Underskriftindsamling mod opførelse af fjernvarmeanlæg i Ølstykke Stationsby

Egedal Fjernvarme har anmodet planudvalget i Egedal om, at der arbejdes videre med en placering af et kommende fjernvarmeanlæg for enden af Udlejrevej i Ølstykke.

Ved at skrive under på denne underskriftsindsamling, anbefaler du politikerne i Egedal Byråd at udbygge eksisterende fjernvarmeanlæg i Maglevad i stedet for at give tilladelse til at opføre nyt fjernvarmeanlæg tæt på beboelse og Søhøjparken i Ølstykke Stationsby.

Stort tårn, skæmmende bygninger og støj fra anlægget, der vil blive placeret tæt på boliger og Søhøjparken.

* Stort tårn med en højde på 20-27 meter, afhængig af om det kan placeres under niveau. Tårnet vil kunne ses fra 1,5 kilometers afstand.

* Støj fra luft til vand anlægget

* Risiko for lavfrekvent støj og vibrationer for naboer og brugere af Søhøjparken

* Egedal Kommune har ingen pligt til at udføre VVM undersøgelser (VVM: Vurdering af virkning for miljø) før godkendelse af lokalplan

* Stor bygning på 11*60*10 meter

maglevad1.jpg

Billedet viser Egedal Fjernvarmes anlæg i Maglevad, der er 24 meter højt.

Egedal Fjernvarme har allerede et moderne fjernvarmeanlæg i Maglevad, der vil kunne forsyne Ølstykke, såfremt Egedal Fjernvarme vælger at udbygge dette anlæg i stedet for at bygge nyt jf. bestyrelsesformanden for Egedal Fjernvarme.

Alternativt kan der findes en egnet placering til fjernvarmanlægget, der ikke ligger i umiddelbar nærhed af park, tættere bebyggelse og indenfor bygrænsen.

kort1.png

Billedet viser kort over Ølstykke samt den af Egedal Fjernvarme ønskede placering tæt på Søhøjparken og boliger.

Du kan læse mere om forslaget, der er politisk behandlet på planudvalgets møde den 10. september 2020 ved at trykke på linket:

https://www.egedalkommune.dk/politik/politiske-udvalg/planudvalget/dagsordener-og-referater-fra-planudvalget/#/2115

synlighed.PNG

Billedet viser synligheden af et fjernvarmetårn på 24 meter. 

med venlig hilsen

Nicolai Sørensen og Johan Hahn

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Johan Hahn tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...