Utilfredshed over samarbejdet med BUR Solrød

Vi oplever desværre at vores børns behov for støtte ikke tilgodeses og at retssikkerheden jf serviceloven ikke overholdes. Vi oplever manglende samarbejde, tiltag og dialog med BUR, hvilket medvirker til mistrivsel hos vores børn og os forældre.På baggrund af vores oplevelser har vi deltaget i møde med byrådsmedlem Regine Hovmøller og fremlagt vores (og jeres) kritikpunkter. Vi er nu indkaldt til møde med borgermester Emil Blùcher, formand for familie-og uddannelsesudvalg Regine Hovmøller, kommunal direktør for BUR Jesper Reming Tangbæk og chef for BUR Helle Østergaard Stisen. Vi ønsker med denne underskrift indsamling at vise, hvor mange forældre i Solrød der deler vores oplevelser og utilfredshed med BUR.Med din underskrift, samstemmer du i følgende kritikpunkter:• Utilfredsstillende samarbejde

• Manglende specialiseret viden for de problematikker sagsbehandler skal behandle

 • Manglende forståelse og respekt for de udfordringer forældrene sidder med

• Manglende dialog herunder manglende tilbagemeldinger på mails og telefon opkald

• Manglende overholdelse af aftaler

• Utilstrækkelig overholdelse af vejledningspligten

• Konkrete lovbrud

• Mange skift af sagsbehandler og manglende information omkring skift af sagsbehandler 

• Udeblivelse af planlagte møder, uden begrundelse

 • Manglende skriftlige afgørelser og lovpligtige klagevejledninger

• Vi oplever kommunikation via sms og undre os over denne form for kommunikation   pga. GDPR regler og journalføring.

• Manglende faglighed og professionalisme

 • Manglende forberedelse af sag ved sagsbehandler inden et møde

• Manglende støtte tilbud til børn og forældre (f.eks ved Autisme diagnose)

• Mangelfuld hjælp til børn og unge med ordblindhed • Ingen tilbud og hjælp til søskende (skyggebørn)


Børnenes behov Solrød    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Børnenes behov Solrød tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...