Jægere og skytter vil behandles ordentligt.

”Våbenejere i Danmark i form af jægere og skytter forlanger at blive behandlet ordentlig. Vi har krav på rimelige sagsbehandlingstider, når der skal udstedes tilladelser til vores våben.

Problemerne rammer også forhandlere af våben, der ikke kan sælge våben uden lange ventetider.

Vi forlanger derfor politiske initiativer, der kan løse de problemer PAC har været plaget af de seneste år.

En udlicitering af udstedelsen af tilladelser til jægere bør overvejes privatiseret a la systemet til SKV-tilladelser til foreningsskytter. ”