Vi kræver en re-evaluering af L40 forslaget i Folketinget!

front3.jpg

Folketinget har i øjeblikket lovforslaget L 40 i støbeskeen. 
L 40 hedder præcist  "Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, og hjemrejseloven." Se mere her: https://www.ft.dk/samling/20231/lovforslag/L40/index.htm 

Konkret omfatter lovforslaget diverse emner, og visse af emnerne giver bestemt også mening, men det som der især burde sættes fokus på er: 

  • Ophævelse af den såkaldte "10-årsregel" for personer med midlertidige såvel som tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse, hvilket betyder, at opholdstilladelse kan inddrages, hvis en person med asyl rejser til sit hjemland, for eksempel på ferie.

Ophævelsen af den såkaldte "10-årsregel" vil betyde, at personer med midlertidig eller permanent opholdstilladelse, som har opnået denne på baggrund af asyl, kan risikere at få deres opholdstilladelse inddraget, hvis de rejser til deres hjemland, for eksempel på ferie, begravelse, bryllup eller i andre sammenhæng. Dette gælder uanset hvor længe de har boet i Danmark. Disse personer er i langt de fleste tilfælde velintegrerede mennesker, som har givet og bidraget rigtig meget til vores dansk velfærdssamfund, og stadig gør det den i dag. Pludselig, skal deres frihed tages fra dem. 

Det er i høj grad værd at kigge på den emotionelle og psykologiske påvirkning, denne lovændring kan have. Ældre mennesker, som har opbygget et liv i Danmark, kan føle sig isolerede ved tanken om ikke at kunne besøge deres hjemland, især hvis de har familie eller kulturelle bånd, de ønsker at vedligeholde

Hvis vi ser på yderligere grundlag for, hvordan ophævelsen af "10-årsreglen" kan påvirke velintegrerede flygtninger  og deres familier, er her nogle overvejelser:

  1. Genforening med Familie i Hjemlandet: Ældre mennesker, som har boet i Danmark i mange år, kan have efterladt familie og venner i deres hjemland. 

  2. Ophævelsen af "10-årsreglen" kan begrænse deres muligheder for at besøge deres hjemland og opretholde personlige relationer, hvilket kan have en negativ indvirkning på deres livskvalitet og følelsesmæssige velbefindende.

  3. Velfærd og Sundhed: Ældre mennesker kan have særlige sundhedsmæssige behov, som kræver støtte og pleje fra familien. Hvis de risikerer at miste deres opholdstilladelse ved at rejse tilbage til hjemlandet, kan det påvirke deres adgang til familiebaseret støtte samt det danske sundhedssystem.

  4. Juridisk og Økonomisk Usikkerhed: Familier kan opleve juridisk og økonomisk usikkerhed, hvis et ældre familiemedlem mister sin opholdstilladelse. Det kan påvirke familiens samlede indkomst og deres evne til at planlægge fremtiden.

  5. Integration og Tilhørsforhold: Ældre, der har arbejdet og bidraget til det danske samfund, kan føle, at deres langvarige integration og tilhørsforhold til Danmark bliver undermineret. Dette kan føre til en følelse af manglende anerkendelse og værdi.

  6. Psykologisk Indvirkning: Denne lovændring kan skabe en følelse af utryghed og angst blandt flygtninge og deres familier, især hvis de lever i frygt for at træffe valg, der kan have alvorlige konsekvenser for deres opholdsstatus.

  7. Planlægning af Fremtiden: Familier kan blive nødt til at genoverveje deres langsigtede planer, herunder investeringer i bolig, uddannelse og erhverv, hvis deres opholdsgrundlag bliver usikkert.

  8. Kulturel og Social Identitet: Flygtninge kan have en stærk kulturel og social identitet knyttet til deres hjemland. At blive forhindret i at besøge deres oprindelsesland kan påvirke deres evne til at opretholde deres kulturelle traditioner og sprog.

Skriv under, vi er nødt til at have fokus på at L-€0 forslaget bliver reevalueret. Flygtninge skal have muligheden for at kunne besøge sit hjemland.

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Zlaja vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...