Veksø skole for alle Veksøs børn

Mennesker før mursten!

 

Egedal Kommunes ambition er, at give kommunens borgere “Verdens bedste hverdag”. Dét kan vi ikke mærke i Veksø, hvor de vil fylde den kommende 0.klasse med alt for mange elever og alligevel ikke har fået plads til alle byens børn. Ved skoleindskrivningen i 2023, fik Veksø skole kun oprettet én enkelt klasse med 28 elever og man nægtede samtidig fem Veksø-børn adgang til skolen.

 

For de børn, der skal gå i den meget store klasse, betyder det nu mistrivsel, manglende voksenkontakt og alt for lidt hjælp til både de faglige og de sociale udfordringer. For de fem afviste børn, betyder det utryghed og sorg over at skulle skilles fra det fællesskab, som de har været en del af, og forventede at blive ved at være en del af.

 

Udover at det går ud over børnene, går det også ud over vores lokalsamfund, som gennem en årrække har været i en rivende udvikling med mange tilflyttende børnefamilier. Denne udvikling vil Egedal Kommune åbenbart ikke understøtte; de ekskluderede børnefamilier sendes nu væk fra byen og fordi klasserne på den lokale skole fyldes til randen, har vi allerede nu har set eksempler på børnefamilier, der må vælge Veksø fra, da det ikke er muligt at få plads i hverken kommende 1. eller kommende 0.klasse.

 

Denne spareøvelse kan meget vel vise sig, at blive en meget dyr affære for Egedal kommune. Klassestørrelsen vil unægteligt betyde noget for elevernes trivsel, og det kan ende med store udgifter til specialpædagogiske arbejde, når eleverne begynder at mistrives. Både når det gælder eleven, der er udadreagerende og eleven, som er i skolevægring pga. manglende voksenkontakt, støtte og hjælp. Derudover har man smidt 5 små børn ud af deres trygge fællesskab, hvad mon det kommer til at koste at støtte dem?

 

Vi er nødt til at stå sammen som borgere i Egedal Kommune og vise vores utilfredshed med de beslutninger, der bliver truffet på vores børns og lokalsamfunds vegne. Denne gang gik det ud over Veksøs børn og Veksø by, næste gang går det måske ud over jeres?

 

Vi ønsker, at alle børn fra Veksø skal have plads på Veksø Skole, sådan som vi blev lovet det af Skoleudvalget i 2020. Det vil sikre børnenes trivsel og sikre at Veksø forbliver attraktiv for tilflyttere. Vi ønsker at se en by i udvikling og ikke en by under afvikling!

 

Skriv under på indsamlingen her og vis din utilfredshed med Egedal Kommunes prioriteringer og kortsigtede tilgang til økonomi!


Gitte Wolfsberg Haxholm    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Gitte Wolfsberg Haxholm vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...