbejder og hendes arbejdsplads beder hende arbejde over, kan manden risikere at komme til at betale, med sin folkepension, for overarbejdet. Det er bare to af mange groteske eksempler på hvordan en hverdag for en folkepensionist kan være. Derfor skriger området på en reform. Her kunne man blive inspireret ved at skele til Norge og Sverige hvor en folkepensionist ikke konstant overvåges og kontrolleres. Ingen falder her i svime, eller modregner noget fordi man finder sig en kæreste, eller fordi man hjælper naboen med at opføre en carport. Borgernes Folkeparti vil forlange en undersøgelse af hvad hele det kontrol- skema- ansøgnings- og overvågningsapparat koster i penge. Vi tror på, at ved at sløjfe dette kunne man spare penge som kunne bidrage til en grundlæggende pensionsforhøjelse, samtidig med de afskedigede medarbejdere kunne få arbejde på et arbejdsmarked hvor man nærmest skriger på flere hænder.

Der er også alvorlige problemer for pensionister der ønsker at blive boende i den bolig hvor de måske har boet det meste af deres liv. Skal de nu jages ud af hjemmet fordi de går på folkepension? Naturligvis ikke. Her kunne man lære noget af det færøske samfund, hvor man som pensionist ikke har søvnløse nætter, som husejer og pensionist fordi man frygter for stigende grundskyld og ejendomsskatter. De findes nemlig slet ikke. Sådan bør det også være i Danmark. Går du på pension bør du fritages for at betale ejendomsskatter af den bolig du bor i.

Regeringen vi gerne have at ældre bliver længere på arbejdsmarkedet, til de er 70 år, og gerne længere; men man vil ikke give dem de rettigheder som andre borgere har. Fx så bliver man, grundet en alder på 65 år, smidt ud af sin a-kasse og mister derved den tryghed som andre arbejdstagere har. Her er tale om grov alders- diskrimination som vi i Borgernes Folkeparti vil gøre op med.

Gennem 23 år er folkepensionen udhulet, da folkepensionen ikke reguleres fuldt ud i forhold til løn og prisstigninger. Det betyder, at der i dag mangler flere tusinde kroner i folkepensionistens pension på årsbasis. I Borgernes Folkeparti vil vi kræve en genopretning.

I Finansloven for 2019 stoppes den fortsatte udhuling af folkepensionen fra år 2020 således at den gennemsnitlige løn og prisudvikling i samfundet følges. Desuden vil vi gøre op med den gensidige forsørgerpligt. Pension skal være personlig og ikke være afhængig af om man har kæreste eller ej. Når man ikke længere kan klare sig selv i hjemmet, og derfor er nødt til at komme på plejehjem, er det vigtig at stedet lever op til navnet, pleje og hjem, og ikke som det i blandt ser ud - opbevaring. De mange skandaler, der har været fremme i ældreplejen, hvor der har været horrible kommunale spareforslag som fx kun et ugentligt bad, og sågar også et bad kun hver 14. dag for de plejekrævende, er en uhyrlig nedværdigende handling. Senest er det også kommet frem at en kommune i deres spare Iver ville sløjfe nattevagter på plejehjem. Enhver der er ansat i denne sektor ved hvad det kan medføre af ulykker, hvis ikke der er personale tilstede hos demente, folk der falder ud af sengen, bliver syge, skal have hjælp til at komme på toilettet osv.
I den værdige kvalitetsbevidstgørelse er det vigtigt at et ægtepar der begge er kommet på plejehjem, ikke adskilles, Vi har set groteske og hjerteskærende eksempler på dette. Mennesker der har været sammen det meste af deres aktive liv skal ikke skilles ad i den sidste del af deres liv. De mange eksempler viser, at nogle kommuner ikke selv kan finde ud af at prioritere opgaverne på en forsvarlig og menneskeværdig måde. Det virker som om ældreservice ofte står nederst på listen. Derfor bliver Folketinget nødt til at sætte nogle etiske rammer for personalenormeringer, samt minimumsgrænser for service af ældre borgere ved lov. Det vil vi arbejde for i Borgernes Folkeparti.

