Underskriftsindsamling til støtte for opprioritering af udvidelsen af Højsletvej, 8930 Randers NØ og ønske om kombineret cykel- og gangsti på sydsiden af Højsletvej

Med min underskrift støtter jeg forslaget om en opprioritering af udvidelsen af Højsletvej, 8930 Randers NØ.
Min støtte går til en igangsættelse af udvidelsen i 2021.
Jeg støtter også forslaget om anlæggelse af en kombineret cykel- og gangsti på sydsiden af Højsletvej for at højne trafiksikkerheden for gående og cyklende trafikanter mellem Hadsundvej og Mariagervej.

Motivation for underskriftsindsamlingen:

Højsletvej, 8930 Randers NØ er forbindelsesvej mellem Hadsundvej og Mariagervej og er den logiske og mest benyttede forbindelse mellem E45 og den nordvestlige del af Randers Kommune,
dækkende postnumrene 8930, 8983, 8970 og længere nordpå til Hadsund i Mariagerfjord Kommune.
Flere af disse postnumre er områder hvor der er kommet mange beboere til og hvor der sker en stor aktivitet af nybyggeri og tilflytninger.

Vejens smalle forløb sammenholdt med den tætte trafik i myldretiden gør at det er meget utrygt for specielt børn og unge at færdes på vejen til og fra skole, fritidsaktiviter og venner.
Anlæggelse af en kombineret cykel- og gangsti på sydsiden vil give disse en meget sikrere færdsel og give dem bedre muligheder for at komme sikrere til og fra skole og få en endnu mere aktiv fritid.
Det vil også støtte de mange mennesker som er ude og dyrke motion eller bare få sig en hyggelig gåtur.
En kombineret cykel- og gangsti på sydsiden vil forbedre mulighederne for dette og forbinde cyklestierne på Hadsundvej og Mariagervej og give brugerne en mulighed for sikkert at køre fra/til Hadsundvej til/fra Mariagervej uden at skulle helt ind til Ringboulevarden.

Problemet er at trafikmængden på Højsletvej nu er blevet så omfattende at vejens størrelse og tilstand ikke længere kan betjene den store mængde trafik.
I 2017 blev sidste trafiktælling foretaget og der viste det sig at der kører 2.700 biler / døgn og det er ikke forkert at antage at trafikmægden i hvertfald ikke er faldet siden.
Denne trafikmængde er der ikke ret mange andre forbindelsesveje i Randers Kommune som Højsletvej kan sammelignes med hvis man ser på trafikmængde, vejbredde og vedligeholdelsesstandard.
Da vejen på langt den største strækning kun er 5 m bred er det utrygt for mange trafikanter at færdes på vejen, både i bil, til fods eller på cykel.

Det er derfor vi er flere beboere og brugere af vejen som har det store ønske at Randers Kommune vil foretage en udvidelse af vejen.
Dette er så, efter lang tids kæmpen, kommet med i en Infrastrukturplan for 2021 hvor arbejdet med udvidelsen så desværre er prioriteret langt nede.
Den er prioriteret efter flere andre store og dyre trafikprojekter i kommunen og tidhorisonten for en udvidelse er derfor ikke realistisk inden for de næste 3-4 år.
Det er vores holdning at Højsletvejs nuværende tilstand sammenholdt med dens nuværende trafikmængde gør at en udvidelse og anlæggelse af kombineret cykel- og gangsti er en så presserende opgave at den bør opprioriteres til igangsættelse allerede i 2021.

Sådan videregiver vi underskrifterne:

Denne underskriftsindsamling vil blive afleveret til Randers Kommune, Miljø- og Trafikudvalget, TV2 Østjylland og Randers Amtsavis.
Hoveddokumentet vil indeholde alle underskrifter fra personer med interessse i denne underskriftsindsamling.
Disse interesserede kan være beboere på vejen, beboere i nærområdet, brugere af vejen og alle andre med interessse i en udvidelse og/eller anlæggelse af en kombineret cykel- og gangsti.
Bilag 1 vil indeholde alle kommentarer fra feltet ”Jeg skriver under, fordi…”.
Det er frivilligt at udfylde dette felt.

Husk at dele budskabet til jeres venner på Facebook og andre steder. Vi har fortsat brug for mange flere underskrifter!

Har du / I spørgsmål omkring denne underskriftsindsamling eller andet omkring Højsletvej så kontakt os endelig.

Med venlig hilsen en gruppe af beboere på og brugere af Højsletvej, 8930 Randers NØ.


Christian Birch Islev-Andresen    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Christian Birch Islev-Andresen tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Bemærk venligst at du ikke kan bekræfte din underskrift ved at svare på denne meddelelse.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...