Mod gigantiske havvindmøller i Jammerland Bugt

Kontakt forfatteren af dette andragende

Nyhedsbrev fra foreningen "Beskyt Jammerland bugt"

2016-05-01 13:29:38

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Nyhedsbrev 01-05-2016  

Kære Underskriver ”imod opførelse af en kystnær Havvindmøllepark i Jammerland Bugt”

Vi tillader os at kontakte dig for at orientere dig lidt om vores arbejde.

Først vil vi sige dig tusind tak for din støtte under vor underskrifts-indsamling. Din opbakning har stor betydning for os.

Foreningen "Beskyt Jammerland Bugt" har siden stiftelsen sidste år, arbejdet hårdt for at udbrede kendskabet til en privat projektmagers planer om at opføre en kystnær Havvindmøllepark i Jammerland Bugt. Ligeså arbejder vi hårdt for at få stoppet dette vanvittige projekt, der såfremt det realiseres, vil have kraftig negativ indvirkning på de omkring 10.000 personer som enten bor i området eller som er daglige brugere af de smukke og rekreative omgivelser.

Som du nok har bemærket kører debatten om de kystnære Havvindmølleparker fortsat for fuld styrke og i medierne er tonen lige nu ganske hård, specielt fra vindmøllebranchens side – Nogen har heldigvis vundet kampen mod møllerne - Men vores kamp er langt fra slut.

Debatten er til tider noget unuanceret og det er derfor vores holdning, at der stadig er behov for at indhente rådgivning fra specialister, ligesom vi vil fortsætte vores aktiviteter med at synliggøre foreningen Beskyt Jammerland Bugt.   Men alle disse aktiviteter koster penge og derfor har vi lige nu ekstra brug for din støtte.

*         Hvordan kan du hjælpe os?

*         Bak op om vores arbejde.

*         Udbred kendskabet til vores forening og foreningens hjemmeside. Tal med dine naboer, familie og venner og informér dem om projektet.

*         Meld dig ind i facebook-gruppen ”Jammerland Bugt” og del siden samt underskrifts-indsamlingen med dine facebook-venner.

*          Meld dig ind i foreningen ”Beskyt Jammerland Bugt” (hvis du da ikke allerede medlem).

Det koster kun 100.- om året. Indmeldelse sker via vores hjemmeside jammerlandbugt.dk, under "Meld dig ind" hvor der også er oplyst et kontonummer, hvortil du kan betale dit medlemskab. (Vigtigt: Husk at angive dit Navn og din e-mail adresse på indbetalingen).

Det er meget vigtigt, at vi over for omverdenen kan vise, at rigtig mange borgere har en stor interesse i og støtter sagen. Flere private medlemmer vil gøre foreningen mere synlig.   

Tak for din fortsatte støtte og moralske opbakning.

Med venlig hilsen og på vegne af den samlede bestyrelse for støtteforeningen ”Beskyt Jammerland Bugt”.

 

Jens Rønnemoes Pedersen Formand


Aktionsgruppen mod havvindmøller i Jammerland Bugt

Husk Borgermødet i Kalundborg på lørdag kl. 14.00 - Mødet afholdes i Hal 1

2015-09-02 13:05:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Aktionsgruppen mod havvindmøller i Jammerland Bugt

Mød op og støt kampen mod havvindmøller i Jammerland Bugt - Kalundborg 5. september 2015

2015-08-17 08:48:58

Energiminister Lars Christian Lilleholt deltager i borgermødet den 5. september 2015 kl. 14.00.

Mødet afholdes i Kalundborg Hallerne og har følgende agenda:

1.       Velkomst og indlæg ved Energiminister Lars Christian Lilleholt

2.      Baggrund for den situation Jammerland Bugt er havnet i

3.      Værditabsordningen, hvem er omfattet?

4.      VVM rapporten for Jammerland Bugt set med foreningens øjne

5.      Hvad er processen den kommende tid?

6.      Hvad gør vi i foreningen for at den planlagte havvindmøllepark ikke bliver til noget?

7.      Eventuelt

 

Ministeren har udtalt, at kystnære havvindmøller ikke bør opstilles i områder, hvor der er stor lokal modstand. Derfor er det afgørende, at så mange som muligt møder op den 5. september.  

Der vil være rig lejlighed til at stille spørgsmål til mødet.

Tilmelding bedes foretaget på hjemmesiden www.jammerlandbugt.dk

 

Husk også, at der er mulighed for at deltage i en hyggelig støtte-cykeltur Jammerland Bugt rundt, med start i Reersø Havn kl. 10.00 også den 5. september. Læs mere på www.jammerlandbugt.dk

 


Beskyt Jammerland Bugt

Meld dig ind i "Beskyt Jammerland Bugt"

2015-06-04 12:25:32

 

 

 

 

Mange tak fordi du har støttet underskriftsindsamlingen mod havvindmøller i Jammerland Bugt på http://www.skrivunder.net/jammerland_bugt

De havvindmøller må ikke blive opsat og ødelægge vores fantastiske kyststrækning!

Det betyder rigtig meget for vores modstand mod møllerne, at få så mange tilkendegivelser som muligt og pr. dags dato har ca. 2.000 skrevet under på nettet. Hertil skal lægges 340, der underskrev på mødet i Gørlev Hallen og ca. 100, som underskrev på Folkemøde Kalundborg.

Det er også med glæde, at vi nu har modtaget protestunderskrifter fra flere medlemmer af Kalundborg kommunalbestyrelse, der jo som bekendt også er modstander af projektet. Men vi håber på mange flere underskrifter.

Lige nu prøver vi at gøre vores miljøorganisation/støtteforening ”Beskyt Jammerland Bugt” mere effektiv. Der er mange ting, der skal gøres bedre, således at havvindmølle-projektet kan få maksimal modstand. Vi vil løbende informere om de forskellige tiltag enten via mail eller på hjemmesiden.

Der mangler midler til drift af foreningen, bl.a. til at betale specialister for input i forbindelse med de indsigelser vi skal foretage. Derfor vil vi blive meget glade, hvis du melder dig ind i støtteforeningen. Det koster kun kr. 100,00 kr. pr. år og du tegner dig kun for ét år ad gangen.

Du indbetaler beløbet på reg.nr. 0516 konto nr. 0000356118 i Sparekassen Sjælland og indberetter dit navn og mail-adresse via hjemmesiden – www.jammerlandbugt.dk

Du kan naturligvis give mere end kr. 100,00, hvis du har lyst.

Har du inden for de sidste 14 dage indbetalt beløbet og tilmeldt dig som medlem, bedes du se bort fra denne henvendelse.

 

Med venlig hilsen

Støtteforeningen ”Beskyt Jammerland Bugt” 

 

Jens Rønnemoes Pedersen                                          Jørgen Karlsen

Formand                                                                    Næstformand


Beskyt Jammerland BugtDel denne underskriftsindsamling

Hjælp med at skaffe flere underskrifter til denne indsamling

Hvordan promoverer man en underskriftsindsamling?

  • Del andragendet på din Facebook-væg og i grupper relateret til emnet.
  • Kontakt dine venner
    1. Skriv en besked, hvor du forklarer hvorfor du har skrevet under på denne underskriftindsamling, da folk vil være mere tilbøjelige til at skrive under, hvis de forstår, hvor vigtigt et emne det er.
    2. Kopier og indsæt webadressen for din underskriftindsamling i din besked.
    3. Send beskeden vha. e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram and LinkedIn.