Underskriftindsamling for støtte mod tvangsarbejde

Vi protesterer imod den udnyttelse der foregår af unge arbejdsløse i kommunerne. Den "løn" de modtager er mindre end det en ungarbejder modtager for sit arbejde i en forretning og det er ikke rimeligt. De arbejdsløse bliver kommunernes gidsler og ordningen minder om dengang vi havde slaver i Danmark, det er sørgeligt. Jeg foreslår at man i kommunerne opretter rigtige jobs som folk kan søge. Dette vil bevirke at der kom folk i arbejde under normale forhold. Deres skat kunne jo så bruges til at hjælpe de unge med praktikpladser og uddannelse.
Det er vel ikke en hemmelighed for nogen at Danmark har behov for en veluddannet ungdom der kan tager over efterhånden som de ældre trækker sig tilbage. I forlængelse af dette kunne man til der bliver brug for hænder sætte pensionsalderen ned så der gives plads til de unge.