Vi forlanger retfærdighed for Radio24syv

Vi - Radio24syvs lyttere - føler, at radioen absolut ikke har fået en fair behandling, hverken under sommerens FM-udbudsrunde eller den efterfølgende DAB-udbudsrunde. Vi mener, at der fra starten er blevet spændt ben for Radio24syvs forsøg på at deltage i disse udbudsrunder på lige fod med konkurrerende ansøgere, og det er sket igen og igen, uden at nogen politiker har grebet ind. Vi er overbeviste om, at dette er sket for at sikre, at Radio24syv ikke kunne fortsætte sit virke efter 1. november 2019, hvor deres sendetilladelse ophører. FM-udbuddet havde f.eks. den klausul, at vinderen ikke kunne drive radio indenfor 110 km's afstand af København, hvilket vi føler er en grotesk praksis, der er stærkt konkurrenceforvridende og samtidig ulovlig. Et andet eksempel er Radio- og TV-nævnets vægtning af budgetterne i de tre ansøgninger om DAB-udbuddet. Her er der med al tydelighed blevet forskelsbehandlet på ansøgerne i nærmest grotesk grad uden nogen form for sagligt argument. Hvad meget værre er: et stort set samlet Christianborg har stiltiende set på at dette skete, og de har på intet tidspunkt reageret og forsøgt at stoppe denne gentagne spænden ben for Radio24syv.

Vi vil ikke finde os i, at en så populær radiostation som Radio24syv bare skal tages fra lytterne, når det er tydeligt, at det er en politisk beslutning. Hele dette forløb har været rendyrket chikane mod Radio24syv, og vi forlanger, at:

  • Folkene bag afgørelsen står frem i medierne fremfor at gemme sig og ikke sige et kuk. Vi vil ikke finde os i, at de ikke stilles til regnskab for deres beslutning, når den er så stik imod folkets ønske.
  • At der på Christiansborg tages stilling til, hvordan en så subjektiv vurdering bare kan finde sted, uden at der gribes ind, dels fra Kulturministeriets side og dels i det hele taget på Christiansborg.
  • At ansøgningerne til DAB-udbudet hurtigst muligt vurderes igen, og denne gang skal det ske objektivt og med hensyntagen til Radio24syvs enorme popularitet hos det danske folk.
  • At det råd, der skal vurdere ansøgningerne, består af færre Christiansborg-udpegede personer og flere uafhængige. Dette vil sikre større objektivitet.
  • At der tages hensyn til Radio24syvs situation i alle kommende faser. Hvis de skal gives en ærlig chance for stadig at kunne overleve, så skal alle forløb ske i al hast, da de som bekendt må dreje nøglen om allerede 1. november.

Vi nægter at stemme på politikere, der bare stiltiende vil lade sådan noget ske. Vi forlanger handling fra vores politikere nu, og vi forlanger, at de mennesker, der skal vurdere DAB-udbuddet på ny er objektive og saglige i deres vurderinger i stedet for at være bestilt til at nå et bestemt resultat.

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Christian Jahnsen vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...