Underskriftsindsamling mod ændring i praksis for anvendelsen af lokalerne i Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio.

bio.jpgMed min underskrift tilkendegiver jeg, at jeg er imod ændring af praksis for de faste ugentlige hold, der bruger Kulturhuset Fredensborg Gl. bio. Hvis denne beslutning godtages af Kulturudvalget i Fredensborg Kommune, vil det gå ud over hundredevis af brugere, der har kulturelle aktiviteter i Kulturhuset.

Vi ønsker med vores underskrift at tilkendegive at vi er mange der kommer til at blive berørt af en eventuel vedtagelse af forslag 26 (https://www.fredensborg.dk/politik/dagsordener-og-referater/kulturudvalget-(18-21)/2019/februar/6--februar-2019--dagsorden/26)

Mange af os er kommet i Kulturhuset igennem rigtigt mange år, uden at det har givet anledning til samarbejdsproblemer. 
 
Der foregår lige nu et rigt kultur- og foreningsliv i Kulturhuset Fredensborg Bio!