Underskriftindsamling mod omlægning af lokalplan med henblik på psykiatrisk botilbud i Møldrup

Teknik og Miljø i Viborg Kommune, har modtaget ansøgning om ændring af lokalplanen for Nørregade 22-24, med henblik på at der skal oprettes privatejet psykiatrisk botilbud på adresserne.

Forvaltningen har indstillet lokalplanen til igangsætning på næstkommende møde i Teknisk Udvalg d. 7/6. Dagsordenspunktet vil blive offentliggjort ca. en uge før på viborg.dk.

Hvis lokalplanen ønskes igangsat af Teknisk Udvalg, vil den foreslåede lokalplan komme i offentlig høring omkring oktober

. Vi ønsker dog allerede nu, at gøre Teknisk Udvalg opmærksom på de bekymringer der vil være forbundet med ændringen af lokalplanen.

Et psykiatrisk botilbud jf. SEL § 107 og 108, vil betyde at der er tale om psykisk sårbare, der har nedsat psykisk funktionsevne, forskellige diagnoser, dobbeltdiagnoser, behandlingsdomme og har behov for omfattende særlig behandlingsmæssig støtte.

Udover psykiske lidelser kan dette også betyde misbrugs udfoldninger. Botilbuddet vil ikke være et lukket afsnit og beboerende vil derfor have fri mulighed for at færdes uden for matriklen.

Efter flere års arbejdede med psykisk syge social udsatte, er det min erfaring at denne målgruppe har behov for rolige rammer og fred, hvor de har mulighed for at kunne trække sig tilbage.

Nørregade 22-24 ligger op til hovedgaden, overfor børnehave, vuggestue, skole, lægehus og træningscenter, busstoppested og op ad himmerlandsstien, hvor der dagligt færdes mange børn, unge og ældre.  Det er vores bekymring at beboerne på et sådan botilbud, vil kunne udvise uhensigtsmæssig adfærd, fordi rammerne ikke kan leve op til de behov borgerene har

Vi er samtidig bekymrede for at der kan være øget kriminalitet i byen, da misbruget skal finansieres.

Dette opslag er henvendt til de beboere i Møldrup og omegn samt andre med relation til byen, der lige som os, vil føle sig utrygge ved at der etableres et psykiatrisk botilbud i byen.


Anne Albæk Kristensen    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Anne Albæk Kristensen tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...