Vi støtter Byrådets beslutning om at udvide og sikre en permanent Jonstrup Skole

Med min underskrift støtter jeg Byrådets beslutning om at påbegynde udviklingen af Jonstrup Skole 0. - 3. klasse i 2024. I lyset af skolens og FFO’ens lokalemæssige udfordringer og stigende elevtal udtrykker jeg samtidig min forventning om, at udvikling til en tidssvarende skole i permanente lokaler gennemføres hurtigst muligt med ibrugtagning allersenest til modtagelse af maj-børnene 2027. Det er den målsætning, som jeg hermed appellerer til Byrådet at tilgodese i kommunens budget for 2024-2027.