Underskriftindsamling vedr. trængselsproblemerne på Herredsvej for Boligforeningerne i Herredsvang.

Til Aarhus Byråd.

Vi beboere i Boligforeningerne i Herredsvang har længe været plaget af at det er yderst svært at komme til at køre ud på Herredsvej i myldretiderne morgen og eftermiddag fra sidevejene.

Det er vores opfattelse at dette skyldes at mange kører til og fra AUH Skejby i disse tidsrum. Det er ligeledes vores opfattelse at situationen nu er blevet fuldstændig uholdbar, med ekstremt lange ventetider på at kunne køre ud på Herredsvej, når vi skal til Hasle Ringvej.

Desuden vil en tur fra f.eks. busstoppestedet ved Hasle Bibliotek til Hasle Ringvej let kunne tage op til 20 minutter i myldretiderne på grund af bilkøernes længde. Spørg evt. Midttrafik om de kender problemet. Det vil forlænge en tur til Storcenter Nord eller ind til centrum betragteligt.

Udkørsels problemerne og køproblemerne gælder fra alle sidevejene til Herredsvej, idet bilkøeerne på Herredsvej i myldretiderne som regel går helt fra AUH Skejbys område og helt til Hasle Ringvej. Bilkøerne er så tætte, at der ikke gives plads til udkørsel fra sidevejene i myldretiderne. Trængselsproblemerne gælder også Rydevænget, da Paludan Müllersvej også er stærkt plaget af tilsvarende trængselsproblemer mod Ringvejen.

Vi opfordrer derfor byrådet til ufortøvet at finde en løsning på vores udkørsels problemer og køproblemer og hurtigt sætte anlægsarbejder i gang.

Vi ønsker ikke at lægge os fast på hvorledes udkørsels problemerne løses. Dette mener vi er Byrådets opgave.

Med venlig hilsen

Beboerne i Boligforeningerne i Herredsvang.

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive giver jeg Christian Dahlerup tilladelse til at videregive min underskrift til dem, der har myndighed på dette område.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Bemærk venligst at du ikke kan bekræfte din underskrift ved at svare på denne meddelelse.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...