Bevar Københavns naturhistoriske kronjuvel!

Kontakt forfatteren af dette andragende

Demonstration den 16. maj

2021-04-24 08:53:59
Kære underskriver af kampagnen "Bevar Københavns naturhistoriske kronjuvel!"

 

Vi arbejder stadig for at forhindre omfattende byggeri på Lærkesletten, som vil få store negative konsekvenser for hele Amager Fælled, herunder også Strandengen.

 

Søndag den 16. maj er vi medarrangør af en stor demonstration for den vilde natur i København - se vedhæftede billede.

 

Vel mødt!

 

Med venlig hilsen

Danmarks Naturfredningsforening København

 

Demo_16._maj_.jpg

 

Danmarks Naturfredningsforening København

Demonstration for padderne på Amager Fælled

2021-03-08 07:11:48

Kære underskriver af "Bevar Københavns naturhistoriske kronjuvel!"

Som du nok ved, er planerne om at bebygge Strandengen forlængst blevet opgivet. I stedet er der nu byggeplaner for et andet område af Amager Fælled, nemlig Lærkesletten.

Vi mener heller ikke, at dette er en god løsning. Selv om Lærkesletten ikke har samme forekomst af sjældne arter som Strandengen, er den dog stadig hjemsted for bl. a. Københavns eneste ynglebestand af sanglærker - samt for den EU-beskyttede paddeart Stor vandsalamander.

Og alt andet lige er det stadig et område at uerstattelig bynær natur, der forsvinder. I forvejen er der de sidste 10 år blevet 14% mindre bynatur pr. københavner.

Den seneste uges tid er der set en voldsom aktivitet fra bygherrens side i området, idet man er gået i gang med at byggemodne Lærkesletten - selv om klageperioden for lokalplan og VVM-undersøgelse endnu ikke er slut, og selv om bygherren endnu ikke har fået de dispensationer, der kreæves af hensyn til beskyttelsen af Stor vandsalamander.

Derfor arrangerer vi sammen med Amager Fælleds Venner en demonstration for padderne på Amager Fælled. Vel mødt!

Med venlig hilsen

Danmarks Naturfredningsforening København

158971889_1984378055035362_7293926686910004232_o1.png


Danmarks Naturfredningsforening København

Husk demo torsdag d. 23. august kl. 16:30

2018-08-09 12:10:37

Der er nu 14 dage til den nye, store Amager Fælled-demonstration, Folkering 3, hvor Københavns Rådhus er i fokus.

Borgerrepræsentationen samles for at drøfte kommunens budget for næste år - Amager Fælleds fremtid er på spil.

Amager Fælleds Venner står bag Folkering 3, som starter ved DR Byens metro kl. 16:30. Herfra går vi i Arternes optog til Rådhuset over Langebro, ca. 3 km. Med trommer, vimpler, skilte, bannere og bl. a. en stor stoftiger til 60 børn. Ved ankomsten tager vi hinanden i hånden og slår ring om Rådhuset. På Rådhuspladsen vil der være live musik og taler frem til kl. 21:00. Kom og vær med!


Danmarks Naturfredningsforening i København

KOM TIL FOLKERING 3 / ARTERNES OPTOG DEN 23. AUGUST FRA KLOKKEN 16:30

2018-07-16 18:09:21

Folkering_3.jpgSidste år besluttede Borgerrepræsentationen at finde alternativer til bebyggelse på Amager Fælleds gamle strandeng.

Økonomiforvaltningen blev sat på opgaven og fandt fem mulige byggegrunde på Amager Fælled. En sjette uden for Amager Fælled tog man hurtigt af bordet.

Nu samles Borgerrepræsentationen for at drøfte Københavns Kommunes kommende års budgetter. Heri indgår Amager Fælleds fremtid og kommunens økonomiske forpligtelse overfor By og Havn, der p. t. har byggerettighederne.

Naturen mangler plads på Amager Fælled, der allerede har mistet flere truede arter til bl. a. Metro og DR-byen. En yderligere inddragelse vil have negativ indvirkning på Fælledens samlede dyre- og planteliv. Mange truede og sky arter vil fortrække og fredede arter vil forsvinde fra København.

Borgergruppen Amager Fælleds Venner arrangerer derfor denne demonstration, hvor det er Københavns Rådhus, der bliver omsluttet af en folkering. Det støtter vi naturligvis op om i Danmarks Naturfredningsforening. Så kom og vær med – det bliver en fest!

Således kommer det til at forløbe:

Klokken 16:30 samles vi på Amager Fælled over for DR-byens metrostation, hvor vi gør klar til Arternes Optog. Børn kan få malet ansigtet som et dyr og der vil blive uddelt skilte med arter på, så vi samlet kan repræsentere mangfoldigheden af Amager Fælleds liv, når vi i Arternes Optog går ind til Rådhuspladsen.

