Udlandsdanskere for Borgerforslaget: Danskere skal have ret til at bo i Danmark med deres ægtefælle, deres børn/stedbørn, uanset om deres ægtefælle er dansker eller udlænding.

Kære udlandsdanskere,

Hvis du ikke længere har stemmeret i Danmark og ønsker at tilkendegive, at du støtter Borgerforslaget, så vær venlig at skrive under her.

Hvis du har stemmeret til Folketinget så vær venlig at gå til dette link og give din støtte der: 

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-01871

Danskere skal have ret til at bo i Danmark med deres ægtefælle, deres børn/stedbørn, uanset om deres ægtefælle er dansker eller udlænding. ID: FT-01871

Synes du ikke, at det er en menneskeret, at man skal kunne bo i sit eget land med sin familie?

Udlændingedebatten er meget fastlåst i at omhandle flygtninge eller migranter. Mange tror, at familiesammenføringer kun vedrører disse grupper. Familiesammenføring til danske statsborgere med udenlandske ægtefæller, børn og stedbørn bliver overset i denne debat.

For øjeblikket er udlændingeloven skruet sådan sammen, at mange danske statsborgere ikke er velkomne i Danmark. De skal opfylde en masse mulige og umulige krav, når de ønsker at bo i Danmark med deres udenlandske ægtefælle, deres børn og stedbørn. Kan de ikke det, bliver de tvunget til at bosætte sig i et andet land.

Til gengæld kan EU-borgere flytte til Danmark med deres ikke EU-ægtefælle og børn, takket være EU's frie bevægelighed. Eksempelvis kan en tysker eller rumæner bosætte sig i Danmark med sin udenlandske familie på væsentligt lempeligere vilkår, end der gælder for en dansk statsborger. Dette er en urimelig og ulogisk diskrimination.

For borgere omfattet af retten til fri bevægelighed i EU fastlægger EU´s opholdsdirektiv både en ret til familiesammenføring og en ret til permanent ophold. Disse rettigheder gælder imidlertid ikke for danske statsborgere, med mindre den danske statsborger har boet med sin familie i et andet EU-land og umiddelbart herefter tager familien med sig til Danmark.

Der findes en løsning, der ligger lige for. Nemlig at lade de samme regler være gældende for danske statsborgere, som gælder for øvrige EU borgere i Danmark.

Kærlighed er ikke en forbrydelse og burde ikke straffes. Familier hører sammen.

Forslag: EU’s direktiv om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, (2004/38/EF) skal også være gældende for danske statsborgere i Danmark.

Støt og DEL venligst forslaget, hvis du mener danskere skal have ret til at bo i Danmark med deres familie, uanset hvor i verden familien kommer fra på samme vilkår som gælder for øvrige EU borgere.Tak for din støtte.


Anette Mollel, på vegne af forslagstillerne til Borgerforslaget    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Anette Mollel, på vegne af forslagstillerne til Borgerforslaget tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Bemærk venligst at du ikke kan bekræfte din underskrift ved at svare på denne meddelelse.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...