Værn om retsprincippet Lige for Loven

Værn om retsprincippet Lige for Loven 

En af de vigtigste demokratiske grundpiller vi i Danmark bør værne om er retsprincippet Lige for Loven. At håndhæve Lige for Loven fortæller i handlingen, at enhver medborger i et demokratisk retssamfund står på lige fod med sin næste medborger. Hvis nogle borgere - i landet der påstås demokratisk - er hævet over loven og derfor kan bryde den når-og hvis de får lyst uden at blive retsforfulgte, samtidig med at resten af borgerne i landet ikke har samme mulighed, da ophæves det påståede demokrati netop i dét øjeblik. Hvis lovtekster og andre statslige værdier fortæller at princippet Lige for Loven håndhæves i Danmark, da skal det selvfølgelig også være gældende i praksis. 

Aarhus Universitet, Østjyllands Politi og Uddannelses- og Forskningsministeriet

I over tre år har jeg kæmpet for omtalte princip. Og dét endda i en sag hvor jeg indiskutabelt har retten på min side. Alligevel har statslige myndigheder, der skal håndhæve retsprincippet Lige for Loven, bevidst modarbejdet denne vigtige demokratiske grundpille. Og vi skal alle huske på, og aldrig glemme, at bag statslige myndigheder gemmer sig andre medborgere, der er indsatte i vores lands vigtige statsembeder og som derfor arbejder på vegne af os alle sammen. De arbejder for den danske befolkning - i vores land vi forstår som værende et demokrati- og retssamfund. 

For godt to et halvt år siden offentliggjorde jeg en falsk underskrift i sagen, men allerede den 25. november 2017 offentliggjorde jeg Aarhus Universitets ledelses lovovertrædelser i en blog på avisen.dk, som på daværende tidspunkt blev læst af over 3100. Det var et brev jeg havde haft sendt rekommanderet til tidligere Uddannelses- og Forskningsminister Søren Pind, hvori jeg fortalte ham og hans ministerium om lovovertrædelserne.  

Selvom jeg har modtaget dét jeg betegner som trusselsbreve fra Aarhus Universitet og involverede (juli 2018 og maj 2020), er jeg ikke én eneste gang blevet anmeldt eller sigtet for injurier. Jeg skulle være anmeldt for overtrædelser henhørende straffelovens §119a, hvor politiet dog ikke fandt grundlag for at rejse sigtelse. Om det forhold eksisterer ved jeg ikke, for det har endnu ikke været muligt at få oplysning via aktindsigt, som jeg ansøgte om i juli måned.

Så i stedet for at gå rettens vej, er de efterhånden mange involverede begyndt at få censureret mine ytringer udenom de danske domstole. Det begyndte de på, efter at jeg i starten af februar 2020, udgav første del af bogen Jeg foretager mig herefter ikke yderligere, der fortæller og dokumenterer involveredes lovovertrædelser. Udgivelsesplatformen fjernede min bog uden at kontakte mig om det. Denne platform ejes af Jyllands Posten/Politikens Hus. Jeg opdagede det den 9. juni 2020, og samtidig  blev min gamle twitterkonto fra 2016 suspenderet ikke længe efter. Da jeg oprettede en ny konto blev også den suspenderet efter bare 9 dage. Jeg har nu en ny de indtil videre ikke har rørt ved, men både min hjemmeside og twitterkonto under shadow ban

Omfanget af involverede har for længe siden spredt sig så langt som til folkevalgte politikere på Christiansborg. 

Muligheden for at du ikke har hørt om sagen skyldes de danske medier. Medier, der i stedet for at oplyse og informere i offentlighedens interesse, tværtimod bevidst og aktivt har arbejdet for at beskytte lovovertræderne.

Den 14 oktober 2020 fik jeg endnu en afgørelse fra Statsadvokaten for Viborg, en afgørelse jeg betegner som værende ulovlig. Når en statsmyndighed atter og atter må handle sådan, da er chancen for at opnå fri proces, som jeg ansøgte Civilstyrelsen om 30 juni 2020, ikke særlig stor. Civilstyrelsen hører under Justitsministeriet, hvor også andre involverede myndigheder hører under, og de har alle i over tre år kendt til sagen. Modparterne er Aarhus Universitet, Østjyllands Politi og Uddannelses- og Forskningsministeriet i omtalte ansøgning.

Skriv under for Danmarks skyld

Under sådanne beskrevne forhold da eksisterer den demokratiske grundpille og vigtige retsprincip Lige for Loven ikke. Det eksisterer ikke som andet end skriften på blankt papir. Danmark kan ikke længere kaldes for et demokrati, og på den baggrund beder jeg dig derfor om, for hele den danske befolknings skyld, at støtte og værne om princippet Lige for Loven ved at underskrive denne erklæring, sådan at vi sikrer os, at uanset hvem vi er og hvor vi kommer fra, oppebærer vi alle naturligt denne fine retsbeskyttelse. 

the-scale-of-justice-dan-sproul1.jpg


Iben Schartau Schow og Forlaget Nemesis, www.ibenschartau.com    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Iben Schartau Schow og Forlaget Nemesis, www.ibenschartau.com tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Bemærk venligst at du ikke kan bekræfte din underskrift ved at svare på denne meddelelse.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...