Ved ankomst tager vi hinanden i hånden, slår ring om Rådhuset og danner Folkering 3. I ringen står vi fælles om Fælleden og råber Borgerrepræsentationen op, så de ikke er i tvivl om vores og de andre arters tilstedeværelse og ønske om at bevare hele Amager Fælled, den bynære natur og de truede arter i Danmark.

På Rådhuspladsen vil der være livemusik, visionære taler og et bredt grønt fællesskab frem til kl. 21:00.

Følg og få information på #Folkering3 #ArternesOptog og Amager Fælleds Venner på Facebook.


Danmarks Naturfredningsforening i København

Amager Fælled Festival - Søndag den 10.9. kl 14-17

2017-09-08 22:05:11

Amager Fælled Festival

Kære underskriver af på underskriftindsamlingen Bevar Københavns naturhistoriske kronjuvel!

Det er på søndag den 10. september kl. 14-17, at du kan få en god eftermiddag og - ved at deltage - vise, at du støtter, at de 5000 år gamle strandenge skal bevares og ikke ødelægges af byggeri.

Det er en festival med musik, taler og boder. Der er fællessang - den nye sang for Amager Fælled - skrevet af Johan Olsen (forsanger i Magtens Korridorer). 

Se festivalprogrammet her

Vejrudsigterne siger, at det bliver en god sensommerdag.

Sted

Amager Fælled - ca. 200 m syd for DRbyen Metrostation.

 

Du kan se mere om festivallen på Facebook (klik)

 

Amager_Fælled_Festival_program3.jpg


Danmarks Naturfredningsforening i København

Påmindelse: Folkering 2

2017-04-23 06:56:39

Kære underskriver af kampagnen ”Bevar Københavns naturhistoriske kronjuvel”

Vi tillader os at minde om den næste store anledning til at markere modstanden mod byggeplanerne på Amager Fælled – nemlig demonstrationen "Folkering 2", der er arrangeret af borgergruppen Amager Fælleds Venner og finder sted om præcis 14 dage!

Se venligst nedenstående meddelelse fra Amager Fælleds Venner.

 

søndag_den_7_maj.jpg

 


Danmarks Naturfredningsforening i København

Ny folkering om Amager Fælled 7. maj - Lokalplan i offentlig høring til sommer

2017-03-08 20:34:17

Kære underskriver af kampagnen ”Bevar Københavns naturhistoriske kronjuvel”.

Tak fordi du – sammen med mere end 41.000 andre – har sagt ja til ubebygget urnatur på Amager Fælleds gamle strandeng.

Det er vi rigtig glade for – og vi håber, at 2017 bliver et godt år for Amager Fælled. Endnu er det ikke lykkedes at stoppe byggeplanerne på Fælleden; men om godt 8 måneder er der kommunalvalg, og allerede nu er det tydeligt, at Fælleden bliver et stort tema i valgkampen.

Det er derfor vigtigere end nogen sinde at vise, at vi er rigtig mange, der ønsker at bevare dette unikke stykke bynatur. Borgergruppen Amager Fælleds Venner har netop skudt endnu en stor demonstration i gang: En ny folkering – denne gang rundt om hele Amager Fælled – med cirka 8.000 demonstranter. Begivenheden finder sted søndag, den 7. maj klokken 10:00-13:00.

Det bakker vi selvfølgelig op om i Danmarks Naturfredningsforening, og vi vil derfor opfordre alle, der holder af Amager Fælleds natur, til at møde op den 7. maj og deltage. Facebook-eventen kan findes på: https://www.facebook.com/events/701687993325057/

Se også fotoet nedenfor, fra den første folkering den 18. september sidste år, hvor 2.500 demonstranter mødte op.

I øvrigt kan vi oplyse, at den endelige lokalplan for området højst sandsynligt vil skulle godkendes/afvises af politikerne i Borgerrepræsentationen i slutningen af året eller i starten af 2018. Den offentlige høring vil ligge ca. fra den 29. juni- 21. september 2017. Der vil være tale om en længere høringsperiode (8 uger + 4), fordi den ligger oven i sommerferien.

De bedste hilsener,

Danmarks Naturfredningsforening i København

Foto_Frej_Schmedes1.jpg


Danmarks Naturfredningsforening i København

Demonstration imod Amager Fælled Kvarteret 31/10

2016-10-26 20:58:33

Kære underskriver af kampagnen Bevar Københavns naturhistoriske kronjuvel!

Som tidligere omtalt afholder By & Havn et fyraftensarrangement på mandag, den 31. oktober kl. 17:00-19:00 på Ørestad Gymnasium, hvor planerne for Amager Fælled Kvarteret vil blive præsenteret.

I denne forbindelse vil borgergruppen Amager Fælleds Venner - som også var initiativtagere til Folkeringen på Fælleden den 18. september - afholde en demonstration imod byggeplanerne. Demonstrationen finder sted foran hovedindgangen til gymnasiet fra 16:30 til 17:00.