Borgernes Folkeparti er under opbygning: Borgernes Folkeparti er i gang med at udvikle sit program på de øvrige vigtige politiske områder. På disse felter vil vi også være aktive og følge en midtsøgende politik der baserer sig på ansvarlig sund fornuft. Vi igangsætter, med baggrund i dette, allerede nu indsamlingen af vælgererklæringer, da vi er i tidsnød i forhold til det forestående Folketingsvalg. Der kræves 20.109 gyldige vælger-erklæringer for at kunne blive opstillingsberettiget til Folketinget

Vælgererklæring hvordan?:

Hvis du vil afgive en vælgererklæring til fordel for Borgernes Folkeparti – kan du allerede nu sende en mail til mig på: jorgen@mikkelsen.nu - skriv i emne-linjen vælgererklæring, så jeg sender jeg den herefter ind i systemet hos Økonomi- og Indenrigsministeriet. Skriver du i mailen ”må opbevares”. opbevarer vi din e-mail til kommunikation mellem dig og os. Vi giver denne ikke videre til tredje person. Herefter går der en uges tid – så får du tilsendt et link fra ministeriet til din mailadresse, hvor du kan afgive en vælgererklæring ved brug af dit Nem ID. En vælgererklæring er IKKE en stemmeblanket til at stemme på Borgernes Folkeparti, så du er ikke forpligtet til at stemme på partiet. Det er kun en erklæring, der giver os lov til at stille op til folketingsvalget, når vi har nået de 20.109 stemmer og dermed er opstillingsberettiget. Vi håber naturligvis at du vælger os når valget kommer; men som sagt, ingen forpligtelse. Man kan kun være stiller for et parti. Er man stiller for et andet parti og hellere vil støtte os, er der mulighed for at kalde den første vælgererklæring tilbage. Tilbagetrækning af digital vælgererklæring § 6. Ønsker vælgeren at trække en vælgererklæring afgivet efter § 5 tilbage, skal vælgeren gøre brug af det link, der fremgår af kvitteringen for vælgererklæringens afgivelse, jf. § 5, stk. 4. Ved at benytte linket og sin digitale signatur får vælgeren adgang til den digitale løsning, hvorfra vælgeren kan trække vælgererklæringen tilbage. Stk. 2. Når vælgeren har trukket vælgererklæringen tilbage, bliver vælgererklæringen og alle øvrige oplysninger om vælgeren slettet i den digitale løsning. Vælgeren modtager herefter en kvittering fra løsningen via Digital Post.


Med venlig hilsen


Jørgen Mikkelsen

https://www.facebook.com/groups/folkepensionisterne/ 


Jørgen Mikkelsen

Til jeres orientering

2018-11-06 20:33:51

Hej

Blot til orientering, så har jeg startet denne nye underskriftindsamlig, som det ville glæde mig hvis du du også ville støtte  https://www.skrivunder.net/folkepensionisterne_svigtes_af_folketinget_stot_underskriftsindsamlingen

En livlig debat om samme emne findes her:
https://www.facebook.com/groups/folkepensionisterne/


Mvh Jørgen Mikkelsen


Jørgen Mikkelsen

Til jeres orientering

2018-09-24 07:34:17

Jeg har startet en anden underskriftindsamling. Der kan ses mere herom på vores Facebookside, hvor det ville glæde mig om du blev medlem https://www.facebook.com/groups/folkepensionisterne/


Jørgen Mikkelsen

Tak for denne gang siden lukker ned.

2015-07-07 10:15:23

Tak for din underskift! Vi må nu håbe at regeringsskiftet sætter noget positivt igang, ellers må vi jo til tasterne igen.
Fremover kan jeg kontaktes via dette link. https://www.facebook.com/pages/Coffee-Party-Bev%C3%A6gelsen/454518631284478
Hav en rigtig god sammer.

Mvh Jørgen Mikkelsen


Jørgen Mikkelsen

Valgløfter tager nye højder.

