> Konverterede Elbiler JA TAK! <

Kontakt forfatteren af dette andragende

En havl sejer!

2016-09-16 16:07:24

Jeg har en glædelig nyhed til alle der har skrevet under for bedre regler til konverterede elbiler.

I dag har jeg netop modtaget et brev fra Færdselsstyrelsen, der har valgt at imødekomme et af vores krav!

Det problematiske Punkt C der direkte umuligjorde konvertering af samtlige almindelige personbiler er blevet ændret!
Nu er batteripakken ikke længere begrænset af for og bagakslens midte, men af det område der set ovenfra udgøre hjulenes ydre kanter.

Dette er en mærkbar forbedring der tillader installationen af en fornuftig størrelse batteripakke i de fleste biler.

MEN så er den gode nyhed heller ikke lægngere, vores andre punkter er nemlig ikke blevet imødekommet. Naturligvis blev argumentet om større sikkerhed brugt som et påskud for ikke at lave yderligere ændringer.

Ud over ændringen af punkt C er underskriftindsamlingens andet formål at gøre registreringen af konverterede elbiler billigere, dette mål vil jeg stadig kæmpe for!

Underskriftindsamlingen bliver således ved med at eksistere til registreringen af elbiler bliver mærkbart billigere.

 • Jeg vil lave en lille ændring af teksten til undersrkiftindsamlingen således at den anerkender hvad vi har opnået. Bortset fra det vil underskriftindsamlingen stadig have de samme mål og det samme formål.

 • Jeg vil kigge på hvordan jeg kan få resten af underskriftindsamlingen formuleret om til klare lovforslag,
  som jeg kan insende til færdselsstyrelsen, partier og andre instanser, Ændringen af punkt C er den mest specifikke krav vi har haft og det af vores krav som er blevet imødekommet. Vores ønsker om harmonisering samt billigere og lettere registrering vil jeg specificere på samme vis.

 • Jer, der har skrevet under skal først og fremmest give jer selv en stor hånd og et klap på skulderen for vores del sejer, MEN I skal ikke holde op med at kæmpe! Del denne underskriftindsamling og fortæl jeres venner, at det er en underskriftindsamling, der faktisk har ført til en ændring og vil føre til mere.

Ændringerne i bestemmelsen kan ses her:
Meddelelse nr. 1998

 

Tusind tak og en god sensommer ønskes til alle der har skrevet under

Med bedste håb for en fremtid med mange spændende og billige elbiler

Benny Søhave Sørensen
admin


Benny Sørensen

Underskriftindsamlingen er blevet vidresendt for første gang til Transport- og Bygningsministeriet

2016-08-21 16:10:36
Jeg har nu rettet min første henvendelse til ministeriet vedrørende underskriftindsamlingen. 
foruden min henvendelse til Transport- og Bygningsministeriet vil jeg også forsøge at kontakte flere politiske partier.
 
Jeg håber at alle jer der har underskrevet vil hjælpe med at dele underskriftindsamlingen med jeres venner så vi kan skabe bedre vilkår for elbiler i Danmark og give Hr. og Fru. Danmark den samme mulighed for at eje en spændende og anderledes elbil som man har i andre europæiske lande.
 
Her er min besked til ministeriet:


Att: Transport- og Bygningsministeriet
 

Hej,

 
Jeg er blevet henvist til, at rette kontakt til trm@trm.dk
 
Jeg administrere en underskriftindsamling rettet mod at få Nr: 1974 regler for registrering af konverterede elbiler ændret,
med henblik på at gøre det nemmere og billigere, at få biler der er blevet konverteret fra forbrændingsmotor til elmotor registreret i Danmark.
 
Det er underskriftindsamlingens hensigt at der ikke skal stilles støre krav til konverterede elbiler i Danmark, end der gøres i andre europæiske lande så som Tyskland og Storbritannien.
 
En lempelse af reglerne vil kunne resultere i flere og billigere elbiler på de danske veje samt skabe arbejdspladser, knowhow og vækst lokalt i forbindelse med konvertering af elbilerne.
 
 
 
De nuværende regler stiller så svære betingelser at konvertering nærmest er umuligt. 
 
Især punkt Punkt C direkte umuliggøre konvertering af de fleste almindelige personbiler, da stort set ingen personbiler bygget med Benzin og Diesel motor har plads mellem for og bagakslen alene til at rumme en fornøden elbil batteripakke. Ældre industrielt fremstillede elbiler har også batteripakker der stikker ud over front og bagakslen. Dette er ikke et krav som har kunne findes i andre europæiske landes regler på området.
 
Reglerne bære i deres nuværende form mere præg af, at man helt ønsker at hindre konverteringer i Danmark, da disse sikkerhedsregler ikke basere sig på reelle erfaringer fra ulykker med konverterede elbiler i Europa men snare på skøn. 
 
 • De nye regler bør afspejle et ønske om, at den konverterede elbil, skal tilstræbe sig sikkerheds niveauet af den bil den er konverteret ud fra, frem for regler for fabriksnye massefremstillede biler, da vi ikke har at gøre med en ny bil.
 
 • De nye regler bør ikke være mere omfattende end reglerne i resten af Europa.
 
 • Sikkerhedegodkendelse skal gøres mere økonomisk overkommelig, lige nu ligger prisen for en godkendelse i omegnens af 100.000,- kroner. Det anbefales her at man kigger på prisniveauet for at få en konverteret elbil godkendt i andre Europæiske lande.
 
 • Punkt C skal enten sløjfes eller laves om.


Link til underskriftindsamlingen:
 
Link til reglerne som søges lempet:
 
 
Svar udbedes.
 
 
-Benny Søhave Sørensen
 
administrator for underskriftindsamlingen> Konverterede Elbiler JA TAK! <
 
 

Benny SørensenDel denne underskriftsindsamling

Hjælp med at skaffe flere underskrifter til denne indsamling

Hvordan promoverer man en underskriftsindsamling?

 • Del andragendet på din Facebook-væg og i grupper relateret til emnet.
 • Kontakt dine venner
  1. Skriv en besked, hvor du forklarer hvorfor du har skrevet under på denne underskriftindsamling, da folk vil være mere tilbøjelige til at skrive under, hvis de forstår, hvor vigtigt et emne det er.
  2. Kopier og indsæt webadressen for din underskriftindsamling i din besked.
  3. Send beskeden vha. e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram and LinkedIn.