Vi støtter Kenneth Iversen

Justitsminister Morten Bødskov (S) er et godt eksempel på, at Abraham Lincoln havde ret, da han sagde, at man ikke kan narre hele folket hele tiden.  Seneste eksempel er sagen om Kenneth Iversen, hvor justitsministeren har fået samtlige udlændingeordførere i Folketinget og sin partifælle Jacob Bundsgaard på nakken. Disse mener, at der er tale om et hul i loven, men Udlændingestyrelsen siger nej – og justitsministeren vælger at lade dem bestemme og overlader Kenneth Iversens kone og indirekte hendes søn, der tager med sin udviste mor, til en uvis fremtid.

At være justitsminister er en stor ære. Ordet ”minister” betyder på latin ”tjener” – en der underordner sig. Dette vil i ordets bogstaveligste forstand sige, at man kan forvente, at Morten Bødskov underordner sin egen person til gavn for landets borgere. Landets borgere har til gengæld også pligter. Man kan og bør altid forvente, at en borger opfører sig ud fra de kriterier, man med rimelighed kan stille til den gode samfundsborger  - i retspraksis kaldet ”bonus pater familias”.

Det er meget relevant at spørge justitsministeren, hvad man kan forvente af en mand, der får en arbejdsskade og skal omskoles.  Kenneth Iversen valgte at opkvalificere sig – og må nu finde sig i, at Udlændingestyrelsen mener, at der har været tale om en social ydelse og ikke en investering til gavn for samfundet. Altså at straffe ham ved at smide hans kone og barn ud. Denne sag må formodes at koste familien psykiske ar at leve i denne uvished, alene fordi Kenneth Iversen valgte at tage ansvar.  Det er vanvid !

Hvis justitsministeren har en rimelig forståelse for sit ansvar, anerkender han, at Kenneth Iversen netop har været en ”bonus pater familias”. Men man kan efterhånden godt have sin tvivl om, hvorvidt justitsministeren har en forståelse for dette begreb, måske fordi han ikke tør se sine egne mangler i øjnene og derfor føler et behov for at træffe nogle groteske afgørelser.

Statsministeren og flertallet i Folketinget må skride til handling, så man tør tro på, med Abraham Lincolns ord, ” at regering af folket, ved folket og for folket ikke skal visne bort fra jorden."