Udenlandske læger og sygeplejersker skal have løn for at hjælpe under corona-udbruddet!

Til

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke 

Udlændinge- og Integrationsminister Mattias Tesfaye

CC: Folketingets sundhedsudvalg, de danske regioner, Styrelsen for Patientsikkerhed, Lægeforeningen og Yngre Læger.

Vi, de underskrevne, ser, at Regeringen nu har åbnet for, at udenlandske læger og sygeplejersker midlertidigt kan arbejde gratis i det danske sundhedsvæsen under COVID-19-pandemien.

Vi ser denne udmelding som diskriminerende, som et brud på helt basale rettigheder på det danske arbejdsmarked, og som et brud på FN's menneskerettighedserklæring artikel 23 stk 2 og 3.

Vi vil gerne minde om, at sygdommen er yderst smitsom og potentielt dødelig. De, som arbejder i første linie med COVID-19-patienter, sætter deres eget og deres næres helbred på spil for at hjælpe. Systematisk udnyttelse af gratis arbejdskraft, til at udføre risikofyldt arbejde i Danmark, et af verdens mest velstående samfund, hører ingen steder hjemme.

Når vi sender nødhjælpsarbejdere til udlandet via officielle organisationer, får de en kontrakt som omfatter løn, forsikring og rimelige arbejdsvilkår. Det regeringen nu beder om er, at udenlandske sundhedsarbejdere fungerer som nødhjælpsarbejdere i Danmark - men uden nogen af disse rettigheder.

Vi er af den klare overbevisning, at udenlandsk uddannede sygeplejersker og læger skal have løn og ansættelsesforhold for at arbejde på danske hospitaler på linje med deres danske kolleger, også under en pandemi. Vi opfordrer derfor til, at man øjeblikkeligt trækker udmeldingen tilbage og retter henvendelse til regionerne om, at de udenlandske sundhedsprofessionelle, som vælger at tilbyde deres hjælp og ekspertise, naturligvis skal ansættes med kontrakt og løn som deres danske kolleger.

 

Vi ser udmeldingen som overordentligt bemærkelsesværdig fra en socialdemokratisk regering, et parti hvis adelsmærke i generationer har været at kæmpe for rettigheder for arbejdstagere i Danmark.

De følgende omstændigheder gør denne udmelding endnu mere kritisabel:

1: Danske medicinstuderende tilbydes fuld lægeløn for at arbejde med COVID-19 patienter, trods deres mangel på erfaring. Omvendt er de udenlandske sundhedsprofessionelle alle færdiguddannede, mange har stor erfaring, og nogle vil være højere kvalificeret end deres tilsvarende danske kolleger.

2. Der gives nogle steder overarbejdssats til allerede fastansatte i sundhedsvæsenet for at arbejde på et pandemi-afsnit.

3. Der gives 300 milliarder kr. i redningspakker til det private erhvervsliv, så penge er der øjensynligt nok af.

Grundet STPS’s urimeligt lange sagsbehandlingstid og den utilstrækkelige eksamenskapacitet til de medicinske fagprøver, er der nu endvidere adskillige hundrede læger, som står på ventelisten til at blive testet og inkluderet i den danske lægestand.

Magnus Heunicke har efter at være blevet kaldt i samråd herom lovet, at han ville få afhjulpet disse flaskehalse så vi kunne få disse læger ud at arbejde i sundhedsvæsenet. Det sidste der må ske er, at denne gruppes prekære situation, som Sundhedsministeriet og STPS selv har været med til at skabe, udnyttes til at skaffe gratis arbejdskraft i strid med gængse reguleringer på arbejdsmarkedet.

En yderligere bekymring omkring inklusion af frivillig arbejdskraft til at løse sygepleje- og læge-opgaver kunne være, at de frivillige ikke er kvalificerede, og dermed bringer patienter og personale i fare. Vi mener i stedet det må være op til regionerne og afdelingerne at vurdere kompetencerne hos potentielle kandidater, og honorere dem, de finder det forsvarligt at ansætte.

Vi har orienteret pressen her i Danmark om sagen, og går om nødvendigt til internationale medier.

Vi ser frem til en tilbagemelding hurtigst muligt,

Venlig hilsen,

Frederik Federspiel, læge, MPH

Martin A. Nørgaard, overlæge, lektor, dr. med.

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Frederik Federspiel vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...