Vi har brug for en politienhed til efterforskning af faunakriminalitet!

forgiftet-havorn-juelsminde-februar-marts-2018.jpg

Med jævne mellemrum opstår fuldstændigt uacceptable faunakriminalitetssager i Danmark. Det kan spænde fra udlægning af gift i naturen til ulovlig fældefangst og illegal jagt til mere traditionelt krybskytteri. Desværre bliver meget få af disse sager efterforsket tilbundsgående. Forsvindende få bliver opklaret.

Det er af afgørende vigtighed for både naturforvaltningen og retssikkerheden, at politiet opprioriterer disse sager – meget gerne med oprettelse af en mindre ”taskforce” som er specialuddannet til at tage sig af disse specielle opgaver.

Vi forventer, at en efterforskningsmæssig oprustning hos Politiet i sig selv vil have en præventiv effekt og vi håber, at flere domfældelser i disse sager kan skabe mere klarhed over problemernes omfang og karakter. Alle må have en interesse i professionel autoriseret efterforskning og en højere opklaringsprocent.

Vi opfordrer derfor til stiftelse af en fauna-enhed hos Politiet, så hurtigt som muligt. Vi har brug for din støtte. 

Vi håber at alle grønne organisationer, partier og naturelskere vil støtte op om dette og at ministeren vil se alvorligt på både etablering af enheden og finansiering blandt andet gennem højere bøder for faunakriminalitet.

Danmark er desværre en sort plet på landkortet når det kommer til håndtering af faunakriminalitet. Det kan vi ikke være tjent med.

David Carsten Pedersen

Aske Rif Torbensen

Jens Ulrik HøghFoto: Kim Skelmose, DOF's Projekt Ørn

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Jens Ulrik Høgh tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...