Underskriftindsamling: Tilskud til pasning af eget barn i Kolding Kommune  

Hjælp os med at få indført tilskud til pasning af eget barn

Vi beder om din støtte og hjælp til at få indført økonomisk tilskud i Kolding Kommune til pasning af eget barn - som alternativ til en plads i et dagtilbud. Dette kan man ikke få nu, selv om der gives mulighed for det i Dagtilbudslovens § 86.

Over halvdelen af landets kommuner giver tilskud til pasning af eget barn, herunder nabokommunerne Haderslev og Fredericia. Af andre større byer kan blandt andet nævnes Horsens, Odense og Esbjerg. Kolding Kommune er ikke iblandt - endnu. Vi mener, at forældre i alle kommuner skal have lov til frit at vælge, hvilken pasningsform ens barn skal have, herunder mulighed for at fravælge institution og i stedet passe eget barn i hjemmet. I blandt andet Horsens Kommune er det lykkedes borgerne, via underskriftindsamling og møder med kommunen, at få tilskud til pasning af egne børn indført. Det nytter altså at råbe op!

Status quo

Tilbage i 2017 og 2018 havde Kolding Kommune indført tilskud til pasning af eget barn. Tilbuddet var populært, og en del familier benyttede sig af det. Tilskuddet blev alligevel afskaffet. Med afsæt i lokal opbakning og Kolding Kommunes målsætning om at være en familievenlig kommune, er dette emne igen højaktuelt.

Kolding Kommune giver i dag 8.469 kroner om måneden i tilskud til de 0 til 2-årige, hvis man får sit barn passet i en privat pasningsordning, altså hvis man får en privatperson til at passe sit barn (ikke forældrene). Tilskuddet er på 5.264 kroner om måneden for de 3 til 6-årige. Man får ligeledes tilskud, hvis man har sit barn i vuggestue eller dagpleje, således at egenbetalingen ”kun” er mellem 3.200-3.800 kroner. Man kan altså få tilskud, hvis f.eks. en anden mor passer ens barn, og hun kan få tilskud, hvis man passer hendes barn. Så længe man ikke passer sine egne børn. Det er fuldstændig ulogisk, at tilskuddet fordeles sådan.

Vi underskriver, fordi vi mener, at forældre i Kolding Kommune skal kunne passe deres eget barn hjemme uden at miste tilskuddet. Vi håber, at du ligesom os, kan se idéen med at indføre tilskuddet og lade pengene følge barnet. Vi håber meget, at du med din underskrift vil hjælpe med at gøre rammerne bedre for både nuværende og kommende børnefamilier i Kolding Kommune.

Tak for din støtte.    

 

Følg gerne med på vores side på Facebook: Tilskud til pasning af eget barn - Kolding Kommune (@TilskudPasningKolding) https://www.facebook.com/TilskudPasningKolding

 

Vil du vide mere, kan du her læse nogle af de fordele, vi ser for børn, familier og kommunen som helhed med indførelse af ordningen:    

 

Det frie valg 

At lade tilskuddet følge barnet handler om forældres ret til det frie valg, hvem der skal varetage pasningen. I vores optik giver det ikke mening, at man kan ansætte "hvem som helst" til at passe, men ikke selv som forældre har samme mulighed.  Det sender et signal om, at forældrene er de mindst egnede til at tage sig af børnene, selv om de fra naturens side er de mest oplagte til opgaven. Vi ønsker, at forældrene skal have råderetten over tilskuddet og et reelt frit valg i forhold til pasningen af deres børn, så man har muligheden for at passe egne børn i de år, hvor de har mest brug for os.

Medbestemmelse og fokus på det enkelte barn

At yde tilskud til pasning af eget barn giver forældre bedre mulighed for selv at vurdere og beslutte, hvornår det enkelte barn er klar til overgangen mellem hjem og dagtilbud. Dette medvirker til at skabe robuste og trygge børn, når barnet fremadrettet skal indgå i offentlige tilbud uden for hjemmet. For nogle forældre kan det være et ønske om, at barnet starter i institution/dagpleje senere end ved den normale barsels udløb. For andre kan det være børn, der for en tid ikke trives med institutionslivet. Der bør være et reelt alternativ til disse børn/familier.  

Bæredygtig balance mellem job og familieliv

Den enkelte familie kan indrette deres hverdag på den måde, der giver allermest ro, tryghed og omsorg for barnet og familien som helhed. Herved kan den ene forælder varetage opgaven omkring børnene på fuld tid, mens den anden forælder i højere grad kan fokusere på arbejdslivet. En større fleksibilitet omkring pasningsmulighederne her i kommunen vil give bedre vilkår for de til tider trængte og stressede børnefamilier.   

Anerkendelse og stærk signalværdi

Kommunen anerkender og sender et signal om, at forældre også er kompetente til at tage vare på barnet, og at det ikke alene er et kommunalt eller privat dagtilbud eller en børnepasser, der kan varetage denne opgave.   

Fleksibilitet

Ordningen yder fleksibilitet på den måde, at tilskuddet kan bruges både i en kortere og længere periode, og man derfor f.eks. kan passe eget barn, mens man venter på plads i et helt bestemt/ønsket kommunalt eller privat dagtilbud.  

Aflastning/afhjælpning på evt. manglende pladser i institutionerne

I stedet for at optage en plads i et dagtilbud, kan barnet passes af dets forælder, måske endda sammen med en søskende, som således heller ikke optager en plads. Taksten for tilskuddet er op til 85% af kommunens billigste nettodriftstilskud til en tilsvarende kommunal institutionsplads og er derfor ikke en dyrere løsning sammenlignet hermed.  

Bosætning

Tilskuddet er en positiv tiltrækningsparameter i forhold til kommende børnefamilier, da flere og flere familier vægter det frie valg, herunder muligheden for at lade tilskuddet følge barnet. Et tilbud, der er med til at vise, at kommunen har fokus på børnefamilierne og vil medvirke til at skabe gode vilkår for disse. For nogle tilflytterfamilier kan ordningen også være en blød landing, hvor måske kun den ene part har fået job, og den anden forælder kan få ro på hverdagen og søge job efterfølgende, når familien er på plads og børnene startet i dagtilbud. Op mod halvdelen af landets kommuner tilbyder allerede nu tilskud til pasning af eget barn med stor succes. Det er utrolig værdifuldt for borgerne, og det kan være med til at tiltrække ressourcestærke tilflyttere.

Social kapital

En hverdag med "børnene hjemme" er ikke lig med, at man bare er hjemme. Ofte er disse forældre og børn en aktiv social kapital i lokalsamfundet og kan medvirke til at danne inkluderende fællesskaber på forskellige planer og samfundsgrupper imellem til fælles gavn og glæde udover den enkelte familie.  

 

Links til kilder og omtale: 

https://www.lskommunikation.dk/wp-content/uploads/Citater-fra-b%C3%B8rnesagkyndige-om-effekter-af-institutionalisering-af-b%C3%B8rns-liv.pdf

https://stiften.dk/oestjylland/Nyt-i-Horsens-Faa-3500-kroner-for-at-passe-dit-eget-barn/artikel/575081

https://www.tv2east.dk/artikel/psykolog-godt-nogle-boern-blive-passet-hjemme

https://www.dr.dk/tv/se/debatten/debatten-9/debatten-2019-04-25

https://play.tv2.dk/programmer/dokumentar/serier/daginstitutioner-bag-facaden/kritiske-forhold-i-koebenhavn-189941/

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Mariah Jensen vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...