Ulovlig skiltning Ridning forbudt ved Langesøhallen

Underskrifterne vil vedlægges nedenstående indlæg, som vil blive fremsendt til nævnte udvalg og medlemmer i Nordfyns Kommune samt borgmester Morten Andersen

------------------------------

 

Til Nordfyns Kommune borgmester Morten Andersen og Erhvervs-, Kultur-, Fritidsudvalgets medlemmer  

På vegne af ryttere i Nordfyns Kommune og brugere af Langesøskoven sender jeg her en indvending mod skiltning med Ridning forbudt i og omkring Langesøhallen. Vi opfordrer samtidig til, at denne skiltning med Ridning forbudt fjernes inden for den nærmeste fremtid.

Opsætning af skilte med Ridning forbudt
Ridning forbudt skiltningen er netop sat op ved broen ud foran parkeringspladsen v. Langesøhallen samt i udgangen af skoven over mod fodboldbanerne og hallen. Det vil sige, at det ikke længere er muligt at ride rundt om hallen og ind i skoven, hvor der ellers er skiltning med Ridning tilladt med ridekort. Med andre ord er tilgangen til skoven her helt afskåret, trods ridekortet starter på denne side. På samme vis kan man heller ikke længere ride ud af skoven denne vej, grundet opsætning af skilte med Ridning forbudt. Ifølge Sofie Lind (projektleder i Otterup for Nordfyns Kommune) er det Nordfyns Kommune, der har valgt at sætte disse skilte op?

Kirkesti og sti benyttet af ryttere i mere end 30 år
Vi, ryttere i Langesøskoven, stiller os uforstående overfor denne skiltning med Ridning forbudt, da stien langs hallen er en kirkesti, der fører fra parkeringspladsen og op til kapellet samt kirken ved søen. Dette bekræfter sognepræst Hans Sørensen, som har sit virke i bl.a. kirken ved Langesø. Endvidere kan formand for islænderklubben Laxi, Ruth Hessel Madsen, bekræfte, at hun og andre ryttere har redet denne vej i de sidste 25 år, hvorfor der på nuværende tidspunkt og inden for gældende lovgivning må være vundet hævd på denne vej for ryttere.

Ulovlig opsætning af skilte med Ridning forbudt
Da der således både er tale om en kirkesti og en vej, der er blevet benyttet i mere end 20 år af mange ryttere, er det særdeles svært at se, at denne skiltning med Ridning forbudt er lovlig, hvorfor vi, ryttere, anmoder om at få fjernet disse skilte snarest mulig.

Ressourcestærke borgere har netop tilvalgt Nordfyns Kommune pga. ridemuligheder
Selv en ganske kort rundtur i Langesøområdet viser med al tydelighed, at mange ressourcestærke borgere har købt nedlagte og nedrivningsparate landejendomme, som de efterfølgende har sat i stand og nu har indrettet sig med et aktivt friluftsliv med heste. Disse borgere er et aktiv for Nordfyns Kommune og ikke mindst Morud, hvor huspriserne over tid har været støt stigende, i særdeleshed ejendomme med jordtilliggende. Ifølge Nordfyns Kommunes hjemmeside betyder friluftslivet og dets udfoldelsesmuligheder da også en hel del. Der er der flere billeder med ryttere under Aktivt friluftsliv, hvorfor det er yderst uforståeligt, at Nordfyns Kommune aktivt vil gøre Morud og omegn til et mindre attraktivt område for ryttere ved bl.a. at indskrænke gamle og anvendte ridestier med skiltning forbudt?

Vi indgår gerne i dialog
Selvom det virker uforståeligt og i strid med gældende lovgivning, at Nordfyns Kommune har valgt at sætte skilte op med Ridning forbudt, endda når Nordfyns Kommune har lavet en ekstra sti parallelt med kirkestien, ønsker vi ryttere at gå i dialog med Nordfyns Kommune, hvorfor kommunen kan kontakte følgende:

Rytter Rikke Andreassen mobil xxx
Rytter og formand for islænderklubben Laxi, Ruth Hessel mobil xxx
Rytter Jim Emdal Larsen mobil xxx

Med venlig hilsen

Cand.mag., journalist og lektor Rikke Andreassen          


Jim Emdal Larsen, Ruth Hessel Madsen, Rikke Andreassen    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Jim Emdal Larsen, Ruth Hessel Madsen, Rikke Andreassen vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...