Vi vil have adgang til ordbog ved tysk skriftlig terminsprøve på Svendborg Gymnasium d. 7. marts 2022

Til den kommende tysk skriftlig terminsprøve d. 7. marts 2022 får vi ikke adgang til en ordbog. Dette sker som del af en prøveordning for at hindre, at vi ikke bruger Google Translate el. andre forbudte hjælpemidler.

Vi mener ikke, at det er fair, at vi ikke får adgang til en ordbog til tyskterminsprøven, når vi i størstedelen af undervisningen har adgang til en ordbog og bliver opfordret til brug af denne fra lærernes side af. Derudover er vores tysk terminsprøvekarakter en del af vores skriftlige årskarakter og er dermed en del af en karakter, som kommer på vores eksamensbevis. 

Vi mener at denne ordning ikke skal afprøves på elever der afslutter tysk, altså os, men i stedet på elever i starten af et tyskforløb, så man har muligheden for at lære denne nye måde at have skriftlig tysk på.

Når du skriver under her, er du enig i, at det er for dårligt, at vi ikke har adgang til ordbog til tyskterminsprøven d. 7. marts 2022.


Emma Bang Rasmussen og Freja Lykke Maarbjerg 2.d    Kontakt forfatteren af dette andragende