Trygge forhold i Familieretshuset

Dette er er et opråb for at beskytte vores børn mod et statsligt magtmisbrug i FRH.

De børnesagkyndige er ganske enkelt ikke dygtige nok.

Vi forlanger uddannede børnepsykologertil børnesagkyndige samtaler i FRH.

Kan vi tillade vores børn den behandling de nuværende udsættes for i FRH ?

Hvem er ansvarlig for de fejlvurderinger der sker?


Rådgiverne består af pædagoger og socialrådgivere. Der er ingen dokumentation for deres faglige færdigheder.

Vi forlanger uddannede børnepsykologer til børnesagkyndige samtaler i FRH.

At retningslinjerne for børnesagkyndige undersøgelser overholdes og nedskrives.

at råd fra FRH bliver dokumenteret skriftligt til spørgeren- da de ikke er juridisk gældende nuværende, og kan resulterer i en tur i retten.

at der holdes tilsyn med området, kvalitetssikring, og at der er ordenlige klage muligheder- ikke som nu hvor det er direkte til justitsministeriet.

Børnene opblever overgreb som:

-ledende spørgsmål, overskridelse af mødetidspunkter og afhøringer på 1 1/2 time hvor de kan ricikerer at skulle accepterer yderligerer samtaler. 

-ikke at føle sig hørt og forstået.

- at det de siger bliver fordrejet.


- at der ikke stilles enslydende spørgsmål om mor og far, og at børnesagkyndige ikke er neutral. 

- at retningslinjer ikke bliver overholdt, ved at de ikke altid får kendskab til og giver samtygge til det nedskrevede referat.  

-at de ikke kan få rettet tekst og misforståelser, som de bliver lovet efterfølgende - de kan efterfølgende kun komme med rettende tilføjelser. 

Ved rettelser med bisidder og børnerådgiver står børnene for koordinering af møderne.

Hvordan kan vi accepterer at man for at spare har tilladt at familieretshusets har udskiftet børnepsykologer med disse faggrupper, der skal udarbejde et af de mest betydningsfulde vurderinger for vires børns fremtid.

Vi står over for en myndighed der har magt til at lave beslutninger om vores rettigheder til vores børn og vores børns liv.


FB portalen : Familieretshusets ofre    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at FB portalen : Familieretshusets ofre vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke dit telefonnummer offentligt online.

Vi visser ikke disse oplysninger offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...