Da det jo er Halloween, der fejres netop denne aften, vil indgangen blive prydet med levende lys, foruden billeder af dyr og flora fra byggefeltet - Amager Fælleds gamle strandeng.

Deltagerne bedes medbringe stearinlys og tændstikker.

Vi opfordrer alle, der ønsker at vise deres modstand mod byggeplanerne, til at møde op og være med til en hyggelig aften.

Link til Facebook-siden for Amager Fælleds Venner:

https://www.facebook.com/groups/1778061475748543/?ref=ts&fref=ts

 

De bedste hilsener,

Danmarks Naturfredningsforening København

 


Danmarks Naturfredningsforening i København

Tilmelding til fyraftensarrangement: Korrekt e-mailadresse

2016-10-14 18:24:34

Kære alle underskrivere af kampagnen "Bevar Københavns naturhistoriske kronjuvel"

I vores foregående mail, hvor vi bl. a. gjorde opmærksom på By & Havns fyraftensarrangement mandag den 31. oktober  på Ørestad Gymnasium, havde der desværre sneget sig en fejl ind i angivelsen af den e-maildresse, hvor man kan tilmelde sig arrangementet. Den korrekte mailadresse er amagerfaelledkvarter@byoghavn.dk.

De bedste hilsener

Danmarks Naturfredningsforening i København


Danmarks Naturfredningsforening i København

Tak for din underskrift - kampagnen fortsætter!

2016-10-14 16:30:53

Kære underskriver af kampagnen ”Bevar Københavns naturhistoriske kronjuvel”.

I går var dagen, hvor By & Havn offentliggjorde vinderprojektet i arkitektkonkurrencen for Amager Fælled Kvarter. Samme dag afleverede vi 28.041 underskrifter imod byggeplanerne til overborgmester Frank Jensen (se billedet).

Det var en venlig og imødekommende overborgmester, der modtog underskrifterne, og der fandt en kort meningsudveksling sted om Amager Fælleds fremtid.

Vi vil gerne sige mange tak til dig, der har skrevet under på vores kampagne for at bevare de unikke naturværdier på Amager Fælleds ældgamle strandeng.

Kampagnen er langtfra slut – vi fortsætter arbejdet for at finde en god løsning for strandengen på Amager Fælled.

Hvis du ønsker at støtte vores fortsatte arbejde i sagen, kan du f. eks.:

 • stille kritiske spørgsmål og komme med kritiske kommentarer mod vinderprojektet. Læs artiklerne om projektet igennem – og vogt dig for greenwashing! Det vindende projekt vil foregive at tage hensyn til naturen ved at integrere stedets biodiversitet i landskabarkitekturen og ved at være bæredygtigt efter de fineste byudviklingsstandarder. Men lad dig ikke føre bag lyset. Man kan ALDRIG bygge oven på uerstattelig natur på en bæredygtig og naturvenlig måde. Alle steder, hvor projektet nævnes på sociale medier og på online aviser, bør der følge en til flere kommentar om, at vinderprojektet skal bygges på uerstattelig natur. Ventilér alle dine frustrationer og al din harme over, at byggefeltet ligger på 5.000 år gammel strandeng. Lad ingen læse om projektet uden også at læse om de fatale følger, det vil få for biodiversiteten.   ·   
 • melde dig til By & Havns fyraftensarrangement mandag den 31. oktober kl. 17:00-19:00 på Ørestad Gymnasium, Ørestads Boulevard 75, 2300 København S. Mød op – og stil masser af kritiske spørgsmål! (Tilmelding er senest torsdag den 27. oktober på www.amagerfaelledkvarter@byoghavn.dk eller Tlf.: 3376 9800. Bemærk, at der er et begrænset antal pladser, og tilmelding sker efter ”først til mølle”-princippet.)
 • holde øje med vores Facebook-side, hvor vi løbende vil orientere om nyt i sagen.

Sidst, men ikke mindst: Underskriftsindsamlingen fortsætter – og vi vil naturligvis holde politikerne orienteret, når vi f. eks. passerer de 30.000 underskrifter. Det er nu der er momentum i sagen. Det er lige nu, at den står højt på den politiske dagsorden. Så fortsæt endelig med at sprede budskabet!

De bedste hilsener,

Danmarks Naturfredningsforening i København

 


Danmarks Naturfredningsforening i KøbenhavnDel denne underskriftsindsamling

Hjælp med at skaffe flere underskrifter til denne indsamling

Hvordan promoverer man en underskriftsindsamling?

 • Del andragendet på din Facebook-væg og i grupper relateret til emnet.
 • Kontakt dine venner
  1. Skriv en besked, hvor du forklarer hvorfor du har skrevet under på denne underskriftindsamling, da folk vil være mere tilbøjelige til at skrive under, hvis de forstår, hvor vigtigt et emne det er.
  2. Kopier og indsæt webadressen for din underskriftindsamling i din besked.
  3. Send beskeden vha. e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram and LinkedIn.