Vi vil beholde 2 skoler i Sunds!

Herning Kommune har igangsat en proces med nedlukning af Skalmejeskolen og Sunds-Ilskov skole pr. 31.7.2024, derefter en sammenlægning af Skalmejeskolen og Sunds-Ilskov-skole til én skole - først med fælles ledelse pr. 1. august 2024, men med udefinerede planer efterfølgende.

Høringsfristen er 6. december 2023, så skriv under hurtigst muligt og del denne, så vi sammen kan vise, der er stor opbakning til at bevare vores to eksisterende skoler i deres nuværende form.

Børn er forskellige og lærer ikke på samme måde, og byens to skoler arbejder ud fra forskellige principper, værdier og metoder. Sunds vil miste sin diversitet på skoleområdet, hvis sammenlægningen bliver en realitet!

Skalmejeskolen er en unik folkeskole, der har haft stolte traditioner i over 40 år. Den har en åben plan skoleform og benytter mesterlære igennem hele skolegangen, hvor de små lærer af de store og omvendt, og der anvendes få-lærerprincip, så børnene ses; både når de er bedst, men også når de er udfordrede.

Dagligdagen på Skalmejeskolen er på de punkter meget forskellig fra almindelige konventionelle folkeskoler.

De to skolers forskelligheder ser vi som en styrke for byen, da alle har mulighed for at vælge den skole, som man føler, passer bedst til sit eget barn. På en mindre skole som Skalmeje er mulighederne for fællesskabende aktiviteter større på tværs af årgangene, og børnene kender hinanden, hvilket skaber tryghed for de børn, som er lidt usikre og det giver selvværd til de større børn at være dem, der læres af. På Skalmejeskolen er der tradition for at forældrene er involverede i børnenes skolegang, ligesom klasserummene altid er åbne for forældre til at komme og deltage i skoledagen. Dette valg og disse muligheder bliver nu frataget os.  

Det er værd at påpege, at hvis man ser på andre omegnsbyer på samme størrelse som Sunds, så har hovedparten af dem to skoler, hvorfor vi finder det naturligt, at der også i Sunds er to skoler fremover. Med to så forskellige skoler, som tilfældet er med Skalmejeskolen og Sunds-Ilskov skole, så har forældrene indtil nu haft et frit valg omkring, hvilken undervisningsform og læringsmetoder man føler passer bedst til både sit barn og sig selv som forældre.

En ændring af dette vil klart gøre byen mindre attraktiv at flytte til, da man som forældre eller unge uden børn endnu, ser på områdets skoler under sin søgen efter ens fremtidige hjem. Vi tror, at flere forældre vil overveje at trække sine børn til Herning f.eks. på en af byens friskoler, og at man på den måde får udsultet skolen i Sunds.  

Vi ser en stor risiko for at et forsøg på en sammensmeltning af to unikke kulturer, vil ende med et dårligt resultat, da alle gerne vil fastholde det kendte og ”sit eget”, hvorfor der vil fremkomme en kløft imellem ”dem og os”. Børnene og de ansatte vil være prøveklude i sammenlægningen, hvor man risikerer at tabe både de svage og de udfordrede børn. De børn, som er i trivsel på nuværende tidspunkt, kan også ende i mistrivsel grundet de mange forandringer i både lokation, klassesammensætning og lærerne, som jo er det vigtigste holdepunkt i børnenes skoledag. Sidst men ikke mindst risikerer vi at miste gode lærere i løbet af processen, da de både skal underlægges nye rammer, nye – og meget forskellige - undervisningsmetoder samt en ledelse, der med tre matrikler under sig alt andet lige vil blive mere utilgængelig i hverdagen og mere usynlig for børnene.

Udgifterne der vil være forbundet med at miste nogle/mange af de gode lærere på skolen er både rent økonomiske, men også tab af vigtige relationer, tab af faglighed hvis der skal vikardækkes, samt tab af kulturbærere i den enkelte skole. Dette vil selvsagt igen vil føre til et dårligere resultat, og en nedadgående spiral er skabt.  

Vi kan ganske enkelt ikke se formålet med sammenlægningen, men derimod en stor risiko for mange negative konsekvenser for børn, forældre, lærerne og alle øvrige ansatte samt selve byen.  

TAK for din støtte!

På vegne af forældre og børn på Skalmejeskolen


Forældre og børn på Skalmejeskolen    Kontakt forfatteren af dette andragende