Bedre autorisationsproces for læger uddannet uden for EU/EØS

Åbent brev til Sundhedsministeren, Udlændinge- og integrationsministeren samt regionsdirektørerne om bedre autorisationsproces for læger uddannet uden for EU/EØS

Lige nu står adskillige færdiguddannede og erfarne læger uden for det danske sundhedsvæsen og kan ikke arbejde. Det eksakte antal kan ikke angives her, fordi disse tal ikke er gjort frit tilgængelige, men det drejer sig formentlig om omkring 50-100. Disse læger har deres medicinske uddannelse, flertallet har mange års erfaring, nogle er endda speciallæger, men de er uddannet uden for EU i såkaldte "tredjelande". Alle har de fået godkendt deres medicinske eksamensbeviser – hvilket der aktuelt er ca. et års ventetid på – alle har de opholdstilladelse, alle er de selvforsørgende, og alle taler de flydende dansk. I tillæg hertil har de bestået den skriftlige medicinske fagprøve for udenlandsk uddannede læger, og det sidste de nu mangler, er den mundtlige medicinske fagprøve og kursus i dansk sundhedslovgivning, før de har mulighed for at søge arbejde.

Dér sidder de fast. Ikke på grund af manglende evner, men fordi der kun afholdes mundtlig medicinsk fagprøve for 36 læger pr. halvår. Efter den mundtlige eksamen følger kursus i dansk sundhedslovgivning, som afholdes 5 gange om året med 15 pladser på hvert kursus.

Herefter skal lægerne selv finde en evalueringsstilling, men fordi Danmark over de seneste år har fordoblet antallet af pladser på medicinstudierne, kommer der mange flere KBU-læger ud end tidligere. De er gratis for afdelingerne at ansætte, og deres fordeling er sat i system, hvorimod de udenlandske læger er A: dyrere for afdelingerne, og B: overladt til selv at sikre sig en evalueringsstilling. Dette bevirker, at de udenlandske læger befinder sig i konkurrence med de danske KBU-læger på ulige vilkår, og vejen til en evalueringsstilling kan være lang og brolagt med afslag med finansiel begrundelse.

Samlet set betyder ovenstående, at læger uddannet uden for EU/EØS ofte må gå imellem ca. 3-5 år uden for det danske arbejdsmarked, i konstant uvished om deres fremtid. Det er tid, de aldrig får igen, og som de kunne have brugt på at arbejde som læger i Danmark, i deres hjemlande eller i andre lande. Alle brænder for at hjælpe andre mennesker og for at bidrage til det samfund, de er en del af, men med det aktuelle system bliver de forhindret heri i årevis. Det er ikke bare et stort tab for dem, men også for Danmarks patienter, som har brug for udredning og behandling fra flere læger end vi selv er i stand til at producere – specielt i landkommunerne, hvor de udenlandsk uddannede læger oftere går hen, end de dansk uddannede.

Slutteligt må nævnes, at mange er her på en specifik opholdstilladelse for at opnå dansk autorisation, hvilket ikke giver ret til at arbejde, så ventetiden kan hurtigt sætte dem i en svær økonomisk situation. Og med den nuværende uigennemsigtighed omkring processen mod autorisation og omkring udsigterne for at kunne tage arbejde og avancere i en speciallægeuddannelse, er disse mennesker chanceløse ift. at kunne forudsige, hvordan deres tilværelse i Danmark vil blive og tage et kvalificeret valg om at flytte hertil.

Vi, de underskrevne, mener, at disse omstændigheder er uværdige og uhensigtsmæssige. Vi mener, at der bør gribes ind både over for dem, der sidder fast i systemet nu, og for dem, der er på vej til at blive fanget i det.

Vi ser flere overordnede løsningsformer:

 • Øge antallet af pladser på den mundtlige fagprøve og kursus i dansk sundhedslovgivning.
 • Øge antallet af evalueringsstillinger.
 • Kompensere afdelingerne for at ansætte en læge i evalueringsstilling, på linje med hvad der er gældende for ansættelse af en KBU-læge.
 • Få evalueringsstillingerne sat i system. Dette bør ske med en fordelingsmetode, der så vidt muligt respekterer de rødder, disse nytilkomne mennesker har formået at slå her.
 • Øge transparensen markant omkring processen mod at blive autoriseret læge i Danmark og om de løbende udsigter for at kunne få arbejde her. Dette inkluderer samlet, online information på dansk og engelsk med:
  • Et opdateret overblik over, hvor lang tid den samlede proces mod autorisation som læge gennemsnitligt tager fra start til slut.
  • Hvor mange læger, der aktuelt befinder sig på de forskellige trin i processen, og om de deraf følgende gennemsnitlige estimerede ventetider for hvert trin.
  • Løbende projektioner for lægestaben i Danmark, estimater for lægemangel efter geografisk område, speciale og uddannelsestrin, samt konkurrence-ratioer for de forskellige speciallægeuddannelser
  • Selektionskriterierne til den mundtlige fagprøve, kursus i dansk sundhedslovgivning, evalueringsstillinger og videre uddannelsesstillinger, herunder de 7 lægeroller.
 • Give dem, der kommer hertil på opholdstilladelse for at opnå autorisation, ret til at arbejde, mens de venter. Dette kan ske under betingelse af, at de gør deres for at gennemføre de forskellige skridt på vejen mod autorisation, men ikke af hvorvidt de rent faktisk avancerer igennem systemet, idet dette for indeværende i høj grad er bestemt af systemets gældende regler og begrænsede kapacitet.

De endelige specifikke løsninger bør besluttes politisk i nært samråd med repræsentanter for de udenlandsk uddannede læger i Danmark, Lægeforeningen, Yngre Læger, samt øvrige interessenter.

Vi mener, at indgriben nu er nødvendig, så det aktuelle system hænger sammen fra start til slut, bliver mere humant og behandler mennesker værdigt, både før og efter de er kommet til Danmark for at arbejde som læge. For de udenlandsk uddannede læger og for Danmarks patienter.

Enhver der vil, inviteres til at underskrive - ikke kun læger.

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Frederik Federspiel tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...