Vi kræver at regeringen stopper forringelserne af vort samfund

Vi kræver at regeringen stopper forringelserne af vort velfærdssamfund, og at reformerne rulles tilbage.
Alt for mange er blevet ramt af regeringens såkaldte 'reformer' indenfor det sociale område. Alle de sociale reformer, som f.eks. førtidsreformen, dagpengereformen, beskæftigelsesreformen og sygedagpengereformen forfejler deres sigte og skaber bare større ulighed i samfundet.
Reformerne er præget af EU lovgivninger og af hastværk.

På grund af  servicelovens § 1 nr. 3 stk. 3, er der alt for mange der falder igennem sikkerhedsnettet og ender uden forsørgelse, hvilket er i direkte strid med Grundlovens § 75 der siger at alle har ret til et arbejde, så man har mulighed for at forsørge sig selv, og at man har ret til hjælp fra det offentlige, hvis man ikke kan det. 

Derfor kræver underskriverne af den danske regering at alle de ovennævnte reformer rulles tilbage, og at der startes et egentligt og grundigt arbejde med at kortlægge behovet for social hjælp og ydelser i Danmark. Herunder også folketingmedlemmers børns ret til at modtage pensioner.
Og at ingen står uden forsørgelse så længe undersøgelsen er igang.