2015-06-15 09:23:05

Hvis I har fulgt med, så er valgkampen ved at køre af sporet. Beskyldningerne fyger til højre og venstre. Fx beskylder Trine Bramsen (S) i dag Alex Ahrendtsen fra Dansk Folkeparti for at have Lars Løkke som elsker..Intet mudder er åbenbart for stort til at blive kastet.
Det er især her mod slutningen af valgkampen, at maskerne falder. Panikken breder sig, og løfterne står i kø så langt øjet rækker. Hjælp med at få debatten tilbage på sporet til det faktuelle. Ingen har sagt vi skal være enig om alt. Der skal jo være noget at vælge mellem, og det skulle gerne være den med den bedste løsning, for vort samfund, der vinder og ikke den der råber højest eller har de medst fantasifulde løfter.
Min søn har netop lavet en video som I er velkommen til at se med på. Den afspejler en ganske almindelig mand der har, mangeårig samfunds og arbejdserfaring, og er uspoleret i forhold til boglige studier. 
Uden at reklamere for noget bestemt parti så jeg personligt gerne, at der i alle partier blev hanket op i dette, så der kom flere almindelige samfundsborgere i Folketinget. Jeg tror, at vi derved ville få et bedre folkestyre, og at kløften mellem ting og folk derved kunne mindskes. Her ser du hans video https://youtu.be/73SbHAQkS7k

Rigtig godt valg alle sammen:

Mvh Jørgen Mikkesen


Jørgen Mikkelsen

Kære underskriver

2015-06-05 07:12:33

Den iganværende valgkamp ser allerede nu ud til at ville køre af sporet. Du kan gøre en forskel ved at gå ind i de debatter der b.la er på de sociale medier. Påstande der er grebet ud af den blå luft må tilbagevises. Stil spørgsmål og hjælp os med dette.
og benyt dagen til at gå ud og høre en af vores folkevalgtes grundlovstaler.
Jeg har oprettet debatgruppen Coffee Party Bevægelsen. Vær med der eller giv os et: Synes god om i gruppen, og nyd det gode vejr i dag.
https://www.facebook.com/pages/Coffee-Party-Bev%C3%A6gelsen/454518631284478


Jørgen Mikkelsen

Endelig Folketingsvalg den 18 juni

2015-05-27 09:29:03

Så kom valget endelig. Jeg håber du vil deltage aktivt i debatterne overalt hvor de findes, især når de groveste overbud får frit løb og en enig presse fraværende.
Jeg har selv meldt kraftigt ud på de sociale medier og håber I følger med. Har I ikke selv energi til at skrive et eller andet må i meget gerne kopiere mit senste indlæg som følger:
.............................................................................................................................................................................................

Så kom Folketingsvalget endelig! Så er det nu vi skal passe på ikke at blive fuppet igen! Vi er, som vælgere, trætte af at blive nedgjort både før og efter et Folketingsvalg.  Før valget i 2011 tordnede ledende socialdemokrater imod Finansministeriets beregning af deres økonomiske plan, Fair Løsning 2020, ikke hang sammen, men lige efter valget bekræftede Finansminister Corydon i Berlingske (27/10 2011), at planen var underfinansieret med mindst 22 milliarder.  Sjovt nok kom den erkendelse ikke før; men efter valget, efter at rigtig mange vælgere godtroende havde stemt på partierne bag ”Fair Løsning”; men da var det for sent! Vælgerne var gået i valg-fælden. En fælde til mere end 22 milliarder kr.  Er sådan noget fair over for vælgerne? Det mener jeg ikke! Fortsætter den linje, får vi endnu større valg-løgne ved dette valg! Det må simpelthen stoppes. http://www.politiko.dk/nyheder/finansminister-bekraefter-milliardhul-i-roed-plan

.............................................................................................................................................................................................
Husk nu! Det er vigtigt at melde ud med de holdninger man har. Gør man ikke det så er det, dem jeg kalder: "De automatiske telefonsvarer" der udelukkende sætter dagsordenen, og det er ikke rimeligt eller befordrende for noget. Hjælp med at give dem et modspil!
Tak for jeres deltagelse
Mvh Jørgen Mikkelsen


Jørgen Mikkelsen

2700 underskrifter! Flot resultat

2015-04-26 19:05:11

Kære underskriver!
Tak også til de sidste der har skrevet under. Underskriftsindsamlingen er nu på det nærmeste gået i stå nu hvor der er kort tid til valget udskrives. Efter det der pågår i medierne skulle man tro, at valget allerede er udskrevet.
2700 underskrifter for ”udskriv valg nu,” er det højeste tal der er opnået efter flere lignede underskiftindsamlinger der har været igangsat. Emnet er forståeligt vanskeligt, da mange tror der gemmer sig et eller andet skjult i denne underskriftindsamling; men det gør der ikke.
Hvor jeg selv vil stemme til valget er ikke afgjort endnu. Jeg er heller ikke medlem af noget part; men sikker er det, at det bliver inden for blå blog.
Jeg lader underskiftindsamlingen løbe til Helle trykker på valgknappen, og så håber jeg på I vil være aktive i debatterne med emnet som denne underskriftindsamling gør opmærksom på.
Lige til sidste, hvis I vil gøre min søn, Jens, en tjeneste, han er politisk grøn, ærlig, og arbejder hårdt for at blive valgt til Folketinget. Hvis I vil gå ind på hans side, jfr. neden stående link lige under billedet, og så klikke på: synes godt om:, så vil jeg og han blive glad. Og husk selvom man klikker synes godt om er det ikke ensbetydende med at man samtidig hører til dette parti
https://www.facebook.com/Jensvornoedf?__mref=message_bubble

Tak skal I have

Mvh Jørgen Mikkelsen


Jørgen Mikkelsen

Udskriv folketingsvalg nu!

2015-02-27 09:52:10

Kære underskriver!
Velkomme til de nye underskrivere!
Så er det vist ved at være tiden at kontakte jer igen.
Vi er nu nået 2650 underskrifter. Ikke så mange; men åbenbart nok til at dem der ikke er så interesseret i, at der skal udskrives valg nu, er begyndt at følge sig generet af at der fortsat agiteres for underskriftsindsamlingen.
Den ene vinkel er, at man prøver at latterliggøre os. Den anden er, at vi beskyldes for at udfører undergravende virksomhed. Her tænkes vel på, at vi konstant og vedvarende minder om vores grundlag for underskriftsindsamlingen, nemlig at regeringen er valgt ind på et falsk grundlag. Man har snydt befolkningen bevidst i den tro, at alt ville være glemt når de fire år var gået. Ikke mindst derfor har denne underskriftsindsamling en vigtig mission, nemlig at huske på og informere om hvad der skete før sidste valg.
Jeg har i et DR-debatprogram: ”ordet er dit” forsøgt at få Corydon til at uddybe hans bekendelse om at ”Fair Løsning” ikke hang samme. Jeg kunne godt have tænk mig at høre hans begrundelsers for at stå frem med et så stort projekt og så lige efter valget erkende, at det var et falsum. Jeg kunne også have tænk mig at spøge ham om, hvor han mener grænsen går mellem valg-flæsk og valg-bedrag, om der overhovedet er nogen grænse; men på trods af en opfordring fra DR til mig, ønskede Corydon ikke at svare på spørgsmål fra mig i dette program. 
Jeg håber I forsat vil hjælpe med at få flere underskrifter. Synlighed og størrelse vægter.

 

Hav en rigtig god dag.
Mvh.


Jørgen MikkelsenDel denne underskriftsindsamling

Hjælp med at skaffe flere underskrifter til denne indsamling

Hvordan promoverer man en underskriftsindsamling?

  • Del andragendet på din Facebook-væg og i grupper relateret til emnet.
  • Kontakt dine venner
    1. Skriv en besked, hvor du forklarer hvorfor du har skrevet under på denne underskriftindsamling, da folk vil være mere tilbøjelige til at skrive under, hvis de forstår, hvor vigtigt et emne det er.
    2. Kopier og indsæt webadressen for din underskriftindsamling i din besked.
    3. Send beskeden vha. e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram and LinkedIn.Facebook