Vestervang skole har brug for en PPL psykolog!

Vestervang skole i Viborg har siden september 2022 været uden PPL psykolog, og der er ikke blevet tildelt en vikar til at tage over på de mange sager og løbende sparring til lærere og pædagoger.

På Vestervang skole er der Alfa-klasser, som rummer børn med bl.a. autisme, ligesom der også generelt på skolen er stort behov for rådgivning, sparring og støtte fra en PPL psykolog. Uden en PPL psykolog, ydes der ikke specialpædagogisk og psykologisk sparring til lærere og pædagoger, som skal varetage trivsel og læring for børn med og uden diagnoser. Der bliver heller ikke taget hånd om igangværende eller nye sager, der opstår løbende, herunder adgang til udredning i psykiatrien.

Det er under al kritik at en så stor skole som Vestervang, som endda har den ekstra opgave, at skulle varetage børn med diagnoser, der har fået bevilliget en alfa-plads, ikke har en PPL psykolog til rådighed. 

Der er blevet gjort mange tiltag fra flere kanter, for at lykkes med at få tildelt en psykolog til skolen, men uden held. 

Ved underskrift erklærer du dig enig i, at Viborg kommune straks bør tildele Vestervang skole en PPL psykolog!

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Lisette Christensen tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...