Underskriftsindsamling for at fjerne Dronningmølle interesseområde fra Råstofplan 2016

mastefoto_-_med_indtegninger_online_version.jpgJeg skriver hermed under på, at jeg mener at Råstofplan 2016 skal revurderes, med henblik på at fjerne Dronningmølle interesseområdet fra den nuværende plan.  

Dronningmølle interesseområde ligger klods op af en af en hovedturistattraktion i Gribskov, Tegners Museum & Statuepark. Det vil være meget ødelæggende hvis området nogensinde bliver omlagt til graveområde.              

Årsagerne er: 

1.    En grusgrav vil give store gener for de 67.500 personer der besøger museet og statueparken årligt

2.    Statueparken grænser direkte op til det udpegede interesseområde

3.    Statueparken ligger højt og udsynet vil blive voldsomt skæmmet, hvis der bliver anlagt en stor grusgrav i området syd for denne

4.    Besøgende vil opleve gener med støj fra maskinel

5.    Tung trafik vil præge området og vil bl.a. være til stor fare for cyklende og trafikanter

6.    Tung trafik vil være til gene for besøgende til museet og parken

7.    Der er stor sandsynlighed for at tung trafik vil benytte Museumsvej, der fører op til museet

8.    Interesseområdet ligger langs hele Museumsvej der fører op til museet

9.    Store mænger støv vil genere besøgende

10.  Store mængder støv vil vanskeliggøre vedligeholdelse af en arkitektonisk historisk og fredet bygning, der regnes blandt de 100 vigtigste arkitektoniske bygninger i DK

11.  Statueparken er en del af nationalparken Kongernes Nordsjælland og man har ikke grusgrave lige op af en nationalpark med naturinteresser

12.  Områderne lige omkring interesseområdet er omfattet af Natura2000 og fredningerUdvinding af grus i en grusgrav kan forgå rigtig mange år (10 – 20 år)

 

Dronningmølle_interesseområde.png


Tegners Museum & Statuepark v./museumsdirektør Luise Gomard    Kontakt forfatteren af dette